Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Контрольна робота з дисципліни "Юридична деонтологія" №ЮрД-000001

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
17
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

  1. Поняття та зміст юридичної деонтології
  2. Характеристика основних положень «Загальної декларації прав людини»
  3. Поняття та зміст юридичної освіти
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Список використаних джерел: 
  1. Загальна декларація прав людини ід 10.12.1948 [Електронний ресурс] : [Режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_015
  2. Василюк В. Загальна декларація прав людини: історія, сучасність, перспек-тиви / В. Василюк // Правалюдини: теорія, реальність, перспективи: матеріали Регіональної науково-практичної конференції (м. Дніпропет-ровськ, ДДУВС, 5 грудня 2008 р.) / за ред. О.Ф. Фрицького. – Дніпропетровськ, 2009. –С. 162-166.
  3. Ведєрніков Ю. А. Юридична деонтологія: навч. посіб. / Ю. А. Ведєрніков, С. О. Кульбач, А. М. Кучук; Ун-т сучас. знань. - Д., 2011. - 205 c.
  4. Гусарєв С. Д. Юридична деонтологія. Основи юридичної діяльності: навч. посіб. / С. Д. Гусарєв, О. Д. Тихомиров. - 3-тє вид., переробл. і доповн. - К.: Знання, 2008. - 495 c.
  5. Погребняк С. П. Юридична деонтологія: підручник / С. П. Погребняк, О. О. Уварова, Г. О. Христова, О. В. Петришин, І. В. Бенедик; ред.: О. В. Петри-шин; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків: Право, 2014. - 245 c.
  6. Цирфа Г. О. Юридична деонтологія: Навч. посіб. для дистанц. навч. / Г. О. Цирфа; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини «Україна». - К.: Ун-т «Україна», 2005. - 209 c.
5513
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).