Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Кредит у ринковій економіці

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
19
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Тема 9: Кредит у ринковій економіці
 
Сутність та необхідність кредиту.
Принципи кредитування.
Функції кредиту.
Форми та види кредиту.
Позичковий процент.
Сутність та необхідність кредиту
З «грошима», як економічним явищем, тісно пов’язана категорія «кредит», яка за своїм впливом і роллю в розвитку економіки не поступається грошам
Кредит, як і гроші – це економічні вартісні категорії. Вони обслуговують рух вартості в процесі суспільного відтворення.
Слово “кредит” в перекладі з латинської означає борг, позика.
Кредит також перекладається як довіра.
Кредит iснував не завжди. Він виник на певному етапi розвитку людського суспiльства. Його винайдення вважають одним з найгеніальніших відкриттів людства поряд із винайденням грошей.
Історична наука стверджує, що кредит був відомий не менш ніж 3000 років тому в Ассирії, Вавилоні, Єгипті.
Починаючи з ХІІ ст. діяла комплексна система торгового кредиту в Європі. З одного боку, купці продавали свої товари в кредит, а з іншого – надавали аванси товаровиробникам під майбутню поставку товарів.
Активне застосування кредиту було властиве і середньовічній торгівлі на території сучасної України. Як показало вивчення Львівської міської книги за 1382-1389 рр., у Львові (напевне, й в інших руських містах) були досить розвинуті кредитні відносини. Гроші позичались під заставу зі сплатою відсотків.
На перших етапах розвитку товарного виробництва кредитні відносини з”явилися у сфері обміну товарів. Виникали ситуації, коли виробнику товарів необхідно продати товар, покупець є, але в нього на той момент немає коштів. І тут випадково, як і багато інших винаходів людства, був відкритий кредит – за наявності довіри продавця до покупця товар був проданий з відстрочкою платежу, у кредит. Товар надходить до покупця раніше, ніж гроші до продавця. Продавець – кредитор, покупець – боржник.
Яку функцію в цьому випадку виконують гроші?
Крім функції міри вартості та засобу обігу вони виконують функцію засобу платежу, однією з ознак якої є розрив у часі між переданням товару і грошей із рук у руки. Отже, кредит полегшував реалiзацiю товарiв.
З подальшим розвитком товарного виробництва необхідність у кредиті зумовлювалася не тільки сферою обміну, а в більшій мірі сферою виробництва і сферою споживання.
В умовах ринкової економіки кредит є обов”язковим атрибутом підприємницької діяльності.
По-перше, без кредитної підтримки неможливе створення нових підприємств малого і середнього бізнесу.
По-друге, для діючих підприємств кредит необхідний для підтримки обороту капіталу. Відомо, що потреби в оборотному капіталі коливаються під впливом різних факторів: сезонність та характер виробництва, нерівномірність постачання сировини і палива і т. п. Раптове зростання потреби в оборотному капіталі і зумовлює необхідність кредиту.
По-третє, кредити, необхідні для розширення виробництва, для запровадження нових технологій, випуску нового виду продукції (звичайно, якщо своїх коштів на це не вистачає).
У сфері споживання необхідність кредиту викликана тим, що, як правило, потреби людей перевищують їх доходи.
Щоб уникнути кризових явищ як в окремих товаровиробників, так і в процесі всього суспільного виробництва, і використовується кредит. Саме він забезпечує можливість безперебійно здійснювати виробництво товарів та обмін ними.
Отже, можемо зробити висновок:
загальна передумова необхідності кредиту – існування товарного виробництва і пов”язаного з ним товарного обігу і споживання.
А тепер необхідно з”ясувати, яка економічна основа кредиту, де економічні суб”єкти беруть, тобто позичають кошти, щоб авансувати свою діяльність?
На грошовому ринку, в кредитних установах.
Товаром на цьому ринку є гроші. Ми вже знаємо, що гроші можуть проявлятися як гроші і гроші як капітал. (В чому різниця?)
Гроші яким торгують на грошовому ринку складають позичковий капітал.
Позичковий капітал – це капітал, який приносить дохід у вигляді%.
Кредит – це форма руху позичкового капіталу, механізм переливання капіталу з одних галузей суспільного виробництва в інші.
Позичковий капітал формується з тимчасово вільних коштів економічних суб”єктів, юридичних і фізичних осіб.
В той час, як одні суб”єкти мають потребу в додаткових коштах у інших нагромаджуються тимчасові вільні кошти. Акумуляцією та перетворенням тимчасово вільних коштів на позичковий капітал займаються кредитні установи (як правило банки), вони надають його тим, хто його потребує на умовах повернення і оплати.
Отже, економічна основа кредиту – мобілізація і нагромадження тимчасово вільних коштів і формування з них позичкового капіталу.
Зважаючи на все сказане ми можемо визначити сутність категорії кредиту:
Кредит – це суспільні відносини, що виникають між економічними суб’єктами у зв’язку з переданням один одному в тимчасове користування вільних коштів (вартості) на засадах зворотності, платності та добровільності.
Кредитні відносини мають ряд характерних ознак, які визначають їх як окрему самостійну економічну категорію – кредит.
Основними ознаками відносин, що становлять сутність кредиту, є такі:
- учасники кредитних відносин повинні бути економічно самостійними: бути власниками певної маси вартості і вільно нею розпоряджатися;
Щоб стати кредитором, економічний суб’єкт повинен накопичити у власності певну суму вільних коштів, якими може вільно розпоряджатися.
А щоб стати позичальником, суб’єкт повинен мати передумови для накопичення в майбутньому у своїй власності достатньої суми вільних коштів для повернення боргу;
- кредитні
Фото Капча