Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Кримінально-правова характеристика шахрайства з фінансовими ресурсами

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
31
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Кримінально-правова характеристика шахрайства з фінансовими ресурсами
1.1. Кримінально-правова характеристика складу злочину «шахрайство з фінансовими ресурсами»
1.2. Об’єктивні ознаки складів злочину «шахрайство з фінансовими ресурсами»
1.3. Суб’єктивні ознаки складів злочину, передбаченого ст. 222 КК України»
1.4. Кваліфікація шахрайства з фінансовими ресурсами за сукупністю та його відмежування від інших злочинів
2. Практичне завдання
За полювання без дозволу Громова було притягнуто до адміністра-тивної відповідальності. Через якийсь час він проник на територію заповідника з мисливськими собаками. У заповіднику Громов натрапив на лисицю, яка спіймалась у пастку, поставленою науковим співробітником заповідника і забрав тварину собі. Як кваліфікувати дії гр. Громова?
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми. У сучасних умовах шахрайство з метою заволодіння фінансовими ресурсами створює серйозну загрозу розвитку фінансових інституцій нашої держави, наносить вагомі збитки кредитним установам, банкам, виконавчим органам влади, місцевого самоврядування та державі в цілому. У боротьбі з цими правопорушеннями повинні бути максимально задіяні правоохоронні та інші державні органи.

При цьому важлива роль приділяється криміналістичному забезпеченню розслідування такого виду злочину у сфері господарської діяльності, як шахрайство з фінансовими ресурсами.

Актуальність теми роботи обумовлена й значною кількістю шахрайств з фінансовими ресурсами. Так, за статистичними даними МВС України 2009 року було вчинено 538 шахрайств з фінансовими ресурсами; 2010 року – вчинено 531 злочин, передбачений ст. 222 Кримінального кодексу України; 2011 року – 755 злочинів. Тому ситуація щодо стану й динаміки злочинності у сфері шахрайств з фінансовими ресурсами є загрозливою, вимагає рішучих заходів протидії. 

Генеральний департамент банківського нагляду Національного банку України звертає особливу увагу на необхідність дотримання банками та іншими кредитними установами рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), які визначають основні ознаки підозрілих і потребуючих підвищеної уваги банківських операцій щодо запобігання відмиванню грошей та банківського шахрайства, які мають бути розроблені на їх підставі.

Проте виклики злочинності третього тисячоліття вимагають нових підходів. Це стосується й шахрайства з фінансовими ресурсами. Враховуючи вагомість наукових напрацювань щодо протидії господарським злочинам, вважаємо доцільним розглянути криміналістичну характеристику шахрайства з фінансовими ресурсами за сучасних умов кредитно-фінансових відносин та удосконалених засобів, методів злочинної діяльності, сформулювати основні напрями розслідування вказаного виду злочину. 

Враховуючи вищенаведене, даний напрямок дослідження потребує першочергового розроблення та впровадження результатів дослідження до практичної діяльності органів внутрішніх справ та податкової міліції, які провадять досудове слідство у справах про шахрайство з фінансовими ресурсами.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 12.04.2012 [електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua /laws/show/254к/96-вр
 2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III, редакція від 04.07.2012 [електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua /laws/show/2341-14
 3. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960 № 1001-05, редакція від 18.01.2012 [електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1001-05
 4. Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» від 16.11.1992 № 2782-XII, редакція від 09.05.2011[електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2782-12
 5. Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 № 2657-XII, редакція від 09.05.2011 [електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon1.rada. gov.ua/laws/show/2657-12
 6. Закон України «Про мисливське господарство та полювання» від 22.02.2000 № 1478-III, редакція від 16.02.2010 [електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1478-14
 7. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності» № 3 від 25.04.03 [електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/va003700-03
 8. Керівництво з розслідування злочинів: наук. - практ. посіб. / [Кол. авт. В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель та ін.] ; За ред. В. Ю. Шепітька. - Х. : «Одіссей», 2009. - 960 с.
 9. Кримінальна відповідальність за шахрайство з фінансовими ресурсами в Україні: монографія / В. Р. Мойсик; Верхов. Рада України, Ком. з питань законодав. забезп. правоохорон. діяльн. - К.: Атіка-Н, 2010. - 244 с.
 10. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України : в 3 т. / кол. авторів [заг. ред. М. Я Азарова]. – К. : Міністерство фінансів України, Національний університет ДПС України, 2010. - 946 с.
 11. Чернявський С. С. Наукові основи розробки криміналістичної методики розслідування фінансового шахрайства з фінансовими ресурсами / С. С. Чернявський // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2008. – № 6. – С. 89-100.
 12. Чернявський С. С. Фінансове шахрайство: методологічні засади розслідування : [монографія] / Чернявський С. С. – К., 2010. – 624 с.

 

4705
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).