Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Криза управління персоналом

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
9
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Вступ
 
Як не банально це звучить, але стан в якому дотепер перебуває Україна можна охарактеризувати як “криза сидить на кризі і кризою поганяє”. Зрозуміло, що перехід від однієї моделі суспільних відносин до іншої, що не супроводжується стратегічною підтримкою, породжує цілий ряд криз, які тісно переплітаються одна з одною.
Працюючи в реальному секторі економіки важко не помітити, що ми вже пройшли екстремум економічної кризи і останні три роки спостерігаємо хоч і не такий швидкий, як того б хотілося, але все ж ріст економіки. Іншими словами, країна поступово долає фазу економічної депресії, в ній народжується середній клас і за умови доброї волі владоможців та відсутності форс-мажорних чинників економічне оздоровлення не за горами. Тривогу викликає інша криза, а саме соціально-психологічна, що характеризується наявністю в країні критичної маси людей зневірених у можливість будь-якого покращення власної долі, пасивних в отриманні знань та навичок, які об’єктивно потребує український бізнес, безвідповідальних до власного здоров’я та добробуту сім’ї.
Ми як суспільство все ще перебуваємо в стані глибокої соціально-психологічної кризи. А отже люди, що стають рядовим чи управлінським персоналом українських компаній зі своїми установками на реактивність, низьку мотивацію в добуванні знань та розвитку навичок відповідних актуальним потребам сьогодення поширюють соціально-психологічну депресію на організації, в яких вони працюють. Отже з останнього твердження випливає, що великою мірою саме соціально-психологічна криза зумовлює парадоксальну ситуацію, коли на тлі економічного росту ми спостерігаємо поглиблення управлінської кризи.
Управлінська криза – це системна неспроможність нарощувати та ефективно використовувати наявні організаційні ресурси, а саме людські, фінансові, часові, маркетингові та інформаційні.
 
Криза управління персоналом
 
Зміст і особливості діяльності з управління персоналом у значній мірі визначаються задачами, що вирішуються підприємством на різних стадіях його розвитку. Так, організаційні, соціальні, економічні та інші процеси, що відбуваються у підприємстві, вимагають відповідного кадрового забезпечення. У зв’язку з цим управління персоналом повинно бути спрямоване на забезпечення підприємства людськими ресурсами у необхідній кількості і якості.
Так, на стадії спаду (у ситуації кризи) показників, яких було досягнуто підприємством раніше, неможливо забезпечити на тому ж рівні: зменшується кількість клієнтів, скорочуються обсяги діяльності і персонал, оптимізується організаційна структура. До того ж, ситуація кризи супроводжується проблемами, пов’язаними із неплатоспроможністю і, як правило, банкрутством підприємства.
У даній ситуації управлінський персонал повинен провести аналіз і обрати один із можливих варіантів подальшого розвитку підприємства, зокрема:
- пошук інвестицій під конкретний проект, залучення коштів (тобто орієнтація на перебудову діяльності підприємства без зміни керівництва) ;
- введення зовнішнього управління (залучення нового менеджера) ;
- продаж підприємства (повна ліквідація, продаж активів, звільнення персоналу, повне припинення діяльності).
Таким чином, якщо підприємство обрало перший або другий варіант подальшого функціонування, йому необхідно забезпечити стабілізацію за допомогою:
- оцінки ресурсів і аналізу фінансового стану підприємства;
- розробки антикризової стратегії;
- вибору шляхів реорганізації підприємства;
- пошуку нових партнерів та інвесторів.
При цьому пріоритетним напрямком в діяльності підприємства повинна бути розробка антикризових кадрових заходів.
Діяльність в сфері управління персоналом на етапі кризи повинна включати такі заходи:
- діагностика кадрового потенціалу підприємства;
- оптимізація чисельності персоналу підприємства;
– розробка стратегії реорганізації і кадрових програм її підтримки;
- підвищення результативності роботи персоналу;
– удосконалення роботи з кадровим резервом;
– підвищення загального рівня кваліфікації персоналу;
- вирішення конфліктів;
- підвищення мотивації персоналу;
- реформування корпоративної культури в бажаному напрямку.
Антикризова стратегія управління персоналом підприємства повинна включати такі напрямки:
- планування потреби в персоналі;
- діагностика трудового потенціалу підприємства;
- оцінка ефективності діяльності підприємства;
- створення умов для реалізації професійних і творчих здібностей працівників;
- оптимізація бізнес-процесів;
- управління рухом і вивільненням персоналу;
- об'єктивне оцінювання результатів діяльності працівників;
- аналіз ефективності управління персоналом;
- діагностика системи мотивації персоналу.
При цьому антикризова стратегія управління персоналом повинна узгоджуватися із економічною ситуацією в країні, загальною стратегією підприємства, потенціалом підприємства в цілому та його трудовим потенціалом, корпоративною культурою, тощо.
На плановий період повинні бути переглянуті і погоджені з новими цілями і завданнями підприємства всі напрямки роботи з персоналом:
- наймання, адаптація персоналу (внесення змін у план заходів і документацію) ;
- ділове оцінювання персоналу;
- організація кадрового діловодства;
- навчання персоналу;
- планування ділової кар’єри персоналу;
- робота з кадровим резервом;
- організація системи внутрішніх комунікацій (розробка процедури їх оптимізації і мобілізації) ;
- матеріальна та нематеріальна мотивація персоналу (адаптація її до нових умов) ;
- організація руху персоналу;
- максимальне використання (або створення) каналів внутрішньої комунікації;
- підтримка корпоративної культури;
- соціальний розвиток колективу.
Своєчасна розробка та реалізація антикризової стратегії управління персоналом забезпечить основу для стабілізації діяльності підприємства та його подальший розвиток.
Значні зміни, наявність кризової ситуації в соціальній, економічній, політичній сферах України одночасно як розширюють можливості, так і створюють серйозні обмеження для кожної людини, стабільності
Фото Капча