Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Культурна спадщина Галицько – Волинської держави

Предмет: 
Тип роботи: 
Індивідуальне завдання
К-сть сторінок: 
17
Мова: 
Українська
Оцінка: 
 
Тема проекту: «Культурна спадщина Галицько – Волинської держави»
Мета проекту: на основі фактичного матеріалу, додаткових джерел розглянути культуру Галицько – Волинської держави; розкрити особливості розвитку освіти, літератури, архітектури, мистецтва, містобудування в період Галицько – Волинської держави; розширити знання учнів за межами програми; розвивати вміння давати стислу характеристику пам’яткам культури, розкривати їх значення в історичному процесі; висловлювати власну думку, брати участь в обговоренні, розвивати навички роботи в групах; виховувати почуття прекрасного. Очiкуванi результати Після цього уроку учні зможуть:  – характеризувати розвиток освіти та пам’ятки лiтератури;
– характеризувати пам’ятки архітектури та живопису;
– будуть мати навички роботи з додатковими джерелами;
- у них сформується уява про умови розвитку культури в Галицько-Волинському князівстві;
– формулювати проблему, шукати шляхи її вирішення, приймати спільні рішення.
Термін проведення проекту: березень.
Учасники проекту: учні 7 класу
Керівник проекту: Блищик Г. А.
Завдання проекту:
1. Вчити учнів самостійному пошуку необхідної інформації з різних джерел;
2. Вчити учнів обмінюватися інформацією, підтримувати бесіду, сформувати вміння висловлювати свої аргументи з теми, висловлювати власну точку зору та обґрунтовувати її.
3. Продовжити вчити учнів працювати в групах.
4. Розвивати почуття відповідальності за доручену справу;
5. Розвивати вміння оцінювати свою роботу і роботу своїх товаришів.
6. Вчити презентувати результати своєї роботи.
 
Етапи роботи над проектом:
 
1. Пошуковий
Здійснюється вибір теми, постановка мети і задач проекту, відбувається розподіл обов’язків між учнями, окреслюється кінцевий вигляд створюваного продукту. Учні поділяються на групи. Кожна група отримує завдання.
1-а група – «Науковці» працюють над проблемним питанням: «Розвиток освіти та писемності у Галицько – Волинській державі». Працюють за таким планом: 1. Єпископські кафедри, монастирі – центри культурно – освітнього руху. 2. Приходські школи – початкова освіта. 3. Школи для підготовки ремісничих професій і купців, священників. 4. Середня освіта. 5. Вища освіта. 6. Ідеальна людина – людина, що знала три мови: грецьку, латину та одну з європейських.
2-а група – «Літописці» вивчають літописи, написані в добу Галицько – Волинської держави, зокрема, «Повість про осліплення Василька» та Галицько – Волинський літопис та їх зміст.
3-я група – «Архітектори» досліджують архітектурні пам’ятки Галицько – Волинської доби і працюють за таким планом: 1. Високий рівень архітектури. 2. Будівлі з дерева, церкви – з білого каменю. 3. У Галичі 30 монументальних споруд. 4. Панування романського стилю. 5. Облицювання внутрішніх стін палаців і багатих будинків керамічними рельєфними плитками із зображеннями птахів, рослин та ін. 6. XІІІ століття – на Волині починається будівництво з волинської брущатої цегли.
4 – а група – «Живописці» працюють над проблемним питанням: Розвиток живопису в часи Галицько – Волинської держави» і за таким планом: 1. Розвиток іконописання (Алімпій, Григорій та їх учні). 2. Галицька школа іконопису – ікона Св. Юрія Змієборця на чорному коні. 3. Волинська ікона – ікона Богоматері – Одигітрії кінця XІІІ – початку XІV ст. з Покровської церкви м. Луцька.
2. Аналітичний
Здійснюється аналіз наявної інформації, пошук інформаційних джерел, збирають і вивчають інформацію.
Учні опрацьовують матеріал підручника – параграф 19, ст. 173 – 178 за підручником Ю. Ю. Свідерського, додаткову літературу: Крип’якевич І. Історія України – Львів «Фенікс», 1994, «Теорiя та iсторiя свiтовоi i вiтчизяяноЇ культури»- Львiв: Камекяр, 1992, «Лiтопис Руський», – Київ: Днiпро, – 1990, Антонович Д. Укранська культура. – Киiв: Либiдь, 1993, Інтернет – ресурси:
ІІІ. Практичний
Виконання запланованих технологічних операцій. Ведеться робота з утілення в життя поставлених задач. Яка потребує від усіх учасників найбільшої ретельності, відповідальності, узгодженості дій, а також значних зусиль від керівництва проекту з координації діяльності учасників проекту та постійного контролю над ходом і строками робіт, що виконуються. Учні готують презентації, ілюстративний матеріал.
ІV. Презентаційний
Підготовка й проведення презентації. Учні виступають з своїми повідомленнями. Представляють вибрані шляхи розв’язання проблеми, презентують результати своєї роботи.
V. Контрольний
Аналіз результату виконання проекту й оцінка його якості.
Йде обговорення:
Що нового ви взяли для себе з уроку?
Чи досягли поставленої мети?
Яких нових умінь і навичок ви набули?
Презентація проекту
 
ІІ. Мотивація навчальної діяльності
 
Учні переглядають презентацію на тему: Культура Київської Русі».
Які враження виникли у вас від побаченого?
Очікувані відповіді:
– Захоплення пам’ятками культури Київської Русі?
– Гордість за наш народ, який створив таку культуру?
– Любов до прекрасного.
– Любов до мистецтва.
– Бажання побувати в Києві і побачити на власні очі ці культурні пам’ятки.
– Бажання більше знати про українську культуру.
Але, щоб більше знати, треба вивчати українську культуру. Отже, ми сьогодні продовжимо говорити про прекрасне, про культуру, але вже про культуру Галицько – Волинської держави.
 
ІІІ. Оголошення мети, завдань уроку
 
Вчитель. Проблемним питанням нашого уроку буде: «В чому, на вашу думку, полягає значення культури Галицько – Волинської держави для України».
Фото Капча