Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Київська Русь за часів князя Володимира Великого. Запровадження християнства

Предмет: 
Тип роботи: 
Педагогічний досвід
К-сть сторінок: 
7
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ПЛАН-КОНСПЕКТ уроку з «Історії України» 7 клас
 
Тема: Київська Русь за часів князя Володимира Великого. Запровадження християнства.
Мета: Охарактеризувати внутрішнє та зовнішнє становище в Київській Русі за правління князя Володимира; визначити передумови та значення запровадження християнства, простежити розвиток духовно-моральної сфери князя як людини і політика. Розвивати навички роботи з різними джерелами знань; формувати усне мовлення, самостійність в оцінках і судженнях. Прищеплювати інтерес до рідної історії, повагу до видатних історичних особистостей, прививати загальнолюдські цінності, віротерпимість, миролюбність, повагу до культур інших народів.
Обладнання: карта, підручник, портрет князя Володимира, схеми-плакати, роздаткові картки.
Тип уроку: комбінований.
 
І. Перевірка виконання учнями домашнього завдання.
Програмоване опитування (термінологічна розминка).
Завдання для опитування.
Дайте тлумачення поняттям: Русь, верв, дружина, погост, реформа, полюддя, віче, язичництво, волхви, ідол.
 
ІІ. Перевірка раніше засвоєних знань
 
Завдання.
–Чому зазнали невдач спроби християнізації Русі?
–Хто з руських князів прийняв хрещення?
Обговорення відбувається у формі бесіди.
Оцінювання навчальних досягнень учнів.
Мотивація оцінювання.
 
ІІІ. Мотивація навчання учнів і повідомлення теми, мети та завдань уроку
 
Оголошення теми вчителем.
Запитання учням.
–Яких князів Київської Русі ви вивчили?
–Який із князів викликав найбільше захоплення? Чому?
«Головна риса діяльності Володимира полягає в захисті Руської землі… але, крім того, особистий характер Володимира був здатний збудити сильну народну приязнь» (см. Соловйов «Русь споконвічна»).
У ході уроку ми з’ясуємо, чому Соловйов називав Володимира «захисником Руської землі». Виділимо ті якості характеру князя, що викликали сильну народну приязнь. Познайомимося з Людиною, що ввійшла в історію під іменами (дод дошки прикріплюються написи): «Великий», «Красне сонечко», «Святий», «Хреститель», «Рівноапостольний».
 
ІV. Сприйняття та усвідомлення учнями нового навчального матеріалу
 
На відміну від свого батька Святослава Володимир не здійснював далеких походів, але піклувався про розширення території своєї держави, про зміцнення кордонів, про захист її від степових варварів (печенігів).
На дошку вивішуються схеми, в яких потрібно заповнити «порожні» вікна.
Завдання.
Працюємо з історичною картою (в учнів - атласи). Учитель показує на карті території. Учні заповнюють пропуски в схемах (схеми перенести в робочий зошит).
Вчитель показує на карті:
а) землі, приєднані Володимиром;
б) держави на заході, з якими стала межувати Русь за правління Володимира.
Учні заповнюють наступні схеми.
 
Відповідь: Галицькі землі, землі до Балтики, землі до Волги.
 
Відповідь: з Польщею, Чехією, німецькими (прусськими) володіннями.
Висновок: Площа Київської Русі досягла 800 тис. км2.
Слово вчителя. Зміцнивши міжнародне становище своєї держави, князь розпочав її внутрішнє упорядкування. Він провів реформи.
Завдання. Опрацювати § 7, п. 2, с. 42-45.
Скласти таблицю «Реформи князя Володимира».
Назва реформиОсновний зміст
Адміністративна
Судова
Військова
Оборонна
 
Слово вчителя. Володимир, безумовно, успішно розв’язував завдання будівництва міцної держави. Але імена «Хреститель», «Святий», «Рівноапостольний» він дістав за інші свої діяння. Які саме?
Евристична бесіда з учнями.
1.Чому язичництво перестало задовольняти князя?
2.Чи могло язичництво згуртувати різні племена Русі, зміцнити владу одного князя-правителя?
3.Чи давало язичництво відповіді на найважливіші для людини питання: про життя, про смерть, про безсмертя?
Завдання.
Учні працюють з літописом «Повість минулих літ».
Прочитайте документ. Дайте відповіді на запитання:
1.Яким чином відбувалося запровадження християнства на Русі?
2.Чому частина населення чинила опір запровадженню християнської релігії?
Нова віра вплинула і на світогляд людей. Змінився і сам князь.
Які були ці зміни?
Гра «Реставрація» («Зашифрований текст»).
Щоб відповісти на це запитання, учням пропонується виступити в ролі реставраторів історичного тексту, в якому загублені окремі слова (головне – не вгадати слово точно, а передати зміст).
Учні працюють в парах.
Текст № 1.
«Після охрещення Володимир ще більш прославився справами (якими) … . Він уже не думав про завоювання (чого?) … , але найбільше дбав про освіту (кого?) … . Він будував для своїх підданих (що?) … і …».
(Слова: «добрими», «інших країн», «свого народу», «школи і церкви»).
Текст № 2.
«Він піклувався про бідних, як батько рідний. На князівському дворі повсякчас вони могли одержати (що?) … і … . Хворим, що не могли виходити з домівок своїх, князь наказував привозити їжу і гроші (куди?) … . Він зробився такий милостивий, що найжахливіших лиходіїв боявся карати (як?) … і дозволяв їм сплачувати …».
(Слова: «їжу і питво», «додому», «викуп»).
Текст № 3.
«Володимир любив влаштовувати (що?) … для народу. Бенкетував він разом з боярами, але особиво любив бенкети з (ким?) … і … .
Час його був сприятливий для богатирів, подвиг яких оспіваний (де?) в … і …».
(Слова: «бенкети», «із дружиною і богатирями», «у билинах і піснях»).
Текст № 4.
Дуже любив Володимир «слова книжні», читав Євангеліє. А для навчання народу (чого?) … наказав набирати дітей, для яких не втомлявся будувати (що?) … і … . Усі його добрі справи були так бажані народу і церкві, що народ прозвав його (як?) … …, а церква … .».
(Слова: «грамоті», «школи й училища», «Красне Сонечко», «Святий», «Рівноапостольний»).
Текст № 5.
«Володимир Хреститель так само, як у свій час (визначте, в який) … учні Христа (як їх називали?) … …, просвіщали підданих ідолопоклонників вірою в (кого?) …».
(Слова: «у перші століття н. е.», «святі апостоли», «Христа»).
 
V. Осмислення, узагальнення та систематизація знань
 
Проведення бесіди.
Завдання.
1. Покажіть на карті кордони Русі наприкінці Х ст.
2. Які реформи здійснив князь Володимир?
3. Коли було запроваджено християнство?
4. Яке значення мало запровадження християнства для Русі?
 
VІ. Підведення підсумків уроку та повідомлення домашнього завдання
 
Підведемо підсумок сьогоднішнього уроку.
Чи досягли ми мети, поставленої на початку уроку? Що вам сподобалося на сьогоднішньому уроці? Яку роботу ви виконували з найбільшим задоволенням? Які труднощі виникали в процесі роботи? (під час фронтального опитування, при роботі в парах)?
Слово вчителя. Жодна з історичних особистостей нашої історії не була так сильно шанованою при житті й такою популярною у нащадків, як Володимир Великий. З його ім’ям почалася нова ера в усіх сферах життя Русі: у політиці, в культурі, у релігії, в моралі. Прийнявши християнство, він пережив духовне переродження. Він зумів щиро увірувати в Христа сам і потягнув за собою цілий народ. «Він є новим Костянтином великого Риму, що охрестився сам і охрестив люди свої…» (літописець).
 
Домашнє завдання. Прочитати § 7, скласти історичний портрет князя Володимира.
 
«Повість минулих літ» про запровадження християнства
 
Володимир … прийшов у Київ, зразу звелів скинути (язичницьких) кумирів – одних порубати, а інших спалити. А Перуга звелів прив’язати до хвоста коня і стягти з гори по Боричеву узвозу в Ручай і приставив 12 мужів штовхати Перуна жердинами… Коли тягли Перуна по Ручаю до Дніпра, віруючі люди оплакували його. І, притягши Перуна, укинули його в Дніпро…
Після цього Володимир послав (гінців) по всьому місту зі словами: «Кого не буде завтра на річці, чи багатого, чи убогого, жебрака або раба, той іде проти мене».
Володимир звелів будувати церкви і ставити в тих місцях, де стояли кумири… І почав Володимир ставити по містах церкви і попів, а людей примушував хреститися по всіх містах і селах; і почав брати в нарочитих людей їх дітей і віддавати в книжне навчання…
 
Запитання
 
1.Яким чином відбувалося запровадження християнства на Русі?
2.Чому це супроводжувалося знищенням язичницьких кумирів-ідолів та святилищ-капищ?
3.Чому частина населення чинила опір запровадженню християнської релігії?
Фото Капча