Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

Телефон +3 8(068) 052-35-08
Телефон +3 8(093) 689-29-85
 (096) 074-41-54
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Лабораторна робота №1 на тему: «Утримання та внески із заробітної плати працюючих за видами»

Предмет: 
Тип роботи: 
Лабораторна робота
К-сть сторінок: 
25
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
1.Постановка задачі
2.Вхідна інформація
2.1.Склад і опис вхідних повідомлень
2.2.Склад і опис вхідних одиниць інформації
3.Вихідна інформація
3.1.Склад і опис вихідних повідомлень
3.2.Склад і опис вихідних одиниць інформації
4.Інформаційна модель задачі
5. Алгоритм розв'язання задачі
5.1. Математичний опис задачі
5.2.Алгоритм розв'язання задачі
Додаток 1 (Таблиці)
Додаток 2 (Запити)
Додаток 3 (Форми)
Додаток 4 «Звіти»
Додаток 5 (Схема даних)
1. Постановка задачі
 
Мета задачі - організація збору первинних даних про працівників підприємства для ведення бухгалтерського обліку по заробітній платі; призначення – полегшення організації обліку заробітної плати працівників та аналіз витрат підприємства пов’язаних з ФОП; Суть - розробка постановки та алгоритму автоматизованого розв'язання задачі, при розв'язанні якої на друк видається машинограма, яка містить дані про суму виплаченої загробної плати, суму сплачених податків в розрізі витрат підприємства та утримань із заробітної плати працівників; обгрунтування доцільності рішення - полегшення практичної роботи працівників підприємства.
Задача вирішується при необхідності автоматизації обліку заробітної плати на підприємстві; до документів, за допомогою яких вирішується задача, належать: договір між роботодавцем та працівником, дані про працівника, довідка, що дає право на отримання ПСП.
Вихідна інформація використовується для аналізу та обліку операцій по заробітній платі та розв'язання задачі; контроль та розв’язування задачі здійснюється 2 рази на місяць; організація по строках видачі вихідної інформації - звітність надається керівнику підприємства для аналізу та головному бухгалтеру на підтвердження.
Вхідна інформація надходить у вигляді первинних документів, засвідчених відповідними підписами. Передача в обробку здійснюється після надходження первинних документів. Вхідною інформацією займається працівники відділу кадрів, які заносять до бази даних всю необхідну інформацію. Контроль за вхідною інформацією відбувається на декількох рівнях, а коригування здійснюється оперативними виконавцями.
Умови, за яких припиняється рішення задачі автоматизованим способом: відсутність необхідної інформації у базі даних, існування суперечливих даних, наявності недостовірної інформації, при вимкненні енергопостачання, при здійсненні несанкціонованого доступу, при наявності інших перешкод.
Розподіл функцій між персоналом і технічними засобами: персонал ставить задачу перед технічними засобами, вводить вхідну інформацію, аналізує вихідну інформацію. Технічні засоби виконують необхідні функціональні завдання.
2.Вхідна інформація
2.1.Склад і опис вхідних повідомлень
 
Таблиця 1
Склад і опис вхідних повідомлень
 
2.2.Склад і опис вхідних одиниць інформації
 
1.Трудовий договір — угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (далі власник), за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник — виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором й угодою сторін. 
2.Паспорт – документ, що видається державою для посвідчення особи своїх громадян. Паспорт надає право легально перетинати кордон і визначає громадянство його власника. В паспорті вказані основні дані про громадянина, його ім'я, вік, дата народження, стать. 
3.Ідентифікаційний номер фізичної особи — елемент Державного реєстру фізичних осіб України, який надається фізичним особам-платникам податків та інших обов'язкових платежів та зберігається за ними протягом усього їхнього життя. У документі зазначається десятизначний номер з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків.
4.Заява про отримання ПСП – заява, яка подається працівником на підприємство, на якому він працевлаштований. Повна відповідальність за достовірність вказаних даних лежить на працівникові. У випадку виявлення невідповідності наданої і реальної інформації, з працівника буде доутримана відповідна сума.
5.Довідка зі статистики – довідка, яка містить перелік видів економічної діяльності підприємства (КВЕД). Відповідно до видів економічної діяльності визначається клас професійного ризику підприємства. Саме від класу професійного ризику залежить розмір ЄСВ, що сплачується підприємством до Фонду соціального страхування.
6.Лист Міністерства соціальної політики України «Про розрахунок норм тривалості робочого часу» –  документ, в якому встановлено робочі і вихідні дня на весь календарний рік. На основі цього акту підприємство отримує інформацію про кількість робочих днів в місяці.
7.Таблиця БД «Працівник» є інформаційним об’єктом, який потребує додаткового опису атрибутів.
8.Таблиця БД «ПДФО» - довідник, який містить інформацію про можливі ставки ПДФО.
9.Таблиця БД «Робочі дні» - довідник, що містить інформацію про кількість робочих днів на місяць та розмір встановленої мінімальної заробітної плати.
10.Таблиця БД «Договір» - довідник, що містить коди і назви договорів: основний та ДГПХ (договір громадянсько-правового характеру). Відповідно до виду договору різниться ставка ЄСВ, що утримується із заробітної плати працівника.
11.Таблиця БД «Табель» - таблиця, інформація в якій потребує постійного оновлення. Вона містить дані про кількість відпрацьованих працівниками днів за кожен місяць.
 
3.Вихідна інформація.
3.1.Склад і опис вихідних повідомлень
 
Таблиця 2
Склад і опис вихідних повідомлень
 
3.2.Склад і опис вихідних одиниць інформації
 
1.Запит по сумам нарахованої заробітної плати – запит, який дозволяє підрахувати суму заробітної плати до виплати на певний місяць. При запуску запита користувачу виводиться вікно, в яке необхідно ввести місяць, за який буде обрахована заробітна плата. Обчислення заробітної плати здійснюється по формулі: 
Нарахована ЗП: Sum(Round(IIf([Дні відпрацьовані]<[Дні робочі];([Заробітна плата]/[Дні робочі])*[Дні відпрацьовані];IIf([Дні відпрацьовані]=[Дні робочі];[Заробітна плата];0));2)) 
Мовою SQL запит виглядає так:
SELECT Працівник.[ІПН працівника], Працівник.ПІБ, Працівник.[Заробітна плата], Табель.Місяць, Табель.[Дні відпрацьовані], [Робочі дні].[Дні робочі], Sum(Round(IIf([Дні відпрацьовані]<[Дні робочі],([Заробітна плата]/[Дні робочі])*[Дні відпрацьовані],IIf([Дні відпрацьовані]=[Дні робочі],[Заробітна плата],0)),2)) AS [Нарахована ЗП]
FROM Працівник INNER JOIN (Табель INNER JOIN [Робочі дні] ON (Табель.[Місяць] = [Робочі дні].[Місяць]) AND (Табель.[Рік] = [Робочі дні].[Рік])) ON Працівник.[ІПН працівника] = Табель.[ІПН працівника]
GROUP BY Працівник.[ІПН працівника], Працівник.ПІБ, Працівник.[Заробітна плата], Табель.Місяць, Табель.[Дні відпрацьовані], [Робочі дні].[Дні робочі]
HAVING (((Табель.Місяць)=[Оберіть місяць]))
2.Запит по сумам утримань із заробітної плати  - запит, який на основі даних, що містяться в таблицях-довідниках та в таблиці «Працівник» обраховує суми утримань: ЄСВ та ПДФО. І в кінці виводиться сума до видачі кожному працівнику.
Формула ЄСВ:
Round([Нарахування ЗП]*([Договір]![ЄСВ, %]/100);2) 
Формула ПСП:
[Робочі дні]![ПСП]*[Працівник]![Коефіцієнт ПСП] 
Формула ПДФО:
Round(([Нарахування ЗП]-[ЄСВ]-[ПСП міс])*([ПДФО]![Ставка ПДФО]/100);2) 
Формула суми до видачі:
[Нарахування ЗП]-[ЄСВ]-[ПДФО міс] 
* ПСП (податкова соціальна пільга) – сума, на яку може бути зменшено суму до оподаткування ПДФО. Право на ПСП надається (Ст. 169 ПКУ):
169.1.1. у розмірі, що дорівнює 100 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, - для будь-якого платника податку;
169.1.2. у розмірі, що дорівнює 100 відсоткам суми пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 цього пункту, - для платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, - у розрахунку на кожну таку дитину;
169.1.3. у розмірі, що дорівнює 150 відсоткам суми пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 цього пункту, - для такого платника податку, який:
а) є одинокою матір'ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником - у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років;
б) утримує дитину-інваліда - у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років;
в) є особою, віднесеною законом до першої або другої категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв'язку з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;
г) є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад'юнктом;
ґ) є інвалідом I або II групи, у тому числі з дитинства, крім інвалідів, пільга яким визначенапідпунктом "б" підпункту 169.1.4 цього пункту;
д) є особою, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів;
е) є учасником бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на якого поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", крім осіб, визначених у підпункті "б" підпункту 169.1.4 цього пункту;
 
Розмір податкової соціальної пільги визначається в таблиці «Робочі дні» як 50% встановленого розміру мінімальної заробітної плати. В таблиці «Працівник» є поле «Коефіцієнт ПСП», в яке вводиться коефіцієнт ПСП відповідно до групи, в яку підпадає працівник. Наприлад, якщо працівник має двох дітей, то його коефіцієнт – 2, оскільки він має право на отримання 100% ПСП * 2 дітей.
 
 Мовою SQL запит виглядає так:
SELECT Працівник.[ІПН працівника], Працівник.ПІБ, Працівник.[Заробітна плата], [Робочі дні].Місяць, Round(([Працівник]![Заробітна плата]/[Робочі дні]![Дні робочі])*[Табель]![Дні відпрацьовані],2) AS [Нарахування ЗП], Round([Нарахування ЗП]*([Договір]![ЄСВ, %]/100),2) AS ЄСВ, [Робочі дні]![ПСП]*[Працівник]![Коефіцієнт ПСП] AS [ПСП міс], Round(([Нарахування ЗП]-[ЄСВ]-[ПСП міс])*([ПДФО]![Ставка ПДФО]/100),2) AS [ПДФО міс], [Нарахування ЗП]-[ЄСВ]-[ПДФО міс] AS Видати
FROM ((ПДФО INNER JOIN (Договір INNER JOIN Працівник ON Договір.[Код договору] = Працівник.[Код договору]) ON ПДФО.[Код ПДФО] = Працівник.[Код ПДФО]) INNER JOIN Табель ON Працівник.[ІПН працівника] = Табель.[ІПН працівника]) INNER JOIN [Робочі дні] ON (Табель.Рік = [Робочі дні].Рік) AND (Табель.Місяць = [Робочі дні].Місяць)
WHERE ((([Робочі дні].Місяць)=[Оберіть місяць]))
 
3.Форма «Внески із ЗП» призначена для помісячного перегляду внесків, яке має підприємство сплатити до Фонду соціального страхування як відсоток від суми нарахованої заробітної плати працівників підприємства.
4.Форма «Утримання» призначена для перегляду утримань по кожному працівнику за обраний місяць.
5.Звіт «Внески із ЗП» – звіт, який надається керівництву підприємства про суму внеску ЄСВ до Фонду соціально страхування. 
4.Інформаційна модель задачі
5. Алгоритм розв'язання задачі
5.1. Математичний опис задачі.
За ідентифікаційним кодом працівника визначити суму нарахованої йому заробітної плати за певний місяць відповідно до відпрацьованих ним днів з урахуванням його ставки та кількості робочих днів в місяці:
 
Z – Запитувальний зв’язок
p – ІПН працівника
s – ставка
r – робочі дні в місяці
v – відпрацьовані працівником дня за певний місяць
nzp – сума нарахованої працівнику заробітної плати за певний місяць.
 
Розрахувати суму утримань ЄСВ із заробітної плати працівника зі його ІПН та сумою нарахованої заробітної плати на певний місяць:
 
Z – Запитувальний зв’язок
p – ІПН працівника
d – код договору, выдповыдно до якого визначається відсоток ЄСВ (2,6; 3,6)
nzp – сума нарахованої працівнику заробітної плати за певний місяць 
esv – розрахована для конкретного працівника сума ЄСВ.
 
Розрахувати суму утримань ПДФО із заробітної плати працівника зі його ІПН та сумою нарахованої заробітної плати на певний місяць:
 
Z – Запитувальний зв’язок
p – ІПН працівника
nzp – сума нарахованої працівнику заробітної плати за певний місяць 
esv – розрахована для конкретного працівника сума ЄСВ
psp – ПСП (податкова соціальна пільга)
spdfo – ставка ПДФО (15%, 20%)
pdfo – сума утримання ПДФО
 
Розрахувати суму внеску підприємства до Фонду соціального страхування:
 
Z – Запитувальний зв’язок
nzp – сума нарахованої заробітної плати за певний місяць
espv – сума ЄСВ до сплати підприємством
 
Фото Капча