Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Лабораторна робота №1 на тему: «Утримання та внески із заробітної плати працюючих за видами»

Предмет: 
Тип роботи: 
Лабораторна робота
К-сть сторінок: 
25
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
1.Постановка задачі
2.Вхідна інформація
2.1.Склад і опис вхідних повідомлень
2.2.Склад і опис вхідних одиниць інформації
3.Вихідна інформація
3.1.Склад і опис вихідних повідомлень
3.2.Склад і опис вихідних одиниць інформації
4.Інформаційна модель задачі
5. Алгоритм розв'язання задачі
5.1. Математичний опис задачі
5.2.Алгоритм розв'язання задачі
Додаток 1 (Таблиці)
Додаток 2 (Запити)
Додаток 3 (Форми)
Додаток 4 «Звіти»
Додаток 5 (Схема даних)
1. Постановка задачі
 
Мета задачі - організація збору первинних даних про працівників підприємства для ведення бухгалтерського обліку по заробітній платі; призначення – полегшення організації обліку заробітної плати працівників та аналіз витрат підприємства пов’язаних з ФОП; Суть - розробка постановки та алгоритму автоматизованого розв'язання задачі, при розв'язанні якої на друк видається машинограма, яка містить дані про суму виплаченої загробної плати, суму сплачених податків в розрізі витрат підприємства та утримань із заробітної плати працівників; обгрунтування доцільності рішення - полегшення практичної роботи працівників підприємства.
Задача вирішується при необхідності автоматизації обліку заробітної плати на підприємстві; до документів, за допомогою яких вирішується задача, належать: договір між роботодавцем та працівником, дані про працівника, довідка, що дає право на отримання ПСП.
Вихідна інформація використовується для аналізу та обліку операцій по заробітній платі та розв'язання задачі; контроль та розв’язування задачі здійснюється 2 рази на місяць; організація по строках видачі вихідної інформації - звітність надається керівнику підприємства для аналізу та головному бухгалтеру на підтвердження.
Вхідна інформація надходить у вигляді первинних документів, засвідчених відповідними підписами. Передача в обробку здійснюється після надходження первинних документів. Вхідною інформацією займається працівники відділу кадрів, які заносять до бази даних всю необхідну інформацію. Контроль за вхідною інформацією відбувається на декількох рівнях, а коригування здійснюється оперативними виконавцями.
Умови, за яких припиняється рішення задачі автоматизованим способом: відсутність необхідної інформації у базі даних, існування суперечливих даних, наявності недостовірної інформації, при вимкненні енергопостачання, при здійсненні несанкціонованого доступу, при наявності інших перешкод.
Розподіл функцій між персоналом і технічними засобами: персонал ставить задачу перед технічними засобами, вводить вхідну інформацію, аналізує вихідну інформацію. Технічні засоби виконують необхідні функціональні завдання.
2.Вхідна інформація
2.1.Склад і опис вхідних повідомлень
 
Таблиця 1
Склад і опис вхідних повідомлень
 
2.2.Склад і опис вхідних одиниць інформації
 
1.Трудовий договір — угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (далі власник), за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник — виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором й угодою сторін. 
2.Паспорт – документ, що видається державою для посвідчення особи своїх громадян. Паспорт надає право легально перетинати кордон і визначає громадянство його власника. В паспорті вказані основні дані про громадянина, його ім'я, вік, дата народження, стать. 
3.Ідентифікаційний номер фізичної особи — елемент Державного реєстру фізичних осіб України, який надається фізичним особам-платникам податків та інших обов'язкових платежів та зберігається за ними протягом усього їхнього життя. У документі зазначається десятизначний номер з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків.
4.Заява про отримання ПСП – заява, яка подається працівником на підприємство, на якому він працевлаштований. Повна відповідальність за достовірність вказаних даних лежить на працівникові. У випадку виявлення невідповідності наданої і реальної інформації, з працівника буде доутримана відповідна сума.
5.Довідка зі статистики – довідка, яка містить перелік видів економічної діяльності підприємства (КВЕД). Відповідно до видів економічної діяльності визначається клас професійного ризику підприємства. Саме від класу професійного ризику залежить розмір ЄСВ, що сплачується підприємством до Фонду соціального страхування.
6.Лист Міністерства соціальної політики України «Про розрахунок норм тривалості робочого часу» –  документ, в якому встановлено робочі і вихідні дня на весь календарний рік. На основі цього акту підприємство отримує інформацію про кількість робочих днів в місяці.
7.Таблиця БД «Працівник» є інформаційним об’єктом, який потребує додаткового опису атрибутів.
8.Таблиця БД «ПДФО» - довідник, який містить інформацію про можливі ставки ПДФО.
9.Таблиця БД «Робочі дні» - довідник, що містить інформацію про кількість робочих днів на місяць та розмір встановленої мінімальної заробітної плати.
10.Таблиця БД «Договір» - довідник, що містить коди і назви договорів: основний та ДГПХ (договір громадянсько-правового характеру). Відповідно до виду договору різниться ставка ЄСВ, що утримується із заробітної плати працівника.
11.Таблиця БД «Табель» - таблиця, інформація в якій потребує постійного оновлення. Вона містить дані про кількість відпрацьованих працівниками днів за кожен місяць.
 
3.Вихідна інформація.
3.1.Склад і опис вихідних повідомлень
 
Таблиця 2
Склад і опис вихідних повідомлень
 
3.2.Склад і опис вихідних одиниць інформації
 
1.Запит по сумам нарахованої заробітної плати – запит, який дозволяє підрахувати суму заробітної плати до виплати на певний місяць. При запуску запита користувачу виводиться вікно, в яке необхідно ввести місяць, за який буде обрахована заробітна плата.
Фото Капча