Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Легалізація господарської діяльності

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
19
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
 1. Поняття легалізації і легітимації господарської діяльності
 2. Характеристика складових легалізації господарської діяльності 
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Розвиток цивільно-правових відносин у сучасний період, підвищення впливу (заснованих на приватної власності) транснаціональних корпорацій на світові процеси глобалізації та трансформації державного буття зумовлюють необхідність ґрунтовного дослідження сутності колективних суб'єктів права. У зв'язку з цим, особливу увагу привертають процедури їх створення та введення у правову реальність.

Легалізація господарської діяльності означає наділення суб'єкта господарювання необхідними юридичними документами, що дозволяють йому законно здійснювати господарську діяльність, а легітимація - підтвердження законності здійснення господарської діяльності суб'єктом господарювання за результатами перевірки його правовстановлюючих документів і самої діяльності на предмет відповідності вимогам законодавства.

Відповідно до ст. 42 Конституції України кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. Це право базується на свободі підприємницької діяльності, тобто на реальній можливості здійснення особою на власний розсуд і ризик господарської діяльності, не забороненої законом, з метою одержання прибутку. 

Незважаючи на достатньо велику кількість наукових праць у сфері прав людини, у вітчизняній науці конституційного права існує порівняно небагато досліджень зазначеного права людини і громадянина.Конституційне право на підприємницьку діяльність не може бути реалізоване без всебічної участі в цьому держави. Тому існує потреба вдосконалення чинного законо-давства в цій сфері, приведення його у відповідність до принципів, проголошених чинною Конституцією України. Реалізація права відбувається відповідним способом, з використанням належних засобів та дотриманням умов.

Важливе значення в процесі розкриття теми Важливе значення в процесі розкриття теми дослідження мають праці О. П. Гетманця, Д. Жоравовича, А. Ковач, Д. Г. Манько та інших, у яких закладено основи сучасного вчення про легалізацію господарської діяльності особу. 

Список використаних джерел: 
 1. Закон України «Про підприємництво» від 07.02.1991 № 698-XII, редакція від 21.07.2012 [Електронний ресурс] : [Режим доступу]. - http://zakon4. rada.gov.ua/laws/show/698-12
 2. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: Закон України від 15.05.2003 № 755-IV, редакція від 21.05.2015 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon1.r ada.gov.ua/laws/show/755-15
 3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV, тлумачення від 11.02.2014: [Електронний ресурс]. - [режим доступу]. - http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/435-15
 4. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV, редакція від 02.03.2014: [Електронний ресурс]. - [режим доступу]. - http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/436-15
 5. Андрєєва О. Б. Господарське право України: навч. посіб. [для студ. юрид. ВНЗ]: [у 2 ч.]. Ч. 2 / О. Б. Андрєєва, О. П. Гетманець, І. І. Гришина, Ю. М. Жорнокуй, А. С. Загородній; ред.: О. П. Гетманець, Ю. М. Жорнокуй, 
 6. О. М. Шуміло. - К., 2013. - 398 c.
 7. Гонтаренко Н. Проблемні аспекти вирішення господарських спорів в Україні / Н. Гонтаренко // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 12. – С. 24–27.
 8. Жоравович Д. Проблеми питання визначення підприємницької діяльності в контексті її здійснення фізичною особою / Д. Жоравович // Підприємництво, господарство і пра-во. – 2012. – № 11. – С. 72–76.
 9. Ковач А. Право людини на підприємництво / А. Ковач // Часопис Київського універ-ситету права. – 2012. – № 2. – С. 212–214.
 10. Манько Д. Г. Легітимація і легалізація юридичної особи / Д. Г. Манько // Актуальні проблеми держави і права. - 2012. - С. 85-92.
5605
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).