Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

Телефон +3 8(068) 052-35-08
Телефон +3 8(093) 689-29-85
 (096) 074-41-54
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Лекція 3. Мікенська (Ахейська) цивілізація

Предмет: 
Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
7
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Лекція 3. Мікенська (Ахейська) цивілізація
 
Зміст
 
1. Греція у ранньоелладський період (до кін. ІІІ тис. до н. е.)
2. Вторгнення греків-ахейців. Становлення перших держав
3. Формування мікенської цивілізації
4. Соціально-економічна структура мікенських суспільств
5. Організація державного управління
6. Взаємовідносини ахейських держав. Троянська війна. Рух племен і згасання мікенської цивілізації
 
Література:
 
Авдиев В. И. История Древнего Востока. 3-е изд. Москва, 1970.
Бартонек А. Златообильные Микены. – М., 1991.
Васильев Л. С. История Востока: В 2 ч. Москва, 1993, 1994, 1998. Ч. 1.
Кравчук А. Троянская война. Миф и история. – М., 1991.
Кун М. А. Легенды и мифы Древней Греции – Симферополь, 1998. (К., 1967) М., 1975.
Неронова В. Д. Введение в историю древнего мира. Пермь, 1978. От глиняной таблички к университету. Образовательные системы Востока.
Перкис Дж. Греческая цивилизация / Пер. А. Озерова – М., 2000. – с. 64-81.
Флоренсов Н. А. Троянская война и поэмы Гомера. – М., 1991.
Хрестоматия по истории Древней Греции / Под ред. Д. П. Каллистова. – М., 1964. – с. 30-53.
Черветти Дж., Годар Л. Золото Трои. – М., 1996.
 
1. На початку ІІІ тис. до н. е. (період енеоліту) культура материкової Греції була тісно пов′язана з ранньоземлеробськими культурами, які існували на т-рії сучасних Болгарії, Румунії, Пд Подніпров′ї (зона «трипільської культури»). Характерна подібна орнаментація глиняного посуду. Орнамент поширився в Егейському басейні. З наступом епохи ранньої бронзи (середина ІІІ тис. до н. е.) культура Греції починає випереджати у своєму розвитку інші культури Пд-Сх Європи. Археологічні пам′ятки ранньоелладської епохи (друга половина ІІІ тис. до н. е.), відкриті у різних місцях на території Пелопонеса, Середньої та Північної Греції, пов′язують з догрецьким поселенням цих р-нів – пелазгами (народ пов′язаний рідством з міпойцями – егейська мовна група).
Ранньоелладські поселення – селянсько-землеробські (Лерпа – Арголіда, Рафін – Аттіка, Зігурієс – Пелопонес). Зароджується спеціалізоване ремесло (гончарство, металообробка). Цитаделі – родо-племінна знать. З другої половини ІІІ тис. до н. е. у Греції почався процес формування класів і держави. Два типи поселень – Лерпа цитадель і общинне поселення село (Рафін, Зігурієс). Однак ранньоелладська культура так і не встигла стати справжньою цивілізацією. Її розвиток було зупинено вторгненням племен по території Балканської Греції.
 
2. Вторгнення греків – ахейців на Балканський півострів відбулося на межі ІІІ-ІІ тис. до н. е. з пн. р-ну Придунав′я. Просуваючись на пд, ахейці частково знищували, а частково асимілювали корінне догрецьке населення. Вони вважали пелазгів та інше населення країни варварами, хоча в дійсності їх культура не лише не поступалася культурі самих греків, але первісно багато в чому перевищувала її.
Межа ІІІ – ІІ тис. до н. е. – етап формування грецької народності. Основою цього довгого процесу була взаємодія та поступове об′єднання двох культур: культури прийшлих ахейців, які розмовляли на різних діалектах грецької (прогрецької) мови, і культури місцевого догрецького поселення. Ряд запозичень мовних у попередників – пелазгів (лелегів) – кіпарис, нарцис, гіацинт.
Становлення класового суспільства на території материкової Греції було складним і суперечливим процесом. У перші століття ІІ тис. до н. е. тут спостерігається уповільнення темпів соціально-економічного і культурного розвитку. Культура т. зв. середньоелладського періоду (ХХ – ХVII ст. до н. е.) вцілому поступається попередній культурі ранньоелладської епохи. Метал змінює камінь, кістка; зникають монументальні архітектурні споруди. Х-не поселення Мальті – Доріон (Мессепія). Поховання середньоелладської доби свідчать про відсутність яскраво вираженої соціальної та майнової диференціації.
Лише кінець середньоелладського періоду – новий економічний і культурний підйом. Відновився перерваний процес класоутворення. Серед ахейських племінних угрупувань виділяються аристократичні роди (цитаделі), які відособлюються від маси рядових співплемінників.
У різних районах Пелопонеса, Середньої та Пн Греції виникають перші примітивні державні утворення. Передумаови для виникнення цивілізації епохи бронзи.
 
3. З ХVІ ст. до н. е. Греція вступає у новий – мікенський період своєї історії. На перших етапах вплив передової мінойської цивілізації. Багато елементів своєї культури ахейці запозичили на Криті (культи, фресковий живопис, каналізація, водогін, одяг, письмо). Мікенська культура – оригінальна; мінойські колонії у «варварському» середовищі (А. Еванс).
Найбільш ранньою пам′яткою мікенської культури є т. зв. шахтові могили у Мікенах (ХVI ст. до н. е.) – відкрив у 1876 р. Г. Шлімат. Гомер у «Іліаді» назвав царя Агамемнона наймогутнішим із усіх ахейських вождів, які брали участь у Троянській війні (ХІІІ ст. до н. е.). Некрополь надзвичайно багатий, Мікени – центр великої держави. Держава військова (велика кількість зброї, прикрас, криваві щепи війт, полювання).
Розквіт мікенської цивілізації ХV – XIII ст. до н. е. Територія Арголіда (ц.), Пелопонес, Середня Греція (Аттіка, Беотія, Фокіда), частина Пн (Фессалія), ряд островів Егейського моря. Тут розвинулася однотипна культура (типи поховань, жител). Матеріали археології свідчать, що мікенська Греція була багатою країною з багаточисленним населенням, яке проживало у невеликих містечках і селах.
Основними ц. мікенської культури були палаци. Найзначніші з них відкриті у Мікенах, Тіріпфі (Арголіда), в Пілосі (Мессенія), в Афінах (Аттіка), Фівах, Орхомені (Беотія), і Іолці (Фессалія). Відмінність від критських палаців – укріпленість, цитадельність. Тіріпфська цитадель – товщина стін 4, 5 м, висота 7, 5 м; підземні проходи (вихід до води).
До числа найцікавіших архітектурних пам′яток мікенської епохи належать величні царські поховальні гробниці. Найвідоміша гробниці Атрея у Мікенах (13, 5 м висота).
 
4. Реконструкція соціально-економічних відносин – археологічний матеріал – дешифрування лінійного складового письма Б (М. Вентріс, Дж. Чедвік). Таблички – «бухгалтерська звітність» (Пілоський, Кносський палаци). Існувало рабство (Пілос – 1500 рабів, більшість жінки різних професій). Згадуються і т. зв. «божі раби» – при храмах.
Основна маса населення – вільні/напіввільні селяни та ремісники. Свобода відносна, знаходилися в економічній залежності від палацу: натуральні та трудові повинності. Окремі округи і містечка. Пілоського ц. повинні були виставляти певну кількість ремісників і робітників різних професій. Серед ремісників особливе місце займали ковалі; Галасія – завдання; згадуються «ковалі володарки». Ремісники часто залучалися на державну роботу.
Система землеволодіння: дві основні категорії: 1) земля палацу / державна; 2) земля територіальних общин. Державна земля розподілялася на правах умовного володіння (воєнна, жрецька знать). Общинні землі розподілялися всередині общини між окремими сім′ями. Общинні землі знаходилися під контролем палацової адміністрації та експлуатувалися нею в інтересах центрального державного господарства. Палацове господарство мікенської епохи постає перед нами як міцна широко розгалужена економічна система. Приватне господарство хоча вже існувало в мікенських державах знаходилося у фіскальній (податковій) залежності від «державного сектора» і відігравало другорядну роль.
Держава монополізувала найважливіші галузі ремісничого виробництва (ковальство) й встановила контроль над розподілом і споживанням дефіційних видів сировини, насамперед металу. Центральне палацове / храмове господарство типове для ранньокласових суспільств Середземномор′я та Близького Сходу в епоху бронзи. У державах ахейської Греції склався тип економіки близький до економічних систем Сходу.
 
5. Мікенські суспільства грунтувалися на ієрархічному принципі управління. На чолі палацової держави стояв цар («ванака»). При царі функціонувала багаточисельна челядь («царський зброяр», «царський швець»). Чиновництво – воєначальник («лавагет»), жрецтво. Воєнно-жрецька знать зосередила в своїх руках найважливіші функції як економічного так і політичного характеру. У безпосередньому підпорядкуванні у правлячої верхівки знаходилося чиновництво, яке діяло як у ц., так і на місцях. Пілоське царство поділялося на 16 податкових округів, на чолі яких стояли намісники – коретери. У підпорядкуванні коретера знаходилися керівники – чиновники поселень (базилеї, гвазилеї).
Селяни та ремісники – основа суспільства не брали участі в управлінні державою. Нижче, ніж вони, стояли раби, зайняті на різних роботах у палацовому господарстві.
 
6. Проблематика політичної історії мікенської епохи залишається дискусійною. Дуалізм думок: чи існувала єдина ахейська держава під зверхністю царя Мікен чи палацові держави існували незалежно одна від одної? Друга версія видається більш вірогідною – міцні оборонні мури (Мікени проти Тіріпфа за Аргоську долину), грецькі міфи розповідають про криваві усобиці ахейських володарів (сім царів Аргосу пішли на Фіви).
Напружені відносини, що існували між ахейськими державами впродовж усієї їх історії, не виключає того, що в окремі моменти вони могли об′єднуватися для певних спільних воєнних кампаній. Приклад – знаменита Троянська війна (Гомер «Іліада»). У поході на Трою брали участь усі основні області ахейської Греції від Фессалії (пн) до Криту і Родоса (пд). Керівник походу мікенський цар Агамемнон. Троянська війна – Троя VII а – зруйнована у середині ХІІІ ст. до н. е. чи дещо пізніше.
Троянська війна – один із проявів воєнної і колоніальної експансії ахейців у Малій Азії та Сх. Середземномор′ї (ХІV – ХІІІ ст. до н. е.). Повсюдно в цих місцях мікенські греки перехоплювали торговельну ініціативу з рук своїх попередників мінйців.
Успішно поєднуючи заняття торгівлею з піратством, ахейці скоро стають помітною політичною силою в цьому регіоні. Контакти з Касситською Вавилонією (Фіви), Хеттським ц. (Аххіява – одна з ахейських держав Зх Малої Азіх), Єгиптом (ахайвата і данаупа – «народи моря»).
Останні десятиліття ХІІІ ст. до н. е. час неспокійний і тривожний. Нові укріплення, стіна на Істмі – небезпека з пн. Фреска у Пілосі – ахейці / варвари. Пн і пн-зх Балкан (Македонія, Епір) – племена, що жили родо-племінним ладом, вже знайомі з металами.
У кінці ХІІІ ст. до н. е. племінний світ пн балканського регіону в силу невідомих нам причин прийшов у рух. Одним з результатів цього руху було переселення у Малу Азію великої групи фрігійсько-фракійських племен, які раніше проживали у пн. частині Балканського п-острова. З цими ж подіями на Балканах, можливо, пов′язане і утворення союзу «народів моря», під ударами якого на початку ХІІ ст. впало Хеттське царство. Величезна маса варварських племен (народи, що розмовляли на різних діалектах грец. мови – дорійський та зх грецький, та негрецькі народності фракійсько-іллірійського походження) рушила на пд у багаті області Середньої Греції та Пелопоннесу. На своєму шляху прибульці захопили і знищили багато мікенських поселень. Загинув у полум′ї пожежі Пілоський палац. Деякі сучасні вчені вважають, що у першому нашесті, яке завершилося взяттям Пілоса, дорійці взагалі участі не брали. Вони прийшли пізніше (у ХІІ чи ХІ ст.) коли опір мікенських греків було придушено.
Господарству мікенських держав завдано важкий удар. Швидкий занепад ремесла, торгівлі, скорочення чисельності населення. На межі ХІІІ – ХІІ ст. до н. е. мікенська цивілізація зазнала страшного удару, після якого не могла відновитись.
Причини падіння: внутрішня слабкість ранньокласових відносин, дуалізм мікенського суспільства: рафінований палац / родова сільська община, виснаження внутрішніх ресурсів (Троянська війна, міжусобиці, експансія).
Основна маса варварських племен, що брала участь у вторгненні, не утрималася на захопленій території, повернулася на пн. Лише невеликі племінні групи дорійців і зх грецьких народностей поселилися у прибережних районах Пелопоннеса (Арголіда, Ахайя, Еліда, Лакопія, Мессанія, Істма). Окремі острови мікенської культури продовжували співіснувати з поселеннями прибульців до кін. ХІІ ст. Останні з ахейських цитаделей остаточно занепали і були знищені.
У цей же період спостерігається масова еміграція: Балканська Греція – Сх – Мала Азія + острови. Переселялися уцілілі ахейці, які тепер іменуються іонійцями і еолійцями, та доійці. Нові міста: Мілет, Ефес, Колофон (іонійські), Смірна (еолійська), Галікарнас (дорійський).
Фото Капча