Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Ліцензування та патентування господарської діяльності

Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
13
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню
Порядок одержання ліцензії
Переоформлення та анулювання ліцензії
Патентування підприємницької діяльності
Торговельний патент
 
Лекція 7. ЛІЦЕНЗУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 
Види господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню, визначено Законом України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 01. 06. 2000 р. № 1775 – ІІІ.
Ліцензія – це документ дозвільного характеру, що дає право на заняття певним видам господарської діяльності, який відповідно до законодавства підлягає обмеженню.
 
1. ВИДИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ЛІЦЕНЗУВАННЮ
 
Відповідно до статті 9 Закону про ліцензування ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності:
Пошук (розвідка) корисних копалин.
Виробництво, ремонт та торгівля вогнепальною зброєю, боєприпасів до неї, холодної зброї.
Виробництво вибухових речовин і матеріалів (за переліком, що визначається кабінетом міністрів України).
Видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів, дорогоцінних каменів органогенного утворення, напівкоштовні камені.
Виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів, дорогоцінних каменів органогенного утворення, напівкоштовні камені.
Виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів, дорогоцінних каменів органогенного утворення, напівкоштовні камені.
Розробка, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічного захисту інформації.
Виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності.
Постачання природного газу за регульованим і нерегульованим тарифом.
Зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, установлюваний ліцензійними умовами.
Медична практика.
Ветеринарна практика.
Надання послуг із перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом.
Надання освітніх послуг загальноосвітніми, професійно-технічними та вищими навчальними закладами.
Надання послуг радіозв’язку (з використанням радіочастот).
Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих об’єктів).
Організація іноземного, внутрішнього, закордонного туризму, екскурсійна діяльність.
Страхова діяльність.
Посередницька діяльність митного брокера і митного перевізника.
Ліцензійні умови є нормативно-правовим актом, положення якого встановлюють кваліфікаційні, організаційні, технічні та інші вимоги для здійснення певного виду господарської діяльності.
 
2. ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ
 
Ліцензія видається органами ліцензування, перелік яких установлено постановою КМУ від 14. 11. 2000 р. № 1698.
Приватний підприємець повинен подати органу ліцензування такі документи:
Заяву встановленого зразка про видачу ліцензії, у якій зазначається:
прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким виданий і коли виданий, місце проживання), ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податку та інших обов’язкових платежів.
вид господарської діяльності, на здійснення якої заявник має намір одержати ліцензію.
Копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності.
Для окремих видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, до заяви також додаються документи, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату приймання документів і підписом відповідальної особи.
Орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії чи про відмову в її видачі в термін не пізніше 10 робочих днів з дати надходження заяви і документів, що додаються до заяви.
Повідомлення про ухвалення рішення про видачу ліцензії чи про відмову направляється заявнику в письмовій формі протягом 3 робочих днів з дати ухвалення відповідного рішення. У разі відмови у видачі ліцензії на підставі виявлення недостовірних даних у документах, суб’єкт господарювання може подати до органу ліцензування нову заяву про видачу ліцензії, але не раніше ніж через 3 місяці з дати ухвалення рішення про відмову в її видачі.
Якщо ліцензіатові відмовлено у видачі ліцензії на підставі невідповідності заявника ліцензійним умовам, суб’єкт господарювання може подати до органу ліцензування нову заяву про видачу ліцензії після усунення причин, що стали підставою для відмови в її видачі.
Плата за видачу ліцензії повинна бути внесена суб’єктом господарювання після ухвалення рішення про видачу ліцензії. Якщо заявник протягом 30 календарних днів не подав документ, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, або не звернувся для одержання оформленої ліцензії, орган ліцензування має право скасувати рішення про видачу ліцензії.
Орган ліцензування повинен оформити ліцензію не пізніше ніж за 3 робочих дні з дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.
Термін дії ліцензії не може бути меншим 3 років.
Після закінчення терміну її дії, він зобов’язаний одержати нову ліцензію. При цьому нова ліцензія видається не раніше ніж в останній робочий день дії раніше виданої ліцензії.
Слід врахувати, що за здійснення господарської діяльності без ліцензії застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів. Адміністративні стягнення накладаються у вигляді штрафу від 3 до 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва і сировини чи без такої.
 
3. ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ ЛІЦЕНЗІЇ
 
У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензій суб’єкт господарювання зобов’язаний протягом 10 робочих днів подати до органів ліцензування заяву про переоформлення ліцензії разом з ліцензією, що підлягає переоформленню і відповідними документами чи їх нотаріально завіреними копіями, що підтверджують зазначені зміни.
Підставою для переоформлення ліцензії є:
зміна прізвища, імені, по-батькові фізичної особи – суб’єкта підприємницької
Фото Капча