Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Літературна мова та її роль у суспільному житті

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
16
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
 1. Історичне значення і еволюція української літературної мови
 2. Функції і норми літературної мови
 3. Стильові особливості літературної мови, ознаки культури мовлення
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

За висловом І. Огієнка, сучасна українська мова є багатовіковим надбанням українського народу, вона створена зусиллями багатьох поколінь, «В мові наша стара й нова культура, ознака нашого національного визнання… І поки живе мова - житиме й народ, як національність».

Становлення народу тісно пов’язане з формуванням його мови. Усі сторони суспільного життя, процеси пізнавальної і творчої діяльності людини, кожний момент її свідомості супроводжуються мовою. 

Мова - найважливіший засіб спілкування між людьми. Вона безпосередньо зв’язана з мисленням. Не може бути мислення без мови і мови без мислення. Мова і мислення мають глибоко суспільний характер - не лише за своєю природою, а й за своєю функцією в суспільстві. За допомогою мислення люди пізнають світ, об’єктивні закони природи й суспільства. Пізнавальна діяльність людини, її мислення можливі лише на базі мовного матеріалу, слів і речень. Кожний момент діяльності обумовлюється думкою і її носієм - мовою. Тільки завдяки мові все здобуте попередніми поколіннями не гине марно, а служить фундаментом для подальшого розвитку людства.

Літературна мова - це мова державних, громадських, політичних установ, організацій, навчальних закладів, науки, художньої літератури, ділового спілкування, театру, кіно, преси, телебачення.

Така важлива роль мови в суспільному житті нашої держави зобов’язує добре знати правила й закономірності її розвитку. Щоб оволодіти нормами сучасної літературної мови, треба глибоко вивчати її лексичний склад, фонетичну систему, граматичну будову і стилістичні властивості. Досконале знання мови є важливим показником розумового розвитку людини та її культурного рівня.

В умовах національного відродження українська мова набула особливої ваги. Вона стала вирішальним чинником самобутності талановитого, віками гнобленого українського народу, виразником інтелектуального і духовного життя.

 

Список використаних джерел: 
 1. Волкотруб Г. Практична стилістика сучасної української мови: Навч. посібник. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2004.
 2. Дудик П.С. Стилістика української мови: Навчальний посібник. - К.: Видавничий центр “Академія”, 2005.
 3. Єрмоленко С. Нариси з української словесності: Стилістика і культура мови. - К.: Довіра, 1999.
 4. Зубков М. Сучасна українська мова . 2 - ге вид., доповнене. - Харків: Торсінг, 2002.
 5. Іванишин В., Радевич-Винницький Я.. Мова і нація. - Дрогобич: Видавнича фірма Відродження, 1994.
 6. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства: Підручник для студентів філологічних спеціальностей ВУЗів. - К.: Видавничий центр Академія, 2001.
 7. Пономарів О. Стилістика сучасної української мови: Підручник. - 3-тє вид., перероб. і доповн. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2000.
 8. Сучасна українська літературна мова / за ред. І.К. Білодіда. - К.: Наук. думка, 1993.
9790
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).