Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Логіка права

Предмет: 
Тип роботи: 
Індивідуальне завдання
К-сть сторінок: 
15
Мова: 
Українська
Ціна: 
120 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

1. Логіка як наука про форми та закони правильного мислення
2. Юридична логіка (логіка права) як спеціальна галузь наукового знання
3. Задачі
3.1. Дати аналіз дефініції (визначити, чи правильна вона, коли ні - то яке правило порушено): Позбавлення волі є мірою державного покарання.
3.2. Дати аналіз поділу (визначити, чи є він правильним, коли ні - то яке правило порушено): "Дії можуть бути умисними, неумисними та протиправними".
3.3. Проаналізувати судження (визначити його вид і структуру): "Існують апагогічні непрямі логічні доведення". Записати судження, яке суперечить даному.
3.4. Формалізувати судження: Дані дві версії несумісні одна з одною (не можуть бути обидві істинними, хоча можуть бути обидві хибними).
3.5. Встановити дотримання основних принципів правильного мислення у міркуванні: "Всі студенти Національної академії внутрішніх справ України повинні знати логіку. Ш. - студент академії. Ш. повинен знати логіку".
3.6. За допомогою таблиць істинності визначити, чи є логічним законом така формула: А <—> В = (А V В)   (В V А). 
3.7. Дано такі підстави. (1) якщо підтвердиться припущення А, то цього буде досить для прийняття версії С; (2) у разі спростування гіпотези В припущення А можна вважати істинним; (3) принаймні одне з тверджень має бути справедливим: або припущення В хибне, або версія С істинна. Котру з гіпотез можна обгрунтовано прийняти? Розв'язок формалізуйте.
3.8. З наведених засновків одержати, де це можливо, категоричні наслідки.
3.9. Чи можливо спростувати тезу А на підставі аргументів: 1) D → С; 2)А → (В Λ С); 3)Е → В; 4) Е Λ D.
3.10. Побудуйте розділове непряме доведення тези С на підставі аргументів: 
1) А v В v С; 2) А → D; 3) В → А; 4) A Λ D.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Список використаних джерел: 
  1. Богдановський І. В. Логіка: Опорний конспект лекцій / І. В. Богдановський, О. Г. Льовкіна. - К.: МАУП, 2004. - 168 с.
  2. Гетманова А.Д. Учебник по логике. - М.: «ВЛАДОС», 1995. - 303 с.
  3. Жеребкін В.Є. Логіка: Підручник. - К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. - 255 с.
  4. Кириллов В.И., Старченко А.А. Логика: Учебник для юридических факультетов и институтов. - М.: Юристъ, 1995. - 256 с.
  5. Свинцов В.И. Логика. - М.: Просвещение, 1987. - 353 с.
  6. Тофтул М. Г. Логіка: посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К. : Академія, 2002. - 368 с.
10854
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.