Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Логопедична ритміка

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
17
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
  1. Поняття і роль логоритміки у системі логопедичної роботи
  2. Методика логоритмічної роботи з дітьми з фонетитико-фонематичним недорозвиненням мовлення
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Нова гуманістична соціальна парадигма, заснована на Конвенції про права дитини, зумовлює необхідність підвищувати рівень організації допомоги дітям з порушеннями мовлення й загострює питання всебічного гармонійного розвитку особистості дітей із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення (ФФНМ). Подолання ФФНМ досягається шляхом цілеспрямованої логопедичної роботи з корекції звукової сторони мовлення й фонематичного недорозвинення. Система навчання й виховання дітей дошкільного віку з ФФНМ включає корекцію мовленнєвого дефекту й підготовку до успішного навчання в початковій школі. Оскільки, проблема корекції ФФНМ у дошкільників передбачає й корекцію рухових функцій, зокрема мімічної, артикуляційної, дрібної і загальної моторики, то використання засобів логопедичної ритміки можна вважати доцільним. Наукові пошуки в цьому напрямі здійснюють науковці і практики (Г.Волкова, Р.Левіна, Л.Комісарова, О.Медведєва, Т.Овчіннікова, О.Сергеєва, Г.Шашкіна та ін.), проте в українському дошкіллі засоби логоритміки та їх використання у роботі з дітьми з порушеннями мовлення залишаються мало розробленими. 

Формуванню мовленнєвої підготовки перешкоджає тягар нерізко вираженої патології ЦНС, не сформованість загальної, дрібної і артикуляційної моторики, а також недостатня методологічна інтеграція фахівців різного профілю - логопедів, музичних педагогів, інструкторів фізкультури, вихователів, а відтак багатий емпіричний матеріал різних галузей науки і практики використовується, у зв'язку, з цим недостатньо раціонально і продуктивно. Саме цим пояснюється не поширеність в даний час спеціалізованих інтеграційних психолого-педагогічних методик і засобів корекції порушень мовлення у дітей, зокрема логопедичної ритміки.

 

Список використаних джерел: 
  1. Боряк О.В. Корекція ЗНМ у дітей із вадами інтелектуального розвитку молодшого шкільного віку засобами логопедичної ритміки. //Сучасна мо-лодь: крок у майбутнє: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної кон-ференції для студентів і аспірантів з міжнародною участю. - Суми, 2008. – С. 46-49.
  2. Волкова Г.А. Логопедическая ритмика: Учебное пособие. – М.: Просвещение, 1985. – 191 с.
  3. Логопедия: Учебн. для студ. дефектол. фак. пед. высш. учебн. завед. / [Под ред. Л.С. Волковой, С.Н. Шаховской]. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. - 680 с.
  4. Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и коррекционная ритмика: учеб. пособие для студ. Сред пед. учеб. заведений /Е.А. Медведева, Л.Н, Комисарова, Г.Р. Шашакина, О.Л. Сергеева; [Под ред. Е.А. Медведевой]. - М.: Издательский центр "Академия", 2002. - 224 с.
6602
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).