Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Макроекономічні показники

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
14
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
1. Поняття системи макроекономічних показників, її розвиток
2. Аналіз змісту і структури сучасної системи макроекономічних показників
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Досліджуючи національну економіку, макроекономісти використовують велику кількість різноманітних статистичних показників, які характеризують макроекономічні змінні. Існують численні класифікації макроекономічних показників. Макроекономічні показники поділяють на натуральні, які вимірюють у різних фізичних одиницях, та вартісні (грошові). Вартісні показники можуть визначатися у постійних або поточних цінах. Постійна - це ціна базового року. Показники також поділяють на абсолютні (натуральні та вартісні) та відносні, визначені у відсотках. Особливо важливе значення у макроекономіці має поділ показників на запасові й потокові та номінальні й реальні.

У макроекономічних дослідженнях реальні змінні часто аналізують без урахування грошей, тобто номінальних змінних. Теоретичне відокремлення реальних і номінальних змінних називають класичною дихотомією. Класична дихотомія - це важливий принцип у макроекономічному дослідженні, який дає змогу спростити економічну дійсність. Вона дає змогу вивчати реальні змінні, залишаючи осторонь номінальні. Відсутність впливу грошей на реальні економічні змінні називають нейтральністю грошей. Більшість економістів уважають, що у довгостроковому періоді гроші є нейтральними. 

Узагальнюючі показники функціонування національної економіки за певний період формують систему національних рахунків (СНР). Це – система взаємопов’язаних показників і класифікацій, що використовуються для опису та аналізу загальних результатів і аспектів економічного розвитку на макрорівні. СНР сформульована за категоріями і термінами ринкової економіки. Концепції і визначення цієї системи передбачають, що економіка, описана з її допомогою, функціонує на основі дії ринкових механізмів та інститутів.

 

Список використаних джерел: 
  1. Курс макроекономіки: навч. посіб. / С.І. Архієреєв, Н.М. Волоснікова, М.М. Деркач, С.О. Климова, Я.А. Максименко, О.В. Решетняк Решетняк, О.П. Соболєва, І. Є. Тимченко, Т.І. Чорна; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". - Х., 2010. - 240 с.
  2. Макроекономіка та макроекономічна політика: навч. посіб. / А.Ф. Мельник, Т.Л. Желюк, О.В. Длугопольський, О.В. Панухник. - К.: Знання, 2008. - 699 с.
  3. Макроекономіка: навч. посіб. / І.І. Шупик, О.В. Дорофєєв, Л.М. Березіна. - Полтава: РВВ ПДАА, 2008. - 194 с.
  4. Моделювання макроекономічних процесів / В.М. Белецький, В.Д. Бакумен-ко; Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. - К., 1998. - 319 с.
  5. Моделювання макроекономічної динаміки: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Є.В. Кочура, В.М. Косарєв; Дніпропетр. ун-т економіки та права. - Д., 2003. - 235 с
10810
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).