Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

МАРКЕТИНГ. Конспект лекцій з дисципліни для студентів обліково-фінансового факультету

Предмет: 
Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
183
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
 
КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ
 
Ю.В.Шпак
 
МАРКЕТИНГ
Конспект лекцій 
 
Рівне 2013
 
ББК 65.290-2я73
Б 20
УДК 339.138
 
Шпак Ю.В.
Б 20 МАРКЕТИНГ. Конспект лекцій з дисципліни для студентів обліково-фінансового факультету /Укладачі: Шпак. – Рівне: НУВГП, 2013. – 191 с.
 
Конспект лекцій містить навчальний матеріал з нормативної дисципліни “Маркетинг” відповідно до галузевого стандарту вищої освіти підготовки бакалаврів за напрямком підготовки “Економіка і підприємництво”.
У конспекті лекцій стисло, логічно послідовно викладені питання теорії та методики маркетингу; маркетингової товарної, цінової, збутової, комунікаційної політики, організації та контролю маркетингової діяльності підприємства.
Конспект лекцій підготовлено з метою забезпечення самостійного вивчення дисципліни “Маркетинг” студентами денного та заочного відділень спеціальностей “Облік і аудит”, “Фінанси”, “Банківська справа” обліково-фінансового факультету та ін.
 
ББК 65.290-2я73
 
ЗМІСТ
 
 
ВСТУП
Тема 1. Актуальність, предмет, задачі та зміст дисципліни “Маркетинг”
Тема 2. Сутність маркетингу та його сучасні концепції
Тема 3. Маркетингові дослідження
Тема 4. Маркетингова товарна політика
Тема 5. Маркетингова цінова політика
Тема 6. Маркетингова політика розподілу
Тема 7. Маркетингова політика комунікацій
Тема 8. Організація і контроль маркетингової діяльності
Список використаних джерел
Додатки
Фото Капча