Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Маркетингове дослідження АВКТВТ "Рівненська кондитерська фабрика"

Предмет: 
Тип роботи: 
Індивідуальне завдання
К-сть сторінок: 
28
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
1. Загальна характеристика підприємства
1.1 Аналіз факторів маркетингового макросередовища
1.2 Аналіз факторів маркетингового мікросередовища
1.2.1 Аналіз конкурентів
1.2.2 Аналіз споживачів
1.2.3 Аналіз постачальників
2. Аналіз та прогнозування ситуації щодо продукції в Україні
3. Ринок пропозиції
4. Результати анкетування
Висновки
Список використаних джерел
Додаток
 
 
ВСТУП
 
У широкому сенсі маркетингове дослідження адекватне поняттю «вивчення ринку», тобто воно дає оцінки його стану, характеристики тенденцій і закономірностей його розвитку, а також здійснює аналіз певних результатів ринкової діяльності. Це поняття охоплює макрорівень, (тобто ринок товарів і послуг у цілому), локальні і регіональні ринки конкретних продуктів і послуг. На макрорівні окремої фірми в поняття маркетингового дослідження вкладається більш обмежений зміст: збір і аналіз інформації, необхідної для визначеного комплексу маркетингових заходів підприємства.
Внасідок цього маркетингове дослідження – це будь-яка дослідницька діяльність, що забезпечує потреби маркетингу, тобто система збору, обробки, зведення, аналізу і прогнозування даних, необхідних для конкретної маркетингової діяльності на будь-якому її рівні.
Маркетингове дослідження здійснюється або власними маркетинговими службами фірм, підприємств, асоціацій споживачів і державних відомств, або на комерційній основі спеціалізованими маркетинговими фірмами.
Маркетингові дослідження можуть також бути доручені науково- дослідним установам, навчальним закладам, а також незалежним експертним групам. Окремі напрямки маркетингового дослідження розробляються державними установами, зокрема органами державної статистики.
Актуальність роботи. Власники і керівники підприємств України в своїй діяльності постійно стикаються з рішенням складних задач: задоволенням запитів споживачів в продукції, що випускається, дослідженням можливостей її продажу, кон’юнктурою ринку, ціноутворенням, поведінкою конкурентів та ін. Дієвим інструментом їх вирішення є проведення маркетингових досліджень, уміле використовування результатів яких забезпечує успіх підприємству в конкурентній боротьбі і ефективне виготовлення необхідної покупцям продукції.
Об’єктом дослідження є діяльність Рівненської кондитерської фабрики.
Предметом даної роботи є дослідження конкурентів, споживачів, постачальників та ринку пропозиції даного підприємства.
Метою дослідження є здійснення аналізу діяльності підприємства.
Для висвітлення поставленої мети ставимо перед собою наступні завдання:
Проаналізувати об'єкт дослідження:
• опрацювати інформаційні дані з досліджуваної проблеми;
• розкрити короткий опис підприємства та історію розвитку;
• здійснити аналіз трьох основних конкурентів даного підприємства;
• проаналізувати споживачів;
• дослідити на зробити висновки щодо постачальників;
• аналіз стану та розгляд перспектив на ринку пропозиції;
• розробити анкету та провести власне опитування ринку споживачів;
• на основі проведеного дослідження зробити висновки.
 
 
1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА
 
Об'єктом дослідження даної роботи Відкрите акціонерне товариство Рівненська кондитерська фабрика. Коротка назва підприємства: ВАТ Рівненська кондитерська фабрика.
За 65 років своєї солодкої діяльності, – адже саме з 1944 року починається історія Рівненської кондитерської фабрики “Червона зірка”, підприємство пережило різні часи. У листопаді 1993 року фабрику зареєстрували як Акціонерне виробничо-комерційне товариство відкритого типу “Рівненська кондитерська фабрика”. А з 1997-го вона стає частиною групи підприємств компанії “Екотехніка”.
Нове тисячоліття вносить певні зміни у звичне життя фабрики – починається глобальна реконструкція цехів та модернізація устаткування. Спершу у 2002 році реконструювали вафельне відділення цукеркового цеху та встановили лінію з виробництва вафель та цукерок на вафельній основі. Згодом у Дубні відкрили цех по виробництву печива.
З 2003 року рівненські солодощі виготовляються під торговельною маркою “Ріконд”. Вже тоді Рівненська кондитерська фабрика входить до десятки найбільших виробників кондитерських виробів в Україні (за потужністю виро-б-ництва), а за виготовленням карамелі посідає 5 місце серед аналогічних підприємств.
Юридична адреса підприємства: 33001, Україна, м. Рівне, вул. Хмільна, 30. Контактний телефон: (0362) 63-61-27, факс: (0362) 22-43-67.
Метою та предметом діяльності підприємства є поєднання економічних інтересів та фінансових ресурсів Учасників для ведення господарської діяльності, спрямованої на одержання прибутку, задоволення потреб народного господарства та населення в промисловій продукції, товарах народного споживання, роботах, послугах та забезпечення прибутковості виробництва.
Предметом діяльності Товариства є:
1. Виробничо-господарська діяльність:
• переробна промисловiсть,
• виробництво харчових продуктiв, напоїв та тютюнових виробiв,
• виробництво харчових продуктiв, напоїв,
• виробництво iнших харчових продуктiв,
• виробництво какао, шоколаду та цукристих кондитерських виробiв,
• виробництво какао, шоколаду та цукристих кондитерських виробiв,
2. Торгівля і послуги:
• ремонт автомобiлiв, побутових виробiв та предметiв особистого вжитку,
• оптова торгiвля i посередництво в оптовiй торгiвлi,
• оптова торгiвля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.
Компанія безпосередньо виробляє: бісквіти та печиво, печиво солодке без какао, печиво цукрове, вафлі без какао, шоколад та вироби шоколадні фасовані, вироби цукрові кондитерські та їх замінники, які містять какао, вироби кондитерські цукрові, вироби кондитерські цукрові глазуровані, солодощі варені, з наповнювачами чи без них, ірис, мармелад, карамелі, послуги з постачання пари і гарячої води електростанціями.
Торгова марка: ТМ «Ріконд». Компанія экспортує товари в наступні країни: Азербайджан, Грузія, Казахстан, Молдова, Росія.
Компанія імпортує товари з наступних країн: Німеччина, Італія, Нідерланди.
АВКТВТ „Рівненська кондитерська фабрика» застосовує змішаний метод збуту, оскільки частину виробленої продукції підприємство реалізує самостійно через власну збутову мережу, а іншу частину через посередників. Також слід зазначити, що підприємство має власний фірмовий магазин „Бедрик», що знаходиться в місті Рівне, де в основному реалізовує власну продукцію і частково продукцію інших кондитерських фірм.
 
1.1 Аналіз факторів маркетингового макросередовища
 
АВКТВТ “Рівненська кондитерська фабрика» існує на ринку не ізольовано. На її діяльність впливають фактори зовнішнього маркетингового середовища (макросередовище). Макросередовище – це сукупність факторів, які впливають на визначення предмета та об’єкта маркетингу, сфера, у якій відбувається маркетингова діяльність підприємства і яку воно не може контролювати. Вплив факторів на діяльність фабрики на ринку представимо у вигляді таблиці 1. 1. 1. :
 
Таблиця 1. 1. 1
Дослідження впливу макроекономічних факторів
Фактори макросередовища Рівень впливу
позитивний нейтральний негативний
1 2 3 4
Економічні зростання рівня доходів та купівельної спроможності населення; зменшення рівня інфляції; зменшення рівня безробіття валовий національний продукт збільшення рівня інфляції;
Фото Капча