Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Математична обробка геодезичних вимірів. Конспект лекцій для студентів. Тадеєв О.А.

Предмет: 
Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
146
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний університет водного господарства та природокористування
Кафедра геодезії та геоінформатики
 
МАТЕМАТИЧНА ОБРОБКА
ГЕОДЕЗИЧНИХ ВИМІРІВ 
 
Конспект лекцій для студентів
напряму підготовки 0801 “Геодезія, картографія та землеустрій”
Упорядник: кандидат технічних наук, доцент Тадєєв О.А.
 
РІВНЕ 2013
 
ЗМІСТ
 
Вступ
Розділ І. Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики
Тема 1. Основні поняття та теореми елементарної теорії ймовірностей
1.1.Безпосередній підрахунок ймовірностей елементарних подій
1.2. Обчислення ймовірностей складних подій
1.3. Обчислення ймовірностей в серії повторних випробувань
Тема 2. Випадкові величини, їх закони розподілу та числові характеристики
1.4. Закон розподілу та числові характеристики випадкових величин
Тема 3. Нормальний закон розподілу випадкової величини
1.5. Нормальний закон розподілу випадкової величини
Теми 4,5. Граничні теореми теорії ймовірностей. Визначення закону розподілу випадкової величини на основі дослідних даних
1.6. Визначення закону розподілу на основі дослідних даних
Тема 6. Статистична обробка обмеженого числа випробувань
1.7. Визначення точності та надійності числових оцінок параметрів розподілу при обмеженому числі випробувань
Тема 7. Системи випадкових величин
1.8. Визначення тісноти та форми кореляційного зв’язку в системі двох випадкових величин
 
Розділ 2. Елементи теорії помилок вимірів
Тема 8. Основні положення теорії помилок вимірів
2.1. Оцінка точності вимірів величин і їх функцій
Тема 9. Математична обробка рівноточних вимірів величини
2.2. Математична обробка рівноточних вимірів величини
Тема 10. Математична обробка нерівноточних вимірів величини
2.3. Математична обробка нерівноточних вимірів величини
Тема 11. Математична обробка подвійних вимірів однорідних величин
2.4. Математична обробка подвійних рівноточних вимірів однорідних величин
2.5. Математична обробка подвійних нерівноточних вимірів однорідних величин
 
Розділ 3. Метод найменших квадратів
Тема 12. Принцип найменших квадратів та завдання зрівноважування вимірів у геодезичних мережах
3.1. Зміст завдання сумісної обробки результатів вимірів величин за принципом найменших квадратів
Тема 13. Параметричний спосіб зрівноважування результатів вимірів
3.2. Зрівноважування результатів вимірів параметричним способом
Теми 14, 15. Корелатний спосіб зрівноважування результатів вимірів. Вибір оптимального способу зрівноважування
3.3. Зрівноважування результатів вимірів корелатним способом
Список рекомендованої літератури
Фото Капча