Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Математичні моделі діяльності фондової біржі

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
56
Мова: 
Українська
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ФОНДОВОЇ БІРЖІ

1.1. Сутність фондової біржі

1.2. Види та функції фондової біржі

1.3. Висновки до розділу 1

РОЗДІЛ 2. МАТИЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДОВИХ БІРЖ В СВІТІ ТА НА УКРАЇНІ

2.1. Основні етапи створення математичних моделей

2.2.Найвідоміші індекси світового фондового ринку

2.3. Індекси українських акцій

2.4. Розрахунок індексів українських акцій

2.5. Висновки до розділу 2

РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ

3.1.Вибір програмного забезпечення

3.2. Практична  розробка моделі фондової біржі

3.3. Висновки до розділу 3

ВИСНОВОК

Список використаних джерел

 

ВСТУП

 

Спостерігаючи й вивчаючи навколишній світ, ми формуємо свої уявлення про нього. Вивчаючи певний предмет, явище чи процес, ми не розглядаємо всієї повноти його особливостей і властивостей, а завжди звертаємо увагу лише на те, що нас наразі цікавить. Таке умисне спрощення призводить до того, що ми, по суті, маємо справу з дещо іншим об’єктом, який має багато спільного з нашим, але все ж таки від нього відрізняється. Дослідження математичної моделі дає змогу діставати характеристики реального економічного об’єкта чи системи. 

Одна із сфер, де постійно застосовуються економічні моделі, є фондова біржа, тому актуальність даного дослідження викликана необхідністю побудови математичної моделі діяльності фондової біржі, а саме розрахунки біржових індексів, адже така модель буде підвищувати ефективність роботи фондової біржі.

Мета курсової роботи полягає у теоретичному дослідженні діяльності фондової біржі  та практичне моделювання динамічної веб-сторінки, набуття навичок моделювання та дослідження процесу управління проектами. Доцільність застосування веб-програмування для моделювання управління проектами та програмами процесу розрахунку основних біржових показників виявляється в:

-скорочення термінів розробки додатків;

-спрощення та прискорення роботи;

-легка інтеграція з іншими інформаційними технологіями і засобами;

-зниження витрат;

-підвищення надійності та загальної продуктивності.

Завдання курсової роботи:

-дослідження сутності та теоретичних основ фондової біржі;

-виявлення  основних показників діяльності фондової біржі;

-визначення факторів, що впливають на показники діяльності фондової біржі;

-побудова математичних моделей за допомогою застосування основних принципів моделювання;

-розробка програмної моделі діяльності фондової біржі на базі Ruby та JavaScript. 

Об’єктом дослідження є діяльність фондової біржі.

Предметом дослідження виступають теоретичні засади та практичні аспекти формування і розвитку діяльності фондової біржі.

Для дослідження даної теми слід використовувати наступні методи:

-діалектичний;

-індукції та дедукції;

-аналізу та синтезу;

-економіко-статистичний;

-метод економіко-математичного моделювання.

Тему математичних моделей діяльності фондової біржі та її складових розглядало багато вітчизняних та зарубіжних вчених, такі як : Баранкевич Михайло Михайлович, Антонів Віктор Борисович, Іващук Олексій Вікторович, Бекер Гаррі Стенлі, Мальтус Томас Роберт.

 

Розділ 1

 

ПОНЯТТЯ ФОНДОВОЇ БІРЖІ

 

1.1.Сутність фондової біржі

 

Біржа – це некомерційна ринкова структура, або частка організованого, регулярно діючого ринку товарів і послуг, у рамках якого здійснюється ряд операцій (перерозподіл капіталу, товарів та інших цінностей). Найбільш поширеними біржами є товарні, фондові, валютні, та інші. Поняття «фондова біржа» трактувалася в різні часи по різному. На самих перших порах її називали спеціальним місцям, де повинні були збиратися продавці та покупці цінних паперів i де повинні були здійснюватися угоди щодо купівлі – продажу. Саме такі місця надавали можливість двом сторін знайти вигідних партнерів по угоді. Пізніше фондові біржі стали перетворюватися в елітні заклади, які надавали послуги i матеріально забезпечували торгівлю цінними паперами. Саме в цей період угоди купівлі – продажу стали укладатися в наперед визначені терміни, стали звужувати коло учасників біржової торгівлі, та перелік цінних паперів, щодо яких укладалися угоди. [3]

Фондова біржа являє собою певним чином організований ринок, де власники цінних паперів здійснюють угоду купівлі – продажу через членів біржі, які виступають посередниками. Коло паперів, з якими проводяться угоди являється обмеженим. Щоб потрапити до компаній, папери яких допущені до біржової торгівлі, необхідно щоб компанія виконувала вироблені членами біржі вимоги у відношенні обсягів продажів, розмірів одержаного прибутку, числа акціонерів, ринкової вартості акцій, періодичності i характеру звітності. Члени або біржі державних органів, що контролює їхню діяльність, установлює правила ведення біржових операцій, який регулює допуск до котирування. Разом з графіком та порядком укладення угод вони утворюють серцевину біржі як механізму, який обслуговує рух цінних паперів.[13] Фондова біржа – це насамперед місце, де знаходять один одного продавець і покупець цінних паперів, де ціни на ці папери визначаються попитом та пропозицією на них, а сам процес купівлі – продажу регламентується правилами і нормами, тобто це певним чином організований ринок цінних паперів.[2]

В сучасному світі функціонує не менше ніж 200 фондових бірж. Всі вони різні, кожна з них має свої досить суттєві особливості. Закон України  «Про цінні папери i фондову біржу» від 18 червня 1991 року визначає фондову біржу як організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами [3]

Отже, фондова біржа – акціонерне товариство, яке зосереджує попит і пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу та  здійснює свою діяльність відповідно до цього Закону, інших актів

Фото Капча