Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Матеріалознавство

Предмет: 
Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
91
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст лекційного курсу  „Матеріалознавство”
 
Розділ І. Основні поняття про будову структуру та властивості матеріалів
1. Основні поняття, значення, мета та задачі курсу
2. Загальні вимоги, що ставляться до матеріалів в залежності від їх експлуатації
3. Загальна класифікація матеріалів
4. Загальна будова матеріалів
4.1. Типи самоврядування часток в матеріалі
4.2. Фази та фазові перетворення
4.2.1 Характеристика видів фазових перетворень
4.2.2 Формування будови. Кристалізація
5. Будова металевих матеріалів
5.1. Атомно – кристалічна будова металів
5.2. Анізотропія властивостей кристалів
5.3. Сплави та їх характеристика
5.4. Фазові та структурні перетворення в сплавах
5.5. Діаграми стану сплавів
6. Склад, будова і структура полімерних речовин
6.1. Класифікація однорідних полімерних речовин
6.2. Будова полімерних речовин
6.3. Види будови полімерів та їх характеристика
7. Загальні властивості матеріалів
7.1. Хімічні властивості
7.2. Фізичні властивості
7.2.1.   Фізичні властивості, що характеризують зміну агрегатного стану матеріалу
7.2.2.   Термічні властивості
7.2.3.   Характеристики маси
7.2.4.   Фізичні властивості, що характеризують здатність матеріалів взаємодіяти
з потоками мас і випромінювань
7.2.5.   Електричні властивості
7.3. Механічні властивості
7.3. Властивості матеріалів в фізико-хімічних процесах
7.4. Технологічні властивості
7.5. Споживчі властивості
8. Способи керування  властивостями матеріалів
8.1. Керування структурою та властивостями шляхом направленої кристалізації
8.2. Легування сплавів
8.3. Механічна обробка
8.4. Деформація полікристалів. Види та характеристика
8.5. Деформація полімерів
8.6. Деформація аморфних матеріалів
8.7. Відновлення властивостей та структури деформованих сплавів
9. Термічна обробка
9.1. Загальна характеристика термічної обробки
9.2. Відпалювання. Види та характеристика
9.3. Гартування. Загальна характеристика
9.3.1.   Види та способи гартування
9.4. Відпущення
9.5. Термомеханічна обробка
9.6. Хіміко-термічна обробка
Розділ ІІ. Конструкційні матеріали
10. Загальна характеристика та класифікація металевих матеріалів
11. Залізовуглецеві сплави…
11.1. Компоненти системи сплавів Fe – Fe3C та їх характеристика
11.2. Характеристика фазового складу сплавів по діаграмі Fе – Fе3С
11.3. Структура сталей
11.4. Структура чавунів
12. Сталі
12.1 Вплив вуглецю та постійних домішок на властивості сталі та чавуну
12.2. Вплив легуючих елементів на властивості сталей і сплавів
12.3. Загальна класифікація сталей
12.4. Характеристика сталей за призначенням
12.4.1.   Конструкційні вуглецеві сталі
12.4.2.   Інструментальні вуглецеві сталі
12.4.3.   Конструкційні леговані сталі
12.4.5.   Інструментальні леговані сталі
12.4.6.   Сталі спеціального призначення
12.5. Маркування сталей
13. Чавуни
13.1. Класифікація чавунів
13.2. Характеристика чавунів
13.3. Маркування чавунів
14. Термічна обробка залізовуглецевих сплавів
14.1 Відпалювання
14.2 Гартування та відпущення сталі
15. Кольорові метали та сплави на їх основі
15.1. Мідь та сплави на її основі
15.2. Латунь
15.3. Бронза
15.4. Мідно-нікелеві сплави
15.5. Маркування мідних сплавів
16.1. Алюміній та сплави на його основі
16.2. Характеристика алюмінієвих сплавів
16.3. Маркування алюмінієвих сплавів
17. Титан та його сплави
18. Магній та його сплави
19. Антифрикційні сплави
20. Порошкові та композиційні  матеріали…
21. Металеве скло
22. Полімери та пластмаси
22.1. Загальні відомості
22.2. Склад полімерних матеріалів
22.3. Характеристики деяких пластмас і виробів на їх основі
22.3.1.   Пластмаси з листовим наповнювачем
22.3.2.   Пластмаси з волокнистим наповнювачем
22.3.3.   Пластмаси без наповнювача
22.3.4.   Пластмаси з газоповітряним наповнювачем
23. Гумовотехнічні матеріали і вироби з них
23.1. Загальні відомості
23.2. Склад гумових матеріалів
23.3 Класифікація гумових матеріалів за призначенням і області застосування
Список використаної літератури
 
Лекція 1
РОЗДІЛ І.   ОСНОВНІ  ПОНЯТТЯ   ПРО  БУДОВУ, СТРУКТУРУ ТА ВЛАСТИВОСТІ МАТЕРІАЛІВ
 
1. Основні поняття, значення, мета та задачі курсу.
Матеріалознавство  відноситься до числа  основоположних  дисциплін
для інженерних спеціальностей. Це пов'язано з тим, що отримання, розробка нових матеріалів, способи їх обробки є основою сучасного виробництва і багато в чому визначають рівнем свого розвитку науково-технічний і економічний потенціал країни. Проектування раціональних, конкурентноздатних виробів, організація їх виробництва неможливі без достатнього рівня знань в області матеріалознавства. Матеріалознавство є основою для вивчення багатьох спеціальних дисциплін.
Різноманітність властивостей матеріалів є головним чинником, що зумовлює їх широке застосування в техніці. Матеріали мають відмінні один від одного властивості, причому кожні залежить від особливостей внутрішньої будови матеріалу. У зв'язку з цим матеріалознавство як наука займається вивченням будови матеріалу в тісному зв'язку з їх властивостями.
Від властивостей  матеріалів залежить конструкційна міцність виробів під впливом експлуатаційних навантажень. Вчення про міцність і руйнування є однією з найважливіших складових частин матеріалознавства. Воно є теоретичною основою для вибору відповідних конструкційних матеріалів для деталей різного цільового призначення і пошуку раціональних способів формування в них необхідної міцності для забезпечення надійності і довговічності виробів.
Основними матеріалами, що використовуються в машинобудуванні, є і ще довго залишатимуться метали і їх сплави. Тому основною частиною матеріалознавства є металознавство, в розвитку
Фото Капча