Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Матерія

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
13
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Зміст

 

1. Філософське і конкретно-наукове розуміння матерії

2. Рух, простір і час як категоріальні визначення буття

3. Поняття відображення. Основні рівні і форми відображення

 

1. Філософське і конкретно-наукове розуміння матерії

 

Питання про сутність поняття «матерія» зачіпає основи будь-якого філософського світогляду. Визначень поняття матерії безліч. Багато філософів вважають, що в якості початкового визначення слід взяти наступне: матерія – це об'єктивна реальність, існуюча незалежно від людської свідомості і відображається ним. Висловлені досить суттєві аргументи, що обгрунтовують пізнавальну ефективність цього визначення.

Інша сторона поняття матерії – філософсько-антологічних. З цього боку матерія є субстанція. Питання про характер субстанції – головний у визначенні сутності основних напрямів філософії. Через усю історію філософії пройшла конфронтація монізму ідеалістичного і монізму матеріалістичного, супроводжувана філософським плюралізмом. Матерія як субстанція несотворіма, незнищенне, вона вічна й нескінченна. Матерія незнищенне не тільки в кількісному, але і в якісному відношенні, оскільки вона має здатність до породження будь-яких форм відображення, включаючи свідомість. Для матерії як субстанції притаманні каузальність (включає в себе загальну причинну обумовленість усіх явищ) ; моністічность (припускає єдину першооснову) ; цілісність (вказує на єдність сутності і існування). Підхід до матерії через поняття «субстанція» дозволяє розкрити її атрибути і більш чітко вловити демаркацію з ідеалістичним субстанціалізмом. При даному підході встановлюється нерозривний зв'язок філософсько-антологічних поняття, або аспекти матерії, з приватнонауковому уявленнями про її структуру, і, перш за все з фізичними видами матерії, які розглядаються в єдності.

Гносеологічні та субстанційні сторони поняття матерії доповнюють один одного.

В останні роки виявився новий підхід у характеристиці матерії і основного питання філософії. Передбачається, зокрема, крім антологічних та гносеологічної сторін, виділяти в ньому соціально-аксіологічний аспект.

Поняття «матерія» пройшло кілька етапів у своєму історичному розвитку.

Перший етап – етап наочно-чуттєвого її подання.

Другий етап – етап речовинно-субстратного подання про матерію. Матерія ототожнювалася з речовиною, з атомами, з комплексом їх властивостей, у тому числі властивістю неподільності. Найбільшого розвитку таке фізикалістськи (сцієнтистського) розуміння матерії досягло в працях французьких матеріалістів 19-го століття.

Третій етап – філософсько-гносеологічні уявлення про матерію.

Четвертий етап – етап філософського субстанційної-аксіологічного подання про матерію.

Філософське визначення матерії охоплює не тільки ті об'єкти, які пізнані сучасною наукою, а й ті, які можуть бути відкриті в майбутньому, і в цьому укладено його головне значення – методологічне. Для кожного матеріального освіти існувати – значить бути об'єктивною реальністю по відношенню до інших тіл, тобто перебувати у відносинах і зв'язках з ним, бути елементів загального процесу зміни і розвитку матерії.

Поняття матерії як об'єктивної реальності характеризує матерію разом з усіма її властивостями, формами руху, законами існування.

Структура матерії

а) конкретні матеріальні об'єкти і системи (за видами матерії – речовина, поле, космічний вакуум) ;

Речовина і поле – два основних відомих науці виду існування матерії. Деякі вчені, і автор в їх числі, схиляються до третього виду матерії – космічному вакууму.

Речовина має масу (масу спокою). Це як би ієрархічно вишикувані структури, починаючи з атома і кінчаючи як завгодно великими небесними тілами. Науці, до недавнього часу, було відомо чотири види агрегатного стану речовини: тверде, рідке, газоподібне і плазма. У 2001 році Нобелівський комітет присудив премію з фізики американським вченим Еріку Корнелла, Карлу Вайману і Вольфгангу Кеттерле за отримання п'ятого агрегатного стану речовини – конденсату Бозе – Ейнштейна, Що дозволяє проводити високоточні вимірювальні роботи (теоретичну можливість існування такого стану речовини допустив в 1924 р. індійський фізик Бозе. Він послав свої обчислення А. Ейнштейну, який в 1925 р. висунув гіпотезу про існування нового стану речовини – антипода плазмового).

Космічний вакуум- Матерія з трансцендентними (лат. transcendere – переступати) характеристиками, які ще тільки вимагають свого наукового пояснення. Зокрема, специфічний запах, який супроводжує космонавтів, що перебувають на борту космічних станцій, «запах космосу», властивий космічного вакууму. Або «торсіонні поля», відкриті в космічному вакуумі, неземні властивості яких (або вакууму в цілому) можуть стати революційними для людства.

б) властивості цих матеріальних систем (фізичні, хімічні, атомні) ;

в) форми їх взаємодії і руху (на молекулярному рівні, гравітаційному, електромагнітному) ;

г) закони існування (тобто поняті стійкі, істотні, необхідні і повторювані зв'язку).

Всі вони мають різний ступінь спільності.

Матерія має різними властивостями. Вона існує у вигляді нескінченного розмаїття конкретних об'єктів і систем, кожна з яких володіє рухом, структурного, зв'язками і взаємодіями, просторово-тимчасовими і багатьма іншими загальними і приватними властивостями.

Ще на початку минулого ХХ століття задовго до відкриття структурної складності елементарних частинок В. Ленін писав: «Сутність» речей або «субстанція» теж відносні; вони висловлюють лише поглиблення людського пізнання об'єктів, і якщо вчора це поглиблення не йшла далі атома, сьогодні – далі електрона та ефіру, то діалектичний матеріалізм наполягає на тимчасовому, відносному, приблизному характері всіх цих віх пізнання природи прогресуючою наукою людини. Електрон також невичерпний, як і атом, природа безконечна... « (« Матеріалізм і емпіріокритицизм «).

Тому будь-яка наукова теорія матерії може бути тільки нескінченно розвивається системою знань.

Іноді, характеризуючи той чи інший предмет, річ,

Фото Капча