Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Майнове страхування та його розвиток в Україні

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
48
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Курсова робота

з дисципліни «Фінанси»

на тему: «Майнове страхування та його розвиток в Україні»

 

 Зміст

 

Вступ

Розділ 1. Загальна характеристика майнового страхування

1.1 Еволюція майнового страхування

1.2 Значення та принципи надання майнового страхування

Розділ 2. Види майнового страхування та їх характеристика

2.1 Добровільне страхування майна підприємств та громадян

2.2 Транспортне страхування

2.3 Сільськогосподарське страхування та його специфіка

Розділ 3. Розвиток майнового страхування в Україні

3.1 Досвід функціонування майнового страхування зарубіжних країн

3.2 Проблеми та напрямки державної політики в галузі майнового страхування в Україні

Висновок

Список використаних джерел

Додатки

 

 Вступ

 

Актуальність даної роботи полягає у тому, що становлення в Україні ринкової економіки, розбудова її інфраструктури пов'язані з появою великої кількості самостійних суб'єктів підприємництва, які діють на свій страх та ризик. Реальна загроза банкрутства та жорстка конкуренція призводять до необхідності застосування ринкових методів захисту від невизначеності їх існування у перспективі та методів відшкодування можливих теперішніх втрат. У зв'язку з цим вага майнового страхування так і страхування в загальному, як недержавного механізму зниження ризику підприємницької діяльності та соціального захисту громадян значно підвищується. Крім того страхування – це джерело внутрішніх інвестиційних надходжень, особливо потрібних в умовах перехідної економіки. До того ж страхова справа – це прибутковий вид бізнесу на ринку капіталу, який тільки починає розвиватися.

Перехід до ринкових відносин, формування багатоукладної системи господарювання, заснованої на різноманітних формах власності, створюють об'єктивні передумови для активного впровадження в сферу економіки страхування як одного з гарантів забезпечення фінансової стійкості суб'єктів, що господарюють. Тепер вони самі повинні піклуватися про власне економічно стійке положення, схоронності матеріальних об'єктів, кредито- і платоспроможності. Збитки від стихійних лих, техногенних аварій та ін. повинні мати надійне і гарантоване фінансове джерело покриття.

Також страховий бізнес є однією із складових економіки будь-якої країни, і розвиток цього сектора є запорукою стабільного функціонування інших фінансових інститутів.

Серед страхових компаній України виділяється група лідерів, зацікавлених у стабільності та розвитку свого бізнесу на ринку. Керівники цих компаній розуміють, що для виживання та вдосконалення роботи їх компаній необхідні знання і досвід, яких в Україні поки що недостатньо. Виняткового значення набуває розробка законодавчої бази та використання набутого досвіду. За останні сім – десять років майнове страхування в Україні стрімко пройшло через декілька стадій розвитку. Як остаточний факт можна вважати демонополізацію страхового ринку, що звільнився від контролю Держстраху. Інтереси страховиків перед державою презентує Ліга страхових організацій. Вже сформовані та активно працюють страхові пули, тобто об'єднання страхових компаній, які мають ліцензії на надання певного виду страхових послуг: Авіаційний консорціум, Морське бюро, Моторне (транспортне) страхове бюро. Тим часом очевидно, що страховий ринок в Україні знаходиться у зародковому стані. Законодавство в Україні не встигає за посиленням конкурентної боротьби та за розвитком страхового ринку.

Метою цієї курсової роботи є більш детальне ознайомлення з майновим страхуванням, характеристика його видів, розкриття проблем і перспектив його розвитку, а також освітлення стану і розвитку майнового ринку в Україні.

Задачею дослідження є: надати повну інформацію про майнове страхування.

Отже, об’єктом дослідження є майнове страхування і його складові елементи.

Предметом дослідження є одна з галузей страхування – майнове страхування і його структура.

Методами дослідження є: аналіз загальної характеристики майнового страхування, порівняння його статистичних даних за останні роки, тощо.

Характеристика майнового страхування види розвиток в Україні

 

 Розділ 1. Загальна характеристика майнового страхування

 

1.1 Еволюція майнового страхування

 

Існують різні версії того який вид майна і від якого ризику вперше було взято страховиком під свій захист і у якій формі. В одних джерелах є посилання на те, що це сталося в XIII ст. в Ісландії, де заможні селяни острова об’єднались у спілку для взаємного захисту від втрат на випадок вогню або загибелі худоби. У разі нещастя частину збитків потерпілим відшкодовували грішми, частину – матеріалами або працею. Більш переконливими є свідоцтва про те, що страхування майна зародилось на морському транспорті та в торгівлі.

Механізм морського страхування будувався на договорі бодмереї (кредитор спочатку надавав страхувальнику страхову суму, а потім у разі благополучного закінчення плавання, тобто за відсутність страхового випадку, йому ця сума поверталась плюс премія за бодмерею). Збільшення попиту на страховий захист зумовило перехід до продажу страхових полісів, а не надання «живих» грошей, що відволікало значній капітал з обороту на кілька місяців, а іноді й років. Є дані про те, що перший морський поліс був виданий судновласнику в 1347 році в Генуї. Сам документ отримав назву «POLISA», а сплачений судновласником платіж – «PRAMIE». Ці терміни у страховій справі використовуються у всіх країнах всього світу й до нині. Слід ще вказати, що на той же час у Венеції, як розвинутої морської держави, був розроблений і вступив у дію «Кодекс морського страхування» (1468р.), основні положення якого теж увійшли в подібні кодекси чи в інші акти, що нормують умови пароплавства практично всіх країн світу.

Фото Капча