Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Майстер-клас «Компетентнісно-діяльнісний підхід до підвищення професійної майстерності педагогів ДНЗ»

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
8
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Рачинець Олена Анастасіївна,
вихователь-методист
Млинівського дошкільного навчального закладу № 1
 
Майстер-клас «компетентнісно-діяльнісний підхід до підвищення професійної майстерності педагогів ДНЗ»
 
Вихователями не стають, ними народжуються.
Хоча, звичайно, вихователь – це не тільки Божий дар,
а й дуже відповідальна та наполеглива праця і серце, віддане дітям.
 
Нові тенденції у системі дошкільної освіти, пов’язані з упровадженням у практику роботи нової програми «Я у Світі», вимагають нових підходів до організації діяльності дошкільного навчального закладу та зміни мислення педагогів.
Методична робота у дошкільному навчальному закладі спонукає вихователя до роботи над підвищенням свого фахового рівня, сприяє збагаченню педагогічного колективу знахідками, допомагає молодим вихователям переймати майстерність у досвідчених колег.
Завдання методичної роботи полягає у створенні такого освітнього простору в закладі, де повністю було б реалізовано творчий потенціал педагогічного колективу і кожного зокрема.
Фахівець, який сьогодні працює з дітьми, має володіти сучасними педагогічними технологіями. Тож намагаємось використовувати найрізноманітніші форми й прийоми роботи з вихователями, які допомагають розкрити їх творчий потенціал, спонукають до роботи по-новому.
Відповідно до наказу №145 від 29 серпня 2011р. «Про організацію методичної роботи», у закладі працюють такі форми методичної роботи:
масові;
групові;
індивідуальні.
Форми організації методичної роботи в дошкільному навчальному закладі досить динамічні. Вибір конкретної з них залежить від:
• конкретних завдань, над якими працює дошкільний навчальний заклад;
• якості аналізу результатів діагностування педагогів;
• матеріально-технічних можливостей закладу;
• інноваційної відкритості;
• особливостей організації освітнього процесу з дітьми;
• морально-психологічного клімату в педагогічному колективі;
• активності педагогів та керівництва;
• педагогічної культури вихователів.
Робота з педагогічними працівниками проводиться диференційно, на діагностичній основі.
При організації методичної роботи намагаюсь поєднувати наукові, методологічні, дидактичні та психологічні підходи, що сприяють формуванню компетентнісно-діяльнісного підходу до підвищення професійної майстерності педагогів, поліпшенню їх методичної підготовки, перенесенню акценту з інформаційного на методологічний аспект.
З метою підвищення фахової майстерності педагогів, у закладі використовується широкий спектр структурних форм методичної роботи (див. рис. 1).
 
Рис. 1. Структура методичної роботи з педагогічними кадрами дошкільного навчального закладу «Казка»
 
Детальніше хочу зупинитися на роботі динамічної групи (див. рис. 2).
 
Рис. 2.
 
Робота динамічної групи є спланованою, але участь у ній беруть ті педагоги, яким є цікава дана тема. Керівником динамічної групи є практичний психолог.
На цей рік у нас визначені такі теми:
абетка психологічного здоров’я дітей;
психокорекційне малювання з емоційними дітьми;
психологічний клімат педагогічного колективу.
Теми визначали на основі роботи психолога.
Заняття даної групи проходять за таким алгоритмом:
Теоретичні знання з досліджуваної теми.
Моделювання типових ситуацій.
Пошук причин та шляхів їх подолання.
Розробка алгоритму розв’язання даних ситуацій.
Розробка стратегії спільної роботи закладу та родини з подолання певної проблеми.
Проведення даних занять вимагає попередньої спільної роботи вихователя-методиста та практичного психолога, оскільки у процесі роботи даної структури використовуються інтерактивні форми роботи:
ділові ігри;
рольові ігри;
робота в мікрогрупах;
мозковий штурм;
коло ідей;
дебати;
атака думок;
журналістське інтерв’ю (Хто? Що? Де? Як? Коли? Чому?)  (слайд з фотографіями).
Поширенню ефективного педагогічного досвіду, підвищенню професійної компетентності сприяє проведення фестивалю педагогічної майстерності, який відзначається у дошкільному закладі щорічно. Проведення фестивалю вимагає серйозної, творчої підготовки вихователів. Під час проведення ми можемо подивитись:
тип заняття у розрізі вікових груп (тема одна, але завдання інші) ;
як реалізовуються ключові компетентності дитини в навчально-виховному процесі;
у процесі колективного перегляду досягається ще одна мета: формування вміння вихователя здійснити самоаналіз проведеного заняття. Якщо вихователь вміє зробити самоаналіз, то він бачить свої недоліки і бачить шляхи їх усунення.
Так, у цьому навчальному році був проведений фестиваль з теми «Інтегровані заняття як форма узагальнення і систематизації знань дошкільників» і в рамках даного фестивалю ми зробили:
Перегляд заняття у 12 вікових групах.
Обговорення заняття з детальним самоаналізом та аналізом.
3. Виставка саморобних посібників з творчою презентацією. Вихователь моделює фрагмент заняття з використанням даного посібника. Посібники вносяться у каталог, вихователі мають готовий матеріал при підготовці до заняття.
Ефективною є робота семінару-практикуму з елементами тренінгу з теми «Впровадження у практику педагогічних технологій та оптимальне життєзабезпечення дитини в дошкільному закладі». Дана форма роботи дає змогу розширити ділове неформальне спілкування педагогів з проблеми. На семінарі ми використовуємо різноманітні форми роботи:
бенефіс педагога,
мозковий штурм,
фронтальні ігри,
тренінги з участю психолога,
експериментально-пошукові досліди,
дискусії,
методична естафета,
колективні презентації.
Підвищенню професійної компетентності наших працівників, розвитку їхньої творчості, вдосконаленню педагогічної майстерності, інтелектуального та культурного рівня сприяють педради, на яких ми не просто радимося, а обмінюємося думками. Засідання педагогічної ради – захід серйозний, його рішення визначають стратегію і тактику роботи дошкільного навчального закладу. Проте, і серйозні питання цілком можливо розв’язати цікаво, творчо. Таку змогу дає застосування інтерактивних методів та ігрових технологій в організації засідання педагогічної ради. Зрозуміло, вони потребують ретельної підготовки, добору і виготовлення відповідної атрибутики, визначення доречності використання саме такої форми для конкретного засідання і, звичайно ж, позитивної налаштованості колективу. Результативною для нашого колективу стала педрада такої тематики: «Формування емоційно-значимої поведінки дітей у природному оточенні». Під час проведення були використані методи: «мозковий штурм», «мікрофон», «захист імідж проекту», «регламентована дискусія» (слайд з фото).
Однією з масових форм методичної роботи в закладі була організація виставок як тимчасових, так і постійно діючих. Умовно їх можемо поділити на 3 групи:
роботи вихователів (дидактичний матеріал) ;
поробки дітей;
спільна робота батьків і дітей.
Це виставки дитячої творчості «Ой весела в нас зима», «Весняна мандрівка»; спільних робіт дітей з батьками «Осінь господиня», «Безпека дитини – спокій країни»; виставки поробок; виставка іграшок-саморобок з покидькового матеріалу; спеціальні виставки по тематиці педагогічних рад: виставка методичних посібників, методичної літератури, дидактичних ігор, конспектів на розвиток логіко-математичної компетенції, виставка атрибутів до організації театральних ігор, що використовуються у дошкільному закладі.
Центром методичної роботи у дитячому садку є методичний кабінет, в якому зосереджено традиційний матеріал з Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», який систематизований за сферами «Природа», «Культура», «Я сам», «Люди». У методичному кабінеті організовуються виставки як епізодичні, так і постійно діючі: «Новинки методичної літератури», «Працюємо за новою програмою», «Готуємось до педагогічної ради», «Вивчаємо педагогічну спадщину», «Банк педагогічних ідей».
Також, зібрано матеріали з досвіду роботи вихователів (зразки перспективних планів роботи, конспекти занять, сценарії ранків тощо), методичні розробки та рекомендації щодо впровадження програми «Я у Світі». Всі матеріали методичного кабінету впорядковані відповідно до ліній розвитку цієї нової державної Базової програми.
Весь матеріал методичного кабінету ефективно використовувався педагогами під час освітнього процесу. Таким чином, професійна компетентність – це поєднання теоретичної і практичної підготовленості фахівця до професійної діяльності, основний показник наявності в нього розвиненого професійного мислення. Професійне зростання педагогічних кадрів на засадах особистісно-орієнтованого підходу ефективне при створенні комплексу соціально-економічних та організаційно-педагогічних умов і факторів, що визначають особливості процесу підвищення кваліфікації педагогічних кадрів на сучасному етапі, застосування традиційних і нетрадиційних форм роботи та засобів навчання.
Професійна компетентність вихователя є найголовнішою його якістю й
може слугувати гарантією успіху, а компетентністний підхід – один із чинників, що сприяє модернізації змісту освіти, який поповнює ту низку освітніх інновацій і класичних підходів, що допомагають освітянам гармо-нійно поєднувати позитивний досвід для реалізації сучасних освітніх цілей. Компетентністно орієнтований підхід, на відміну від традиційного, є ефективнішим, тому що дає змогу і педагогу, й дошкільнику стати творцем навчально-виховного процесу, дослідником-експериментатором, спонукає до творчості, забезпечує максимальне розкриття потенціалу кожного вихователя.
Фото Капча