Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Медико-педагогічні підходи до визначення оптимальних засобів фізичної реабілітації спортсменів

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
12
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Медико-педагогічні підходи до визначення оптимальних засобів фізичної реабілітації спортсменів
 
Романишин М.
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука
 
Анотація. Романишин М. В Медико-педагогічні підходи до визначення оптимальних засобів фізичної реабілітації спортсменів. статті розглянуті медико-педагогічні підходи щодо визначення оптимальних задач та засобів для проведення фізичної реабілітації спортсменів.
Ключові слова: фізична реабілітація, спорт.
Аннотация. Романишин М. Медико-педагогические подходы к определению оптимальных средств физической реабилитации спортсменов. В статье рассмотрены медико-педагогические подходы к определению оптимальных задач и средств для проведения физической реабилитации спортсменов.
Ключевые слова: физическая реабилитация, спорт.
Abstract. Romanyshyn M. Medical-pedagogical approaches to definition of optimum means of physical rehabilitation of sportsmen. In article medical-pedagogical approaches to definition of optimum tasks and means for carrying out of physical rehabilitation of sportsmen are considered.
Keywords: physical rehabilitation, sports.
Проблема відновлення залишається однією із найактуальніших проблем спорту. Фізична реабілітація вигідно вирізняється на фоні інших методів відновлення у спортивній практиці – вона не інвазійна, на відміну від фармакотерапії, або інших методів.
Метою статті є комплексний розгляд медико-педагогічних підходів для визначення оптимальних засобів фізичної реабілітації спортсменів.
Завданнями статті є розкриття взаємозв’язку між різними методами обстеження та побудовою процесу фізичної реабілітації спортсменів.
Є дві найголовніші цілі у спортивній реабілітації: попередження ушкодження спортсменів. Друга найголовніша ціль реабілітації – безпечне повернення травмованих спортсменів до попереднього рівня фізичної підготовленості так швидко, як це тільки можливо. Дана ціль найкраще досягається повною початковою оцінкою, відповідним лікуванням, та різносторонньою програмою реабілітації. Спортивний реабілітолог повинен безпосередньо контактувати з тренером, фізіотерапевтом, лікарями інших спеціальностей, спортсменами.
Найбільш раціональна та ефективна форма застосування реабілітації – це фізична вправа. Відповідна вправа допоможе спортсмену досягти збільшення сили м'язів, покращити пропріорецепцію, збільшити амплітуду рухів у суглобах, покращити серцево-судинну та м’язову витривалість, та гнучкість. Покращення координації через долання біомеханічних та анатомічних бар’єрів, покращення балансу та максимізації функції, і мінімізація набряку – все це досягається також завдяки фізичним вправам.
 
Рис. 1. Дозування фізичних вправ
 
Для цих цілей, які необхідно досягнути, повинні бути збережені чотири принципи. По-перше, лікувальні вправи повинні бути адаптовані під індивідуальні потреби спортсмена. По-друге, початкова програма вправ не повинна зашкодити, щоб вже існуюче ушкодження не прогресувало. По-третє, вправи повинні бути виконувані згідно певних етапів. На кінець, програма вправ повинна бути просто добре складена: використати різноманітні методи виконання вправ; постійно змінювати програму, щоб уникнути нудьги; бути впевненим, що інші ділянки тіла, які не були ушкодженні, не піддаються ризику в зв’язку з поверненням до тренування (щоб вони залишались на рівні на якому були у час перед травмою); ставити реалістичні цілі, постійно коригуючи та модифікуючи як їх, так і саму програму реабілітації, зі спортсменом; проводити активну реабілітацію удома (що значно покращить результат).
Дев'ятий новий університетський словник Вебстера дав визначення цілі як закінчення, у бік якого спрямовано зусилля. У спортивній медицині цілі встановлені щоб ідентифікувати результат реабілітації та лікування. Цілі повинні бути виражені за допомогою цифр (вони піддаються виміру); наприклад збільшити амплітуду руху правого плечового суглобу на 20%; або збільшити амплітуду рухів до 90% правого плечового суглобу через два тижня; зменшити набряк на 2 см, виходячи з виміру окружності кінцівки, через 4 тижні.
Цілі реабілітації можуть бути умовно розділені на дві головні категорії – коротко- та довготривалі.
Разом з тим, всі цілі забезпечують напрямок, щоб повернути травмованого спортсмена на самий високий функціональний рівень за самий короткий час, який є реальним та виконуваним. Правильне встановлення відповідних цілей реабілітації досить часто є самим важким елементом реабілітаційної програми.
Короткотривалі цілі. Цілі на І стадії повинні бути встановлені безпосередньо після отримання спортсменом травми. Встановлення безпосередньої цілі реабілітації після травми заснована на швидкій, але відносно повній оцінці та досвіді спортивного реабілітолога поряд з діагнозом спортивного лікаря, якщо це можливо. Коли проводиться оцінка спортсмена, заміри повинні бути взяті першочергово, тоді під час процесу реабілітації, при проведенні повторних замірів, реабілітолог буде спиратись саме на них щоб визначити як досягаються цілі. Відповідно цілі реабілітації відображаються у тому, щоб досягти стану який був у спортсмена перед травмою (ідентифікованого під час фізичного обстеження). Якщо ж попереднього обстеження не проводилось (не визначений стан який був перед травмою), то травмована кінцівка може бути порівняна зі здоровою кінцівкою (не травмованою). Ці заміри повинні у себе включати:
1) сила кожної групи м'язів, 2) витривалість кожної групи м'язів, 3) баланс між антагоністичними групами м'язів, 4) гнучкість м'язів навколо реабілітованого суглоба, 5) пропріорецепція ушкодженого сегмента, 6) замір набряку, та 7) необхідність функціонального використання даного сегменту в спорті.
Після оцінки, консервативна короткотривала ціль повинна бути встановлена поряд зі стратегією лікування, щоб її досягти. Дана безпосередня ціль може зводитись до використання додаткового захисного спорядження та повернення до тренувань, або до негайного транспортування в лікарню для проведення обстеження вузькоспеціалізованим лікарем, на кшталт невропатолога або ортопеда-хірурга.
Після того як перша невідкладна медична допомога (принцип PRICE) була проведена та умови дозволяють, спортсмен повинен бути повторно обстежений, так як короткотривалі цілі можуть бути переоцінені, та поставлені довготривалі
Фото Капча