Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Медико-соціальна робота

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
3
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Медико-соціальна робота – це новий вид мультидисциплінарної професійної діяльності медичного, психолого-педагогічного і соціально-правового характеру, спрямований на відновлення, збереження і зміцнення здоров'я. Вона принципово змінює комплексну допомогу в сфері охорони здоров'я, оскільки припускає здійснення системних медико-соціальних впливів на ранніх етапах розвитку процесів залежності і соціальної дезадаптації, які потенційно ведуть до важких ускладнень, інвалідизації і летального результату. Таким чином, медико-соціальна робота набуває не тільки виражену реабілітаційну, але й профілактичну спрямованість.
Метою медико-соціальної роботи є досягнення максимально можливого рівня здоров'я, функціонування і адаптації осіб з проблемами зі здоров’ям, а також соціальним неблагополуччям.
Об'єктом медико-соціальної роботи є різні контингенти осіб, які мають виражені медичні і соціальні проблеми, які взаємно підсилюють одна одну, а їх вирішення яких ускладнене в рамках однобічних професійних заходів. Робота з такими контингентами, чисельність яких в останні роки неухильно зростає, важка і малоефективна як для медичних працівників, так і для фахівців соціального захисту населення, оскільки вони неминуче зіштовхуються з колом проблем, які виходять за рамки їх професійної компетенції і перешкоджають успішній вузькопрофесійній діяльності.
Особливість медико-соціальної роботи полягає в тому, що як професійна діяльність вона формується на стику двох самостійних галузей – охорони здоров'я і соціального захисту населення. Вітчизняний досвід організації первинної медико-санітарної допомоги і закордонний досвід соціальної роботи в охороні здоров'я свідчать, що, незважаючи на координацію зусиль у допомозі особам, що мають як медичні, так і соціальні проблеми, реальна координація відомчих дій є недостатньо ефективною. Оптимальна взаємодія виробляється лише після тривалої спільної роботи в суміжному секторі, після відповідної підготовки на основі вибору спеціальних форм роботи, які дозволяють об'єднати дії представників різних спеціальностей в особі нового фахівця – фахівця із соціальної роботи, який отримав відповідну медичну спеціалізацію.
Одним з найважливіших положень такої концепції є необхідність чіткого розмежування функцій між медичними і соціальними працівниками. Визначаючи місце медико-соціальної роботи серед суміжних видів діяльності, необхідно відзначити координуючу роль соціального працівника у вирішенні всього комплексу проблем клієнта, який опинився у складній життєвій ситуації і потребує співучасті фахівців суміжних професій – лікарів, психологів, педагогів, юристів тощо.
Медико-соціальна робота має багато спільного за своєю суттю з медичною допомогою і діяльністю органів охорони здоров'я в цілому, однак при цьому вона не претендує на виконання лікувально-діагностичних функцій, а передбачає тісну взаємодію з медичним персоналом і чітке розмежування сфер діяльності
Медико-соціальну роботу можна умовно розділити на дві складові:
медико-соціальна робота профілактичної спрямованості;
медико-соціальна робота патогенетичної спрямованості.
На загальних методичних принципах таке групування дозволяє будувати моделі медико-соціальної роботи в різних областях медицини і у системі соціального захисту населення.
Медико-соціальна робота профілактичної спрямованості включає виконання заходів щодо попередження соціально залежних порушень соматичного, психічного і репродуктивного здоров'я, формування установок на здоровий спосіб життя, забезпечення доступу до інформації з питань здоров'я, участь у розробці цільових програм медико-соціальної допомоги на різних рівнях та ін.
Медико-соціальна робота патогенетичної спрямованості включає заходи щодо організації медико-соціальної допомоги; проведення медико-соціальної експертизи; здійснення медичної, соціальної і професійної реабілітації; проведення соціальної роботи в окремих областях медицини і охорони здоров'я, проведення корекції психічного статусу клієнта, створення реабілітаційної соціально-побутової інфраструктури, забезпечення наступності у взаємодії фахівців суміжних професій.
Медико-соціальна робота визначається як організоване соціальне обслуговування в лікарні або поза нею. Класичною тріадою в організації соціальної роботи в області проблем, пов'язаних з медициною і охороною здоров'я, є служби, націлені на всі види профілактики – первинну, вторинну і третинну. Мова йде про роботу з попередження явищ залежності, які лежать в основі захворювання, запобіганню ускладнень і негативних наслідків, реадаптації і реабілітації хворих, наданню їм соціальної допомоги. Саме в такому комплексному підході будується медико-соціальна робота в багатьох закордонних країнах.
Фото Капча