Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Медико-соціальна робота в наркології

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
24
Мова: 
Українська
Ціна: 
70 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
1. Медико-соціальна робота як галузь соціальної роботи
1.1. Поняття і особливості медико-соціальної роботи
1.2. Особливості медико-соціальної роботи за кордоном
2. Медико-соціальна робота у галузі наркології
2.1. Соціологічний і медичний аспекти поняття “наркотизму”
2.2. Медико-соціальна допомога особам, залежним від психологічно активних речовин
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Соціально-економічні та інші зміни, які відбулися протягом останніх років в Україні, вимагають перегляду багатьох принципів організації медичної допомоги, однак на більшості територій медична служба продовжує працювати із застарілими підходами до проблеми, не переглядаються структура існуючих медичних і соціальних установ, стан матеріальної бази і кадрового забезпечення.

Одним з найбільш актуальних шляхів підвищення ефективності роботи із залежними особами є розвиток реабілітаційної ланки, якому сьогодні, на думку багатьох дослідників, на місцях не приділяється належної уваги. В умовах переходу до ринкової економіки одним із пріоритетів соціальної політики є соціальний захист, а одним його основних напрямків соціального захисту по праву вважається реабілітація. З огляду на актуальність реабілітаційної ланки в системі охорони здоров'я, необхідне більш повне вивчення проблем медико-соціальної роботи.

Проблема реабілітації залежних осіб в останні роки набула великого значення і нового звучання як у практичних, так і наукових її аспектах. Однак, на жаль, Україна не посідає гідного місця в міжнародному співробітництві з питань відновлювального лікування і реабілітації, що пов'язано з відсутністю в країні налагодженої системи медико-соціальної реабілітації і відповідного досвіду в рамках цієї сфери. Погіршує таке положення і недосконалість законодавства та роз'єднаність відомств, які мають відношення до лікування і реабілітації, а також витрати структури охорони здоров'я та економічні труднощі, тому створення єдиної системи реабілітації є актуальним питанням і вимагає єдиного концептуального підходу, подальшої наукової розробки і впровадження в практику охорони здоров'я і соціальної роботи.

Об'єктом дослідження є медико-соціальна робота.

Предметом дослідження є медико-соціальна робота з особами з хімічною, алкогольною або іншою залежністю.

Мета роботи – вивчення особливостей й ефективності застосування медико-соціальної работі з особами з хімічною, алкогольною або іншою залежністю.

Соціальна робота дозволяє вирішувати широке коло завдань соціального захисту населення. Їх число і розмаїтість настільки велика, що інколи приховує основну, кінцеву мету соціальної роботи, якою є охорона здоров'я і життя людей. Саме тому серед різновидів соціальної роботи передбачені медичні послуги, причому мова йде не про лікувальні маніпуляції і оперативні втручання, а про координаційну роботу, яка дозволяє охопити незабезпечених осіб, які опинилися у важкій життєвій ситуації послугами, які так чи інакше пов'язані із захистом їх здоров'я, тобто соціально-медичними послугами. Ця форма соціальної роботи передбачає посередництво між установами охорони здоров'я і населенням.

Медико-соціальна реабілітація осіб з хімічною, алкогольною або іншою залежністю вивчається в рамках загального підходу до реабілітації, статті і публікації з даної проблематики носять фрагментальный характер, що вимагає більш повного вивчення і додаткових досліджень з медико-соціальної реабілітації, особливо в домашніх умовах.

 

Список використаних джерел: 
 1. Андрущенко В. П., Бех В. П., Лукашевич М. П., Мигович І. І., Пінчук І. М. Соціальна робота. - К.: УДЦССМ, 2001. – 340 с.
 2. Анохин П. А. Медико-социальная работа в учреждениях здравоохранения. – М.: Международный ин-т социальной работы, 2005. – 105 с.
 3. Валентик Ю.В., Зыков О.В., Сидоров П.И., Цетлин М.Г. Медико-социальная работа в наркологии. – Архангельск: АГМА. – 90 с. 
 4. Лукашевич М. П. Теорія і методи соціальної роботи: Навчальний посібн. - 2-е вид., доп. і випр. - К.: МАУП, 2003. – 184 с.
 5. Лукашевич М. П., Туленков М. В. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії: Навч. посібник. - К.: МАУП, 1999. – 96 с.
 6. Основы социальной работы / Отв. ред. П. Д. Павленок. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 234 с.
 7. Практика социальной работы: обзор основных направлений. - Энциклопедия социальной работы. - М.: Центр общечеловеческих ценностей. - 1994. – 630 с. 
 8. Селиверстова В. Г. Медико-социальная помощь различным категориям граждан. – М.: ЦПРИ, 2006. – 190 с.
 9. Соболев В. А., Сердюк А. А. Наркомания как объект социологического анализа // Вісник Харківського державного університету. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи». - Харків, 2000. - № 492. - С. 167–172.
 10. Теорії і методи соціальної роботи: Підручник/ За ред. Т. В. Семигіної, І. І. Миговича. - К.: Академвидав, 2005. – 303 с.
 11. Технологии социальной работы: Учебник под общ. ред. проф Е.И. Холостовой. - М.: ИНФРА-М, 2002. – 390 с.
 12. Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. Соціальна робота. Навчальний посібник для дистанційного навчання (рек. МОН України) К. Ун-т "Україна" 2004. - 408 с. 
 13. Ухаль А.М., Шеремет А.П. Наркоманія: суть і боротьба з нею. Навчально-довідковий посібник. - Ужгород: Госпрозрахунковий редакційно-видавничий відділ управління у справах преси та інформації, 2001. – 124 c.
2768
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).