Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Механізація виробничих процесів господарства КСП «Надія»

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
32
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Вступ
 
Сільське господарство як галузь матеріального виробництва відіграє важливу роль у житті суспільства. Воно є основним джерелом задоволення постійно зростаючих запитів населення в продуктах харчування, а в промисловості - сировиною для переробки. Важливою умовою для зростання сільськогосподарського виробництва являється прискорення науково-технічної бази сільського господарства, за рахунок подальшого розвитку механізації та автоматизації виробництва.
Першочерговими шляхами збільшення типів механізації виробничих процесів являються:
а) завершення комплексної механізації виробництва, використання
більш сучасної системи машин для обробки землі і зберігання с/г
культур;
б) подальший розвиток енергозберігаючих інтенсивних технологій;
в) значне збільшення надійності с/г машин;
г) збільшення довговічності с/г машин;
д) втілення автоматичних пристроїв;
е) розробка і втілення автоматизованих систем керування МТП в
господарствах агропромислового комплексу.
В розв’язанні цих питань важливу роль відводиться технікам-механікам сільського господарства, які повинні відмінно знати прогресивні технології механізованих робіт, раціональне агрегатування, основи обслуговування МТП і якісні засоби організації робіт.
 
1. Характеристика господарства КСП «Надія» розташоване в південно-західній частині Охтирського району
 
Адміністративно-господарчий центр знаходиться в с. Підлозіївка. 
На території КСП розміщено 3 населених пункти, 2 дільниці. Обидві ділянки знаходяться в с. Підлозіївка. КСП має 3 ферми великої рогатої худоби, птахоферму, ферму по відгодівлі свиней.
За посівними площами обидві дільниці господарства майже однакові. КСП має 2 тракторні бригади та кілька польових бригад.
Загальна земельна площа складає 5261 га, сільгоспугідь – 3242 га, із них пашні – 3055 га, під водоймами – 58 га, сінокосів – 956 га, пасовищ – 73 га, садів – 38 га. Маються осушені землі, які використовуються під кормові культури.
В господарстві розвинуте тваринництво. На 100 га оранки приходиться 80 голів свиней (середньорічний показник). КСП має птахоферму на 5000 кур-несушок. Для ведення виробництва господарство має міцну виробничу базу.
Для всього поголів’я худоби господарство має добротні будівлі і споруди з комплексною механізацією.
До більшості виробничих підрозділів підведені дороги з твердим покриттям. Виконання механізованих робіт в господарстві забезпечують 2 тракторні бригади №1 та №2. До складу бригади №1 входить: ремонтна майстерня, склад запчастин, культурно-побутові споруд, машинний двір. Вище перерахованих марок с/г машин достатньо для повного і якісного виконання робіт в весняно-літній період.
 
2. Розрахункова частина
 
2.1 Обґрунтування та вибір марочного складу тракторів і сільськогосподарських машин
 
Обґрунтування та вибір марочного складу тракторів і сільськогосподарських машин виконується з урахуванням природних умов, зони напрямку господарської діяльності, особливості обробки культур. При виборі марки тракторів і с/г машин прагнути до скорочення марочного складу тракторів: це сприяє покращенню ТО та ремонту.
Дуже важливо при визначенні споживання в ш.т.п і засобах його обслуговування зібрати необхідну інформацію щодо продуктивності праці, втрат праці на ТО та на придбання нової техніки.
При виборі машин треба враховувати весь обсяг робіт, виконувати їх у встановлені строки, задовольняти вимоги агровимог.
Для планування робіт рекомендується приймати марочний склад тракторів від 3 до 5.
Для весняно-літнього періоду приймаємо 4 марки тракторів: Т-150К, ДТ-75, Т-70С та МТЗ-80.
Весняно-літній період включає в себе обробку ґрунту, сіяти і зробити міжрядну обробку, то приймаємо слідуючи марки с/г машин: борони 3 БЗСС-1,0; БСС-1,0; культиватори КПС-4, КРН-5,6, КОН-2,8, УСМК-5,4; зачіпка СП-11; лущильники ЛГД-15, ЛДГ-10; коток 3КВГ-1,4; картоплесаджач СКМ-6; сівалка СЗ-3,6, ССТ-12В, СУПН-8; розкидач РМГ-4; навантажувачі ПЕ-0,8Б, ПБ-3,5; оприскувач ОПШ-15.
 
2.2 Складання плану механізованих робіт на весняно-літній період
 
Важливою умовою ефективного використання МТП є:
Раціональний склад МТП.
Оптимальний план механізованих робіт.
Надійність ТО МТП.
План механізованих с/г робіт складається на основі технологічної карти обробки і висіву с/г культур.
З технологічної карти вибирають однойменні операції, які виконуються в одні і ті ж агротехнічні строки, обсяг робіт їх складається і заноситься в план механізованих с/г робіт в календарній послідовності.
 
2.3 Розрахунки по завантаженню тракторів сільськогосподарськими роботами
 
Розрахунки по завантаженню тракторів с/г роботами виконуються на основі плану механізованих робіт і оформлюється у вигляді таблиці (див. табл. №2.2). Розрахунки виконуються окремо з визначеною площею одним трактором в календарній послідовності й випускається для кожної марки трактора. Розрахунки по завантаженню тракторів с/г роботами в наступній послідовності:
Графа №1 «Найменування с/г операції»
Графа №2 «Номер по порядку» записується номер с/г операції із табл. 2.1
Графа №3 «Одиниці виміру» га, т
Графа №4 «Обсяг робіт у фізичних гектарах»
Графа №5 «Обсяг робіт у умовних гектарах»
Графа №6 «Календарні строки виконання с/г операцій»
Графа №7 «Кількість календарних днів»
Графа №8 «Кількість робочих днів»
 
Де Др – кількість робочих днів
Дк – Кількість календарних днів
Дв – Кількість вихідних днів
Графа №9,10 «Марки с/г машин та кількість»
Графа №11 «Продовження робочого дня в годинах»
 
Де nа/гагр – кількість с/г машин в агрегаті.
 
2.4 Розробка графіків навантаження тракторів та визначення їх оптимального складу
 
Фото Капча