Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Мережева модель розвитку професійних компетенцій педагога (презентація)

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
4
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Шагієва Р. Р.
 
Мережева модель розвитку професійних компетенцій педагога (презентація)
 
Діяльність сучасного педагога в умовах інтенсивного реформування освіти ускладнюється і наповнюється новим змістом. Реалізація державних і регіональних вимог у сфері освіти багато в чому залежить від методичної служби. Перед нею постає завдання розвитку потенціалу педагога, оскільки саме вчителю відводиться ключова роль в оновленні системи освіти. Існуюча традиційна модель методичної служби не забезпечує ефективного використання ресурсів і взаємодії суб'єктів освіти, що не сприяє якісним змінам у розвитку професіоналізму педагога.
Принципово якісні зміни в професійному розвитку педагогів дає мережева організація роботи методичних служб.
Метою є взаємодія, інтеграція і координація діяльності методичних служб, орієнтованих на формування готовності педагога до роботи з обдарованими учнями шляхом упровадження мережевої моделі розвитку професійних компетенцій.
Завдання:
‒створення мережевої системи методичної роботи;
‒забезпечення інформаційної, наукової, інноваційної і методичної роботи педагогів;
‒розширення можливостей для підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;
‒об’єднання зусиль та можливостей для впровадження сучасних технологій.
 
Структура мережевої моделі
Опорні заклади – це заклади освіти, досвід роботи яких вивчено методичними службами, на базі яких функціонують методичні структури з питань підготовки вчителів до роботи з обдарованими учнями.
Ресурсні центри – це базові школи освітніх округів, у яких сконцентровані ресурси для надання послуг педагогічним працівникам навчальних закладів округу з питань організації роботи з обдарованими учнями.
Мережева модель забезпечує горизонтальну та вертикальну взаємодію структурних підрозділів.
Принципи функціонування мережевої моделі:
- мережева взаємодія і співробітництво;
- безперервність і системність;
- доступність і демократичність;
- інтеграція (об’єднання ресурсів);
- динамічність і єдність методичного простору;
- адресність і оперативність;
- гнучкість і мобільність.
Мережева модель формування професійних компетенцій забезпечує комунікативний, діяльнісний, диференційований, синергетичний, особистісно зорієнтованийпідходи щодо організації методичної роботи.
Оптимальність функціонування мережевої моделі забезпечується ресурсами:
- нормативно-правовими;
- науково-методичними;
- програмно-методичними;
- інформаційними;
- організаційними;
- матеріально-технічними.
Науково-методичний супровід вертикального функціонування мережевої моделі розвитку професійних компетенцій забезпечується шляхом реалізації наступних форм підвищення кваліфікації педагогічних працівників:
- курси підвищення кваліфікації педагогічних працівниківу РОІППО;
- семінар-практикум «Інноваційні підходи щодо організації методичної роботи з педагогічними кадрами в міжкурсовий період у навчальних закладах» для методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів);
- обласна творча група «Педагогічний супровід обдарованого школяра»;
- обласна опорна школа «Система роботи закладу з обдарованими учнями»;
- методичні студії;
- виїздні майстер-класи науково-дослідної лабораторії «Творча обдарованість»;
- інструктивно-методичні наради;
- консультування;
- методичні рекомендації;
- вивчення педагогічного досвіду;
- вивчення стану роботи;
- конкурс-ярмарок педагогічної творчості;
– on-line спілкування в режимі чату (mail. ru, skyp), аудіорежимі;
- вебінари, вебіренції.
Переваги мережевої моделі:
- використання нових сучасних форм підвищення професійної майстерності педагогів;
- поширення педагогічного досвіду з питань методичного та педагогічного супроводу роботи з обдарованими учнями;
- рівні можливості користування освітніми і методичними ресурсами;
- повна інформаційна і методична підтримка педагогів із питань організації роботи з обдарованими учнями;
- швидка адресна методична допомога.
Фото Капча