Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методологічні передумови забезпечення якості професійної освіти

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
5
Мова: 
Українська
Оцінка: 
УДК 377. 1
                                                                                                                               Н. ДУПАК
 
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 
Анотація
У статті обговорюються актуальні проблеми забезпечення якості професійної освіти в сучасних умовах.
 
Аннотация. В статье обсуждаются актуальные проблемы обеспечения качества профессионального образования в современных условиях.
 
Annotation. In article actual problems of maintenance of quality of vocational training in modern conditions are discussed.
 
Сьогодні процес реформування професійної освіти позначив низку проблем, які вимагають свого обговорення. Насамперед, це процес інтеграції професійної освіти; проблема формування єдиного ринку праці й професійного освітнього простору, це проблема формування ідеології стандартів нового покоління й т. д. [4, 79].
На цьому тлі ключовою була й залишається проблема забезпечення якості професійної підготовки фахівця в системі професійної освіти. Більше того, саме якість виступає тою умовою, що дозволяє навчальному закладові не просто вижити, а стати повноцінним потужним фактором розвитку професійного середовища [3, 108].
Йдеться про загальні тенденції, методологічні передумови, технології розробки й реалізації моделей оцінки й забезпечення якості підготовки фахівця.
У цьому зв'язку можна виділити ключові проблеми професійної освіти, які визначають вимоги до якості підготовки, що виникають у зв'язку:
 • З інтеграцією, яка відбувається, на світовому ринкові праці й пов'язаної із цим глобалізацією, а також формуванням єдиного світового освітнього простору[2, 177].
 • Формуванням світового ринку праці, регіональних і міжрегіональних ринків праці в Україні.
 • Формуванням єдиного професійного освітнього простору регіонів і країни.
 • Інтеграцією освітнього й професійного середовища (як наслідок – єдине положення про установу професійної освіти з можливістю сертифікації професійних програм різного рівня [1, 106];
 • Створенням відкритого інформаційного середовища професійної освіти й ринку праці.
 • Формуванням адекватної сучасній і світовій вимогам системи оцінки якості підготовки фахівців.
 • Посиленням відповідальності особистості за свою соціальну й професійну долю, посиленням відповідальності освітньої установи за якість підготовки фахівця.
Зростаючою роллю особистості у формуванні «освітніх маршрутів» свого навчання.
Оскільки основну проблему в теорії й практиці представляє формування зовнішніх і внутрішніх механізмів забезпечення якості підготовки фахівця, то звернемося до її рішення на основі методології систем, що самоорганізуються й саморозвиваються.
Умови самоорганізації в педагогічних системах можна представити в такий спосіб:
 • педагогічна система повинна бути відкритою для взаємодії й обміну інформацією з оточуючим середовищем;
 • педагогічна система повинна містити активний початок, що характеризується проявом ініціативи в учасників педагогічного процесу, прагненням до самовдосконалення, самореалізації, підвищенню ефективності педагогічного процесу;
 • педагогічна система повинна мати волю вибору, що полягає в здатності визначати шляхи розвитку без здійснення тиску ззовні;
 • педагогічна система може розвиватися тільки в системі діалогічної взаємодії на різних рівнях;
 • педагогічна система повинна бути зорієнтована на мету саморозвитку, розвиток особистості студентів, формування умов адаптації випускника й ін.. [5, 108].
Умови формування системи забезпечення якості підготовки фахівців з позицій методології систем, що саморозвиваються, на рівні установи професійної освіти можуть бути представлені в такий спосіб:
 • Підвищення активності навчальних закладів (елементів системи) на основі створення мережі ресурсних центрів й експериментальних майданчиків, здійснення координації дослідницької роботи викладачів і студентів;
 • Формування відкритого інформаційного середовища системи професійної освіти на основі функціонування порталів і ЗМІ;
 • Створення умов для прояву інформаційного обміну в системі Інтернет для студентів, викладачів і фахівців, створення можливості для спілкування всіх викладачів і фахівців зі своїх спеціальностей;
 • Створення умов для самореалізації активності навчальних закладів за допомогою проведених конкурсів, освітніх форумів – виставок, віртуальних виставок досягнень установ на Інтернет-порталі. ;
 • Формування структури навчального закладу, орієнтованої на діяльність провідних спеціалістів;
 • Психолого-педагогічний, правовий й економічний супровід діяльності провідного спеціаліста (всі види моніторингу й підтримки) ;
 • Науково-методичний й інформаційний супровід освітнього процесу;
 • Формування освітньої установи як відкритої системи для студентів, викладачів, населення й роботодавців;
 • Нормативно-правове забезпечення розвитку системи професійної освіти в соціально-професійному середовищі регіону.
Умови формування системи забезпечення якості підготовки фахівця з позицій методології систем, що саморозвиваються, на рівні особистості студента:
 • Підвищення відповідальності студента й викладача за результати освітньої діяльності;
 • Створення педагогічних технологій, орієнтованих на розвиток активності особистості студента;
 • Формування освітнього процесу як діалогу «Творчий викладач – творчий студент»;
 • Орієнтація освітнього процесу на «досягнення», освітній успіх, що має емоційну оцінку отриманих результатів взаємодії викладача й студента;
 • Формування постійного професійного освітнього простору студента протягом усього навчання на основі інтеграції особистісного розвиваючого простору й простору досягнень студента в професійному середовищі.
Це, звичайно, не всі напрями, які здатні вплинути на процес розвитку професійного середовища й забезпечення якості професійної освіти молоді. Як і всяка система, що саморозвивається, система професійної освіти є підсистемою професійного середовища й тому оцінка її стану, умов формування й розвитку повинна бути розглянута тільки в категоріях її розвитку.
Завдання науки полягає в тім, щоб кожний з нас мав уявлення про моделі, що забезпечують побудову системи якості підготовки фахівця на всіх рівнях. Необхідно позначити ті орієнтири, рухаючись до яких кожен навчальний заклад зміг знайти найбільш оптимальний шлях, проявляючи активність і творчість.
 
ЛІТЕРАТУРА:
 1. Зеер Э. Ф. Модернизация профессионального образования в ФРГ // Педагогика. 1995, № 1, с. 106-110.
 2. Кудін В. О. Засоби масової інформації та професійна освіта: філософсько-педагогічний аспект дослідження – Харків: НТУ„ХПГ, 2002. – 207 с
 3. Лікарчук І. Л. До питання про державний стандарт професійно-технічної освіти. // Педагогіка і психологія. 1995, №4, с 163-171.
 4. Материалы Второго Международного Конгресса ЮНЕСКО по техническому и профессиональному образованию «Образование и подготовка на протяжении всей жизни: мост в будущее», г. Сеул, Республика Корея, 26-30 апреля 1999 г., г. Астана, 1999, – С. 79.
 5. Ничкало Н. Г. Теоретико-методологічні проблеми реформування професійно-технічної освіти. // Педагогіка і психологія. 1997, № 3, с 105-114.

 

 
Фото Капча