Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методи апаратного та програмного захисту інформації. Антивірусне програмне забезпечення. Програмне забезпечення для стиску та архівації файлів даних

Предмет: 
Тип роботи: 
Лабораторна робота
К-сть сторінок: 
6
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА
 
Методи апаратного та програмного захисту інформації. Антивірусне програмне забезпечення. Програмне забезпечення для стиску та архівації файлів даних
 
Мета: Ознайомитися з можливостями програм для архівації та антивірусного захисту.
 
Теоретичні відомості:
 
Архіватори
Іноді виникає необхідність зберігати інформацію на носіях досить обмеженої ємності, наприклад, на дискетах.
У таких випадках можна скористатись спеціальними програмами – архіваторами. Робота архіватора базується на принципі пошуку таких ланцюжків даних, що повторюються, та оптимізації способу їх подальшого зберігання. Наприклад, якщо частина файлу складається з одних пробілів, файл можна стиснути, записавши знак пробіл та вказавши їх кількість в оригіналі. Таким чином, за допомогою програм такого призначення вирішується водночас дві задачі: економія дискового простору та створення архівів як резервних копій певних інформаційних файлів.
Існує кілька типів архіваторів. Досить поширеними в наш час є архіватори WinRar і WinZip.
Більш докладніше зупинимось на програмі WinRar, яка надає більше сервісних можливостей ніж WinZip і має можливості опрацьовувати Zip-архіви.
Робоче вікно програми WinRar схоже на вікно програми Проводник. В ньому також можно переміщуватись по диску, відмічати файли, видаляти, копіювати.
Для додавання файлів до архіву необхідно відмітити обрані файли і натиснути кнопку інструменту Add (Додати). Далі з’явиться меню параметрів архіву.
У верхньому рядку необхідно вказати ім’я архівного файлу та місце його розміщення на диску.
У рядку Compression Method можна вибрати степінь стиску файлів. Наприклад, Store – не стискує, Best – максимальний стиск, але меньша продуктивність.
У розділі Archiving options можна конкретизувати параметри архівації:
Delete files after archiving – видалення файлів-оригіналів після архівації.
Create SFX archive (SFX – Self Extracting – що розкривається сам) – створення архіву, який можна розархівувати без програми-архіватора. Дописування при архівуванні до архівного файлу ще й програми для автоматичного розпаковування звісно збільшує розмір архіву. Проте такий архів стає незалежним від ідентичного програмного забезпечення на тому комп’ютері, де буде архів розпаковуватись.
Create solid archive – зробити архів безперервним, обробка групи файлів, як одного (значно стискує однотипні файли).
Use multimedia compression – опція для покращення компресії звукових файлів та зображень.
Параметр Volume size, bytes використовується для розбиття великого за об’ємом архіву на декілька частин (для зберігання на носіях інформації файлів, що за розмірами перевищують ємність носія). Для копіювання на носії великого за розмірами файла можна вказати цей параметр як Autodetect. При цьому розміри томів (частин) архіву будуть підбиратися виходячи з вільного місця на носіях. Програма буде сповіщати, що носій вже заповнений і просити вказати (вставити) наступний носій.
Коли необхідні параметри архівації встановлені і місце розміщення архівного файлу вказане, треба натиснути кнопку «Ok» або клавишу Enter. Далі з’явиться вікно статуса архівації, в якому показується ім’я поточного файла, що архівується, динаміка часу архівації.
Для розпаковування архіву можна подвійним натисканням відкрити відповідне вікно архіватора, вибирати необхідні файли і натискувати Extract to. З'явиться вікно із запитом шляху, куди планується розмістити розархівовані файли. Якщо ж необхідно розпакувати весь архів, то помістивши курсор на цей архів, можна вибрати в контекстному меню Extract to..., або Exctract to <ім’я архіву>.
В додаткових властивостях програми можна вказати пароль доступу до архівних файлів – усі файли в такому архіві будуть зашифровані, щоб унеможливити несанкціонований доступ до них.
Антивірусні програми
Під час роботи з чужими файлами, а особливо з Internet, виникає проблема захисту від комп’ютерних вірусів. Більшість вірусів орієнтовані на пошкодження інформації і щоб цього не відбулося необхідно регулярно перевіряти диски комп'ютера на віруси, а особливо дискети.
Для захисту від вірусів користуються спеціалізованими програмами – Антивірусами. Найбільш популярними в області антивірусних програм є AVP (AntiViral Toolkit Pro), Doctor Web, Norton AntiVirus, Symantec AntiVirus.
Розглянемо більш детально AVP. Пакет AVP включає дві головні програми: AVP-Monitor і AVP-Scanner та файли антивірусних баз, що за допомогою відомого механізму поновлюються. Monitor – програма, що постійно знаходиться в оперативній пам’яті (є резидентною) і перевіряє файли, які використовуються системою в поточний час, а також всі дискові файли. Scanner – на відміну від монітору завантажується тільки за бажанням користувача і використовується для детальної перевірки носіїв на вірусне зараження.
Наприклад, необхідно перевірити дискету. Виконати це можна, відкривши Мой компьютер, виділивши Диск 3, 5 (А:) та вибравши в контекстному меню пункту AntiViral Toolkit Pro. Або ж знайшовши AVP-Scanner в Програмах Головного меню.
 
 Завдання:
 
Оглянути Панель задач, знайти на ній значок антивірусної програми, відкрити відповідне їй контекстне меню.
Виписати в зошит назву антивірусної програми та режими її роботи, що відповідають елементам контекстного меню.
Ознайомитись з призначенням антивірусного монітора та антивірусного сканера. Виконати сканування власної папки для пошуку вірусної активності.
За допомогою стандартного графічного редактору створити різнокольорове зображення розміром 200×200.
Спочатку зберегти його у форматі BMP. Потім через команду Файл/Сохранить как зберегти цей же малюнок у форматах JPEG та GIF.
Пояснити відмінності у файлах та безпосередньо в малюнках, які з’являться після згаданих дій.
Знайти ярлик програми WinRAR та скориставшись ним запустити цю програму. Користуючись можливостями зміни параметрів роботи для файлів Итоговый документ та Моя презентация створити:
звичайні архіви;
SFX-архіви;
архіви, розділені на томи.
Пояснити різницю отриманих результатів. Звернути увагу на отриманий таким чином коефіцієнт стиску.
Навчитися захищати архів, шляхом використання паролю.
Отриманий захищений архів зберегти у власній папці.
 
 Запитання для контролю та самоконтролю:
 
  1. На якому принципі базується процес стиску інформації.
  2. Навести приклади вирішення проблеми стиску мультимедійної інформації.
  3. Пояснити призначення програм-архіваторів.
  4. Дати характеристику функціональним можливостям сучасних програм-архіваторів. Навести приклади.
  5. Дати пояснення такому явищу як комп’ютерний вірус.
  6. Навести класифікацію антивірусних програм, пояснити їх специфіку.
  7. Дати характеристику функціональним можливостям сучасних програм антивірусного призначення. Навести приклади.
 
Фото Капча