Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методи очищення стічних вод

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
18
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
1. Склад та характеристика стічних вод
2. Методи очищення стічних вод
3. Позитивний вплив стічних вод
Висновок
Використана література
 
Вступ
 
У містах і інших населених пунктах утворюються забруднення різного характеру, пов'язані з повсякденною діяльністю людини. До таких забруднень відносяться фізіологічні відходи людини і тварин, а також забруднені води з лазень, пралень, ванн, душів, від миття продуктів харчування, посуду, приміщень, вулиць і ін. У великій кількості утворяться забруднення і на промислових підприємствах. Це – відходи, що виходять у результаті технологічних процесів, і відходи, розведені в тій чи іншій концентрації води.
Вода, що була використана для різних нестатків і одержала при цьому додаткові домішки (забруднення), що змінили її хімічний чи склад фізичні властивості, називається стічною рідиною.
Каналізація являє собою комплекс інженерних споруджень і заходів, призначених для наступних цілей:
- прийому стічних вод до місцях їхнього утворення і транспортування їх до очисних споруджень;
- очищення і знезаражування стічних вод;
- утилізації корисних речовин, що містяться в стічних водах і їхньому осаді;
- спуску очищених вод у водойму.
 
1. Склад та характеристика стічних вод
 
Склад побутових стічних вод характеризується змістом в основному органічних забруднень у нерозчиненому, колоїдному і розчиненому станах. Органічні забруднення бувають рослинного походження (залишки плодів, овочів, рослин, папір і ін.) і тваринного походження (фізіологічні виділення людей і тварин, органічні кислоти, залишки тканин живих організмів, різні бактерії, у тому числі і хвороботворні, дріжджові і цвілеві грибки – так називані бактеріальні і біологічні забруднення). У побутових стічних водах міститься близько 60% органічних і 40% мінеральних забруднень. Атмосферні стічні води містять переважно мінеральні забруднення й у меншій кількості органічні забруднення. Склад і концентрація виробничих стічних вод дуже різноманітні, тому що вони залежать від характеру виробництва, що випускається продукції й особливостей технологічного процесу. Виробничі стічні води поділяють на 2 основні категорії: забруднені і незабруднені (умовно чисті). Забруднені виробничі стічні води містять різні домішки і підрозділяються на 3 групи:
1. Забруднені переважно мінеральними домішками (підприємства металургійної, машинобудівної, рудо- і вуглевидобувної промисловості; заводи з виробництва мінеральних добрив, кислот, будівельних виробів і матеріалів і ін.) ;
2. Забруднені переважно органічними домішками (підприємства м'ясної, рибної, молочної харчової, целюлозно-паперової, хімічної, мікробіологічної промисловості; заводи з виробництва пластмас, каучуку й ін.) ;
3. Забруднені мінеральними й органічними домішками (підприємства нафтовидобувної, нафтопереробної, нафтохімічної, текстильної, легкої, фармацевтичної промисловості; заводи з виробництва консервів, цукру, продуктів органічного синтезу, папера, вітамінів і ін.).
Об'єднання стічних вод, здатних вступати в хімічні реакції з виділенням отрутних чи вибухонебезпечних газів і утворювати емульсії, а також мають велика кількість нерозчинених речовин, не допускається. Забороняються залпові скидання сильноконцентрированных виробничих стічних вод. Стічні води, у яких можуть міститися радіоактивні, токсичні і бактеріальні забруднення, перед випуском у міську каналізацію повинні бути знешкоджені і знезаражені. Випуск концентрованих маткових і кубових розчинів безпосередньо в каналізацію забороняється.
Фекальні стічні води надходять із житлових, і громадських будівель, побутових приміщень промислових підприємств. Вони включають води із кухонь, вбиралень, лазень, пралень, лікарських закладів тощо. Ці води містять велику кількість органічних речовин (близько 60%), характеризуються значною каламутністю, слаболужною реакцією (рН=7, 2-7, 6), великою кількістю завислих частинок. Вони небезпечні в епідемічному відношенні, оскільки містять патогенні мікроорганізми і ентеровіруси, а також велику кількість яєць гельмінтів.
Склад промислових стічних вод пов'язаний з характером технологічного процесу на підприємстві. Вода використовується як теплоносій, розчинник, засіб для транспортування, для вилучення викидів і інших потреб. Склад промислових стічних вод різний. Активна реакція їх коливається від кислої до лужної. Вони містять різні хімічні речовини, в тому числі токсичні, часто мають специфічний запах, колір, підвищену температуру.
Зливові води поділяють на дощові і розталі. Ці води каламутні, містять велику кількість ґрунтових домішок, мікроорганізмів, їх склад в значній мірі залежить від санітарного стану територій, з яких вони стікають.
Скидання неочищених стічних вод у водойми може зумовити їх забруднення. Різні стоки збільшують каламутність води, надають воді специфічного запаху, кольору. На окиснення органічних речовин, що містяться у стічних водах, витрачається багато кисню води, внаслідок чого вода у водоймі може загнивати, викликати загибель водоростей, риби і інших тварин у водоймі. Неочищені побутові стоки містять значну кількість збудників інфекційних захворювань і яєць гельмінтів, що небезпечно в епідемічному відношенні. Щоб попередити забруднення водойм, які є джерелом питного і культурно-оздоровчого водокористування, стічні води перед спуском у відкриті водойми необхідно очищати й знезаражувати.
Сплавна система (каналізація) призначена для прийому стічних вод у місцях їх утворення, транспортування, очистки, знезараження і випуску їх у водойми або на грунтові ділянки. Вона до мінімуму зводить контакт людей з нечистотами, сприяє високому санітарному комфорту, попереджує забруднення рідкими покидьками об'єктів навколишнього середовища: грунту, повітря, водойм. Вона економічно дешевша, ніж вивізна.
Каналізація буває господарсько-фекальна, промислова і зливова. Господарська – фекальна каналізація приймає стічні води і рідкі покидьки, які утворюються внаслідок господарсько-побутової діяльності і фізіологічних відправлень людини. Промислова каналізація відводить стічні води від підприємств, зливова-дощові і розталі води. Каналізація
Фото Капча