Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методи роботи зі спеціальними групами населення

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
17
Мова: 
Українська
Ціна: 
70 грн.
Оцінка: 
ПЛАН
 1. Поняття соціальної реабілітації в контексті її застосування у роботі зі спеціальними групами клієнтів
 2. Методи соціально-реабілітаційної роботи з молоддю
 3. Соціальна реабіліація людей похилого віку
 4. Методи і напрямки соціальної реабілітації дітей-інвалідів
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Список використаних джерел: 
 1. Лютий В.П. Соціальна робота з групами девіантної поведінки: Навч. посіб. – К.: Академія праці і соціальних відносин, 2000.
 2. Максимова Н.Ю., Толстоухова С.В. Соціально-психологічний аспект профілактики адиктивної поведінки підлітків та молоді. – К.: Знання, 2000.
 3. Мосийчук Т.Е. Понятие “социальная реабилитация” и его социологическое обоснование // Соціальні технології. – К.: Астропринт, 2000. – Вип. 6–7.
 4. Мосійчук Т.Є. Соціальна реабілітація як механізм відновлення соціальних зв’язків у соціумі // Вісник Одеського національного університету. – 2003. – Т. 8. – Вип. 9.
 5. Теорії і методи соціальної роботи: підр. для студ. ВНЗ / за ред. Т.В. Семигіної, І. І. Миговича. – К.: Академвидав, 2005.
 6. Технологии социальной работы: Учебник под общ. ред. проф. Е.И.Холостовой. – М.: ИНФРА-М, 2002.
 7. Тюптя Л. І., Іванова І. Б. Соціальна робота: теорія і практика: навч. пос. – К.: Знання, 2008.
3069
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).