Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методи стимулювання та мотивації навчання, пізнавальної діяльності, їх характеристика

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
15
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
 1. Загальні підходи до вивчення мотивації навчання
 2. Фактори, які впливають на формування мотивації навчання школярів
 3. Особливості мотивації навчання в молодшому шкільному віці
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Мотиваційна сфера людини дотепер дуже мало вивчена в психології. Це не може бути пояснено відсутністю інтересу до даного предмета: починаючи із древніх часів і до наших днів питання про внутрішні мотиви поводження людини неухильно займали вчених і філософів і приводили їх до побудови різних умоглядних гіпотез.

Формування мотивації навчання в шкільному віці без перебільшення можна назвати однією із центральних проблем сучасної школи. Актуальність цієї теми обумовлена відновленням змісту навчання, постановкою завдань формування в школярів прийомів самостійного опанування знань і пізнавальних інтересів, формування в них активної життєвої позиції. Цією проблемою займалися Леонтьєв А.Н., Божович Л.І., Єльконін Д.Б.

Проблема формування мотивації навчання знаходиться на стику навчання й виховання, є найважливішим аспектом сучасного навчання. Це означає, що тут у поле уваги психолога потрапляє не тільки здійснюване школярем навчання, але й розвиток особистості учня, який відбувається в ході навчання.

На сучасному рівні психологічної науки не можна просто констатувати, що учень не хоче вчитися, - слід намагатися з'ясувати, чому саме він не хоче вчитися, що впливає на формування шкільної мотивації.

Проблемою мотивації та стимулювання навчальної, пізнавальної та товрчої дічльнсоті чнів займалися різні вчені, і тому на сьогодні накопичено чималий фактичний матеріал з проблеми, зокрема, слід відзначити роботи В. К Вилюса (“Психологические механизмы мотивации человека”), Т. В. Габай (“Учебная деятельность и ее средства”), А. В. Запорожця (“Развитие мотивации у детей младшего школьного возраста”), Т. С.Кириленка (“Виховання мотивації молодших школярів”), А. К. Маркової (“Формирование мотивации учения в школьном возрасте”) та ін.

 

Список використаних джерел: 
 1. Вилюс В. К. Психологические механизмы мотивации человека. - М.: Психология, 1990.
 2. Вопросы психологии школьника / Ред. Божович Л. И. Известия АПН РСФСР, вып. 36, 1981.
 3. Выготский Л.С. Мотивация и ее развитие в детском возрасте.- М.: Педагогика, 1982.
 4. Габай Т. В. Учебная деятельность и ее средства. – М.: Народное образование, 1988.
 5. Запорожец А. В. Развитие мотивации у детей младшего школьного возраста.- М.:  Издательство АПН РСФСР, 1988.
 6. Кириленко Т. С. Виховання мотивації молодших школярів. – К.: Генеза, 1999.
 7. Маркова А. К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте. – М.: Просвещение, 1990.
 8. Помиткін Є.О.  Розвиток учнів у системі шкільної освіти: Науково-методичний посібник – К.: УІПКККО, 1995.
 9. Редковец И. А. Формирование у учащихся общественно ценной мотивации самообразования. – Волгоград, 1997.
6610
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).