Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методична спадщина О. М. Біляєва

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
18
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП

 1. Методичні засади навчання усного і писемного мовлення у спадщині О. Біляєва
 2. Організація і типологія уроків у методичній спадщині О. Біляєва
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуалізація і реалізація лінгводидактичного та науково-педагогічного напрацювань науковців відіграє величезну роль у загальному процесі становлення і розвитку української лінгводидактики, реформуванні й оновленні вітчизняної мовної освіти. Джерелами для вирішення сьогоденних проблем української лінгводидактики є праці талановитих українських науковців, серед яких визначну роль відіграв науково-методичний доробок О. Біляєва. Автор шкільних підручників, посібників, низки методичних статей - віни зробив корисну справу в історії становлення й розвитку вітчизняної лінгводидактики, а його ім’я ще багато десятиліть із вдячністю будуть згадувати нащадки.

О.М. Біляєв - видатний український лінгводидакт, член-кореспондент АПН України, доктор педагогічних наук, професор, 85-річчя від дня народження якого відзначає нині освітянська громадськість. Олександр Михайлович по праву вважається провідним українським ученим у галузі лінгводидактики, серед його праць - монографії, посібники, підручники, статті у фахових журналах на злободенні теми методичної науки. Він сформував потужну наукову школу, під його керівництвом успішно захистили дисертації понад сорок кандидатів, а також п’ять докторів педагогічних наук.

Творчий доробок О.М. Біляєва становить понад двісті наукових праць, серед яких значну частину присвячено дослідженню типології уроків української мови, зокрема монографії - «Сучасний урок української мови» (1981), «Шляхи підвищення ефективності уроку української мови у 5-8 класах» (1967), «Уроки української мови у восьмирічній школі» (1966); навчально-методичні посібники - «Методика вивчення української мови в школі» (1987), «Лінгводидактика рідної мови» (2005); статті, як-от: «Методика мови як наука» (Дивослово. - 2002. - № 11), «Інтегровані уроки рідної мови» (Дивослово. - 2003. - № 5) та ін.

Про удосконалення структури сучасного уроку української мови йдеться в основоположних розробках: у «Концепції інтенсивного навчання мови», «Концепції мовної освіти в Україні», «Концепції навчання державної мови в школах України», автором і співавтором яких був О.М. Біляєв.

 

Список використаних джерел: 
 1. Біляєв О. М. Курс української мови в 4 класі // УМЛШ. - 1970. - № 5. - С. 67-72.
 2. Біляєв О. М. Актуальні проблеми методики мови // УМЛШ. 1972. - № 1. - С 1-9.
 3. Біляєв О. М. Сучасний урок мови // УМЛШ. - 1972. - № 9. – С. 1-10.
 4. Біляєв О. М. Уроки розвитку навичок зв’язної мови // УМЛШ. - 1974. - № 7. - С. 53-64.
 5. Біляєв О. М. Уроки розвитку навичок зв’язної мови//УМЛШ. - 1974. - № 11. –   С. 47-58.
 6. Біляєв О. М. Уроки розвитку навичок зв’язної мови // УМЛШ. - 1975. - № 3. – С. 60-68.
 7. Біляєв О. М. Підвищувати якість навчання мови // УМЛШ. - 1976. - № 8. –   С. 13-23.
 8. Біляєв О. М. Становлення і розвиток методики мови // УМЛШ. - 1977. - № 11. – С. 51-63.
 9. Біляєв О. М. Лінгводидактичні основи сучасного уроку мови // УМЛШ. 1982. - № 10. – С. 50-61.
 10. Біляєв О., Скуратівський Л., Симоненкова Л., Шелехова Г. Концепція навчання державної мови в школах України // Дивослово. - 1996. - № 1. – С. 16-21.
 11. Біляєв О. Зміст уроку мови // УМЛШ. - 2003. - № 4. – С. 2 -6.
 12. Біляєв О. Спостереження над мовою як метод навчання // УМЛШ. - 2004. - № 3. – С. 2-4.
 13. Біляєв О. Робота з підручником // УМЛШ. - 2004. - № 4. - С. 2-4.
 14. Біляєв О.М. Лінгводидактика рідної мови. - К: Генеза, 2005. - 180 с.
 15. Біляєв A.M. Лінгводидактичні основи сучасного уроку української мови в середній школі: автореферат дис. докт. пед. наук: 13.00.02; Київський державний педагогічний інститут ім. О.M. Горького. – К., 1985. - 48 с.
 16. Біляєв О.М. Сучасний урок української мови. - К.: Рад. школа, 1981. - 176 с.
 17. Методика вивчення української мови в школі / О.М. Біляєв, В.Я. Мельничайко, М.І. Пентилюк та ін. - К.: Рад. школа, 1987.- 246 с.
6611
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).