Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методичне забезпечення процесу соціалізації вихованців позашкільного закладу в системі «методкабінет відділу освіти – позашкільний заклад»

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
3
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Юсин Т. А.
 
Методичне забезпечення процесу соціалізації вихованців позашкільного закладу в системі
«методкабінет відділу освіти – позашкільний заклад»
 
Нормативно-правові документи у галузі позашкільної освіти визначають позашкільний навчально-виховний заклад як широкодоступний заклад освіти, який надає дітям та юнацтву додаткову освіту, спрямовану на здобуття знань, умінь і навичок за інтересами, а також забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та організації змістовного дозвілля, що позитивно впливає на процес її соціалізації. Ефективність реалізації означених завдань залежить від професійної компетентності педагогів позашкільних навчальних закладів, їх готовності здійснювати дослідницьку та пошукову діяльність. Означена проблема вимагає від методиста методичного кабінету відділу освіти побудови системи науково-методичної роботи з педагогами позашкільних навчальних закладів на діагностичній основі. Діагностика дозволяє узгодити методичні дії з потенційними можливостями педагогів та їхніми професійними запитами. Важливо не тільки визнавати в людині особистість, а взаємодіяти з нею, враховуючи її можливості. Мета, зміст і форми методичної роботи підпорядковані розвитку професійної компетентності педагогів, створенню умов для їх творчої самореалізації, підвищенню їх готовності до дослідницької діяльності.
За результатами проведеного діагностування були виявлені зони утруднень педагогів. Встановлено, що педагоги позашкільних навчальних закладів на достатньому рівні володіють питаннями організації навчально-виховного процесу у гуртку, проте виявляють труднощі у використанні нових освітніх технологій, не достатньо володіють методикою роботи з обдарованими дітьми та технологією організації дослідницької діяльності.
Тому система науково-методичної роботи методичного кабінету відділу освіти спрямована на підвищення психолого-педагогічної готовності педагогів до організації процесу соціалізації дітей та підлітків, оволодіння новітніми технологіями, методами, прийомами організації навчально-виховного процесу, створення методичних посібників, рекомендацій, розробок з актуальних проблем позашкільної освіти.
Розроблена нами система методичного забезпечення включає індивідуальні та групові форми роботи. Серед найбільш поширених форм роботи: методичні консультації, творчі звіти педагогів, методичні об’єднання, інструктивно-методичні наради, школа молодого педагога, майстер-класи. З метою підвищення готовності педагогів до формування соціальної компетентності у вихованців, упровадження оптимальних форм і методів роботи з обдарованими дітьми були проведені проблемні теоретичні семінари, семінари-практикуми, розроблені методичні рекомендації з організації керівництва науково-дослідницькою діяльністю вихованців, алгоритми, схеми поетапного планування діяльності. Для керівників гуртків художньо-естетичного напряму було проведено два майстер-класи (В. В. Ковальчук, керівник зразкового лялькового театру комунального позашкільного навчального закладу «Володимирецький районний Будинок школярів та юнацтва»; Г. А. Стельмах, керівник зразкового театрального гуртка Рафалівського центру дитячої та юнацької творчості) ; для керівників гуртків декоративно-прикладного мистецтва – майстер-клас М. В. Мороз (керівник гуртка «Образотворче мистецтво» комунального позашкільного навчального закладу «Володимирецький районний Будинок школярів та юнацтва»).
Традиційним є проведення конкурсу-ярмарку педагогічних ідей. У номінації «Позашкільна освіта» з часу проведення такого заходу педагогічні працівники району підготували понад 40 методичних посібників.
Показником ефективності науково-методичної роботи є підвищення якості та ефективності навчально-виховного процесу в позашкільному навчальному закладі, забезпечення потреби вихованців у творчій самореалізації та організації змістовного дозвілля, набуття ними позитивного соціального досвіду.
 
Список використаної літератури
 
  1. Бражнич О. Г. Педагогічні умови диференційованого навчання учнів загальноосвітньої школи: дис. канд. пед. наук / О. Г. Бражнич. – Кривий Ріг, 2001. – 238 с.
  2. Голобородько В. В. Наукова робота учнів / В. В. Голобородько, В. М. Гнєдишев // Програма організації науково-дослідницької діяльності учнів. – Х. : Основа, 2005. – 208 с. (Б-ка журн. «Управління школою»; вип. 5 (29)).
  3. Кириченко В. І. Планування роботи позашкільного навчального закладу / В. Кириченко, Г. Ковганич, Н. Савенко; упоряд. О. Колонькова. – К. : Шкільний світ, 2011. – 104 с.
  4. Компетентнісний підхід: система впровадження в школі / упоряд. : Родигіна І. В., Дементьєва Л. М., Погорєлов А. І., Луценко О. Г. – К. : Шкільний світ, 2010. – 112 с. (Бібліотека «Шкільного світу»).
  5. Компетентісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи/ під заг. ред. О. В. Овчарук. – К. : «К. І. С. «, 2004. – 112 с. – (Серія «Бібліотека з освітньої політики»).
Фото Капча