Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методичні дебати з проблем і окремих аспектів роботи з обдарованими учнями

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
12
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Федорова М. І.
 
Методичні дебати з проблем і окремих аспектів роботи
з обдарованими учнями
 
Навчись робити важке – звичним,
звичне – легким, легке – прекрасним
К. С. Станіславський
 
Реалізація здібностей залежить від умов середовища, навчання і виховання. Окремі конкретні психофізіологічні показники зумовлені лише спадково. Здатність до запам'ятовування хоча і успадковується, але її необхідно постійно розвивати. Зовсім нездібних людей не буває. Важливо вчасно виявити здібності й розвинути їх. Проте які б здібності не мала людина, без постійної праці вони не реалізуються.
Головними завданнями роботи загальноосвітніх навчальних закладів Дубровиччини є: створення умов для різнобічного розвитку особистості учня, самореалізації вчителя, учня в системі навчання та виховання. У навчальних закладах створюються максимально сприятливі умови для інтелектуального, морального та фізичного розвитку обдарованих та здібних учнів. Відповідно до цього створена структура роботи з обдарованими та здібними дітьми, яка охоплює різноманітні напрямки роботи з даного питання.
Протягом п’яти років (2006-2011 рр.) у районі успішно діяла програма «Обдарованість», першочерговим завданням якої є пошук і виявлення обдарованих та здібних учнів.
Рис. 1
До цього залучено відділ освіти, відділ у справах сім’ї та молоді, центр соціальних служб.
Для молоді, адміністрації закладів освіти, вчителів, учнів, батьків, працівників психологічної служби у даній роботі пропонуються засоби тестових методик виявлення обдарованих школярів та методи педагогічного спостереження. Система пошуку передбачає проведення районних олімпіад, конкурсів, турнірів, фестивалів, конференцій, виставок, що допомагає виявити учнів, які здібні до вивчення різних предметів. У відділі освіти створено банк даних обдарованих дітей, який постійно коригується.
Навчання обдарованих та здібних дітей (всебічний розвиток особистості дитини; створення умов для розвитку та реалізації творчих здібностей кожної дитини; забезпечення фундаментальної освітньої підготовки, залучення учнів до дослідницько-пошукової та наукової діяльності, формування активної творчої особистості, здатної оцінити реалії сучасного життя) має пріоритетний характер і при вивченні природознавства, біології, хімії.
Піклуючись про знання, уміння та практичні навички учнів, учителі не забувають і про самовиявлення обдарованих дітей, для яких характерний високий інтелектуальний рівень, активність, прагнення до творчості. З метою виявлення творчо розвинених дітей у загальноосвітніх навчальних закладах Дубровицького району використовується комплекс методів пошуку:
1) різноманітні варіанти методу спостереження за дітьми (на навчальних заняттях у школі, у позашкільній діяльності тощо) ;
2) спеціальні психодіагностичні тренінги;
3) експертне оцінювання поведінки дітей учителями, батьками, вихователями;
4) проведення уроків за спеціальними програмами, а також залучення дітей до участі у спеціальних ігрових та предметно орієнтованих заняттях;
5) експерте оцінювання конкретних продуктів творчої діяльності дітей професіоналами;
6) організація різноманітних інтелектуальних і предметних олімпіад, конференцій, творчих конкурсів, фестивалів, оглядів тощо;
7) проведення психодіагностичного дослідження з використанням різноманітних психометричних методик залежно від завдання, аналізу конкретного випадку творчого розвитку.
Розвиток можливостей учня із природничих дисциплін у школах здійснюється в рамках його дослідницької роботи відповідно до програми, запланованих шляхів розвитку творчості та індивідуального підходу.
Проблемний підхід у навчанні; самостійна робота творчого характеру; впровадження технічних засобів навчання; індивідуальний підхід у навчанні; впровадження розвивальних творчих ігор; розв’язання творчих завдань – основні шляхи розвитку творчості учнів.
Індивідуальний підхід щодо розвитку творчої компетентності здійснюється через різні рівні подачі нового матеріалу; регулювання швидкості подачі навчального матеріалу, завдань; подачу навчального матеріалу та умов задач із використанням схем, знаків і картинок з урахуванням провідного типу мислення учнів; використання чотирирівневих завдань за ступенем складності та самостійний вибір учнем свого рівня; комп’ютерне тестування індивідуальних особливостей дітей.
Важливим аспектом у роботі з обдарованими дітьми є планування, дієвість якого залежить від повної інформації про всі складові цього процесу: аналіз результатів навчальної діяльності учнів, результатів державної підсумкової атестації та різноманітних контрольних робіт, аналіз участі дітей в олімпіадах різних рівнів, конкурсах та змаганнях. Такий аналіз є основою для складання планів роботи на наступний навчальний рік та на перспективу. Адміністрації закладів моделюють навчальний план, у якому зберігаються у необхідному обсязі всі базові навчальні предмети і формуються, відповідно до потреб учнів та їхніх батьків, додаткові навчальні предмети, враховуючи профільність та можливості закладу.
Учителі природничих дисциплін значну увагу приділяють самоосвітній діяльності, використовують у своїй роботі ефективні педагогічні та психологічні методики, технології, форми і методи розвитку творчих здібностей цієї категорії учнів, тісно співпрацюють із практичним психологом, батьками учнів.
Робота з обдарованими та здібними дітьми знаходиться під постійним контролем з боку відділу освіти та адміністрацій ЗНЗ. Питання розглядається на педагогічних радах, семінарах, засіданнях предметних кафедр, нарадах при директорові, колегіях відділу освіти, районних нарадах та семінарах керівників ЗНЗ, вчителів-предметників.
Для учнів, які виявили бажання глибше займатися вивченням біології, згідно з Концепцією профільного навчання в старшій школі, створені відповідні умови, зокрема:
‒на базі Дубровицького навчально-виховного комплексу «Ліцей-загальноосвітня школа І-ІІ ступенів», Дубровицької ЗОШ №1, Дубровицької ЗОШ №2, Миляцької ЗОШ, Бережницької ЗОШ відкрито класи природничого профілю;
‒допрофільна підготовка (факультативи, гуртки, індивідуальні години) у 8-9 класах ведеться у Крупівській, Дубровицькій №1, Дубровицькій №2, Заслуцькій школах, Дубровицькому навчально-виховному комплексі «Ліцей-загальноосвітня школа І-ІІ ступенів»;
‒для учнів 5-11 класів пропонується багатогранна позакласна робота (гуртки та клуби екологічного, природоохоронного
Фото Капча