Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методичні дебати з проблем і окремих аспектів роботи з обдарованими учнями

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
12
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Федорова М. І.
 
Методичні дебати з проблем і окремих аспектів роботи
з обдарованими учнями
 
Навчись робити важке – звичним,
звичне – легким, легке – прекрасним
К. С. Станіславський
 
Реалізація здібностей залежить від умов середовища, навчання і виховання. Окремі конкретні психофізіологічні показники зумовлені лише спадково. Здатність до запам'ятовування хоча і успадковується, але її необхідно постійно розвивати. Зовсім нездібних людей не буває. Важливо вчасно виявити здібності й розвинути їх. Проте які б здібності не мала людина, без постійної праці вони не реалізуються.
Головними завданнями роботи загальноосвітніх навчальних закладів Дубровиччини є: створення умов для різнобічного розвитку особистості учня, самореалізації вчителя, учня в системі навчання та виховання. У навчальних закладах створюються максимально сприятливі умови для інтелектуального, морального та фізичного розвитку обдарованих та здібних учнів. Відповідно до цього створена структура роботи з обдарованими та здібними дітьми, яка охоплює різноманітні напрямки роботи з даного питання.
Протягом п’яти років (2006-2011 рр.) у районі успішно діяла програма «Обдарованість», першочерговим завданням якої є пошук і виявлення обдарованих та здібних учнів.
Рис. 1
До цього залучено відділ освіти, відділ у справах сім’ї та молоді, центр соціальних служб.
Для молоді, адміністрації закладів освіти, вчителів, учнів, батьків, працівників психологічної служби у даній роботі пропонуються засоби тестових методик виявлення обдарованих школярів та методи педагогічного спостереження. Система пошуку передбачає проведення районних олімпіад, конкурсів, турнірів, фестивалів, конференцій, виставок, що допомагає виявити учнів, які здібні до вивчення різних предметів. У відділі освіти створено банк даних обдарованих дітей, який постійно коригується.
Навчання обдарованих та здібних дітей (всебічний розвиток особистості дитини; створення умов для розвитку та реалізації творчих здібностей кожної дитини; забезпечення фундаментальної освітньої підготовки, залучення учнів до дослідницько-пошукової та наукової діяльності, формування активної творчої особистості, здатної оцінити реалії сучасного життя) має пріоритетний характер і при вивченні природознавства, біології, хімії.
Піклуючись про знання, уміння та практичні навички учнів, учителі не забувають і про самовиявлення обдарованих дітей, для яких характерний високий інтелектуальний рівень, активність, прагнення до творчості. З метою виявлення творчо розвинених дітей у загальноосвітніх навчальних закладах Дубровицького району використовується комплекс методів пошуку:
1) різноманітні варіанти методу спостереження за дітьми (на навчальних заняттях у школі, у позашкільній діяльності тощо) ;
2) спеціальні психодіагностичні тренінги;
3) експертне оцінювання поведінки дітей учителями, батьками, вихователями;
4) проведення уроків за спеціальними програмами, а також залучення дітей до участі у спеціальних ігрових та предметно орієнтованих заняттях;
5) експерте оцінювання конкретних продуктів творчої діяльності дітей професіоналами;
6) організація різноманітних інтелектуальних і предметних олімпіад, конференцій, творчих конкурсів, фестивалів, оглядів тощо;
7) проведення психодіагностичного дослідження з використанням різноманітних психометричних методик залежно від завдання, аналізу конкретного випадку творчого розвитку.
Розвиток можливостей учня із природничих дисциплін у школах здійснюється в рамках його дослідницької роботи відповідно до програми, запланованих шляхів розвитку творчості та індивідуального підходу.
Проблемний підхід у навчанні; самостійна робота творчого характеру; впровадження технічних засобів навчання; індивідуальний підхід у навчанні; впровадження розвивальних творчих ігор; розв’язання творчих завдань – основні шляхи розвитку творчості учнів.
Індивідуальний підхід щодо розвитку творчої компетентності здійснюється через різні рівні подачі нового матеріалу; регулювання швидкості подачі навчального матеріалу, завдань; подачу навчального матеріалу та умов задач із використанням схем, знаків і картинок з урахуванням провідного типу мислення учнів; використання чотирирівневих завдань за ступенем складності та самостійний вибір учнем свого рівня; комп’ютерне тестування індивідуальних особливостей дітей.
Важливим аспектом у роботі з обдарованими дітьми є планування, дієвість якого залежить від повної інформації про всі складові цього процесу: аналіз результатів навчальної діяльності учнів, результатів державної підсумкової атестації та різноманітних контрольних робіт, аналіз участі дітей в олімпіадах різних рівнів, конкурсах та змаганнях. Такий аналіз є основою для складання планів роботи на наступний навчальний рік та на перспективу. Адміністрації закладів моделюють навчальний план, у якому зберігаються у необхідному обсязі всі базові навчальні предмети і формуються, відповідно до потреб учнів та їхніх батьків, додаткові навчальні предмети, враховуючи профільність та можливості закладу.
Учителі природничих дисциплін значну увагу приділяють самоосвітній діяльності, використовують у своїй роботі ефективні педагогічні та психологічні методики, технології, форми і методи розвитку творчих здібностей цієї категорії учнів, тісно співпрацюють із практичним психологом, батьками учнів.
Робота з обдарованими та здібними дітьми знаходиться під постійним контролем з боку відділу освіти та адміністрацій ЗНЗ. Питання розглядається на педагогічних радах, семінарах, засіданнях предметних кафедр, нарадах при директорові, колегіях відділу освіти, районних нарадах та семінарах керівників ЗНЗ, вчителів-предметників.
Для учнів, які виявили бажання глибше займатися вивченням біології, згідно з Концепцією профільного навчання в старшій школі, створені відповідні умови, зокрема:
‒на базі Дубровицького навчально-виховного комплексу «Ліцей-загальноосвітня школа І-ІІ ступенів», Дубровицької ЗОШ №1, Дубровицької ЗОШ №2, Миляцької ЗОШ, Бережницької ЗОШ відкрито класи природничого профілю;
‒допрофільна підготовка (факультативи, гуртки, індивідуальні години) у 8-9 класах ведеться у Крупівській, Дубровицькій №1, Дубровицькій №2, Заслуцькій школах, Дубровицькому навчально-виховному комплексі «Ліцей-загальноосвітня школа І-ІІ ступенів»;
‒для учнів 5-11 класів пропонується багатогранна позакласна робота (гуртки та клуби екологічного, природоохоронного спрямування, факультативи, предметні тижні, місячники, конкурси, олімпіади, інші форми роботи).
Для ефективної організації навчально-виховної роботи з такою категорією дітей учителями загальноосвітніх закладів створено авторські програми, за якими проводяться факультативи, різноманітні спецкурси, курси за вибором, індивідуальні заняття, що сприяють розвитку творчих здібностей обдарованої молоді, стимулюють до творчого застосування знань. Факультативні заняття проводять фахівці-професіонали (Жакун Л. М., Ремезюк Т. В. (Дубровицький НВК «Ліцей-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»), Гладка М. І. (Дубровицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1), Пікнер О. Г., Лясковець Н. П. (Дубровицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2), Бруяка Т. В. (Заслуцька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів), які досягли високих результатів у роботі з такою категорією учнів.
Традиційними є тижні біології, екологічні місячники. На даний час у школах діють гуртки еколого-натуралістичного природоохоронного спрямування, дитяча громадська організація «Екологічна варта» (Сварицевицька ЗОШ), 7 клубів: «Ти і природа» (Залузька ЗОШ), «Екотон» (Колківська ЗОШ), «Чисте джерельце» (Орв’яницька ЗОШ), «Лілея» (Туменська ЗОШ), «Редуцент» (Удрицька ЗОШ), «Ендеміки», «Юний еколог», «Симфонія життя» (Дубровицький НВК), «Зелена планета» (Дубровицька ЗОШ №2) ; Висоцьке, Трипутнівське, Сварицевицьке шкільні лісництва, які беруть активну участь у вирішенні цілого ряду екологічних проблем своєї місцевості через систему корисних справ, різних природоохоронних акцій та масових заходів. Навчально-дослідна земельна ділянка Сварицевицької ЗОШ ефективно використовується як у навчальному дослідництві, так і в озелененні та благоустрої шкільної садиби, забезпеченні шкільної їдальні овочами, а Заслуцької ЗОШ – для вирощування лікарських рослин.
Під час занять практикують такі форми роботи з обдарованими дітьми: опрацювання літературних джерел, написання рефератів, виконання творчих робіт, проведення спостережень за рослинами та тваринами у куточку живої природи та під час екологічних екскурсій, експедицій у природу, відпрацювання методик дослідження, виконання польових дослідів, участь у наукових конференціях, еколого-натуралістичних масових заходах (Всеукраїнських, Міжнародних, обласних конкурсах), тематичних заходах (брейн-ринги, вікторини, профільні змагання тощо), творчих виставках та ін.
Успішно впроваджується програма «Обдарованість». Упродовж п’яти років на ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських олімпіад команди юних біологів району мали такий рейтинг:
 
Рік2007р. 2008р2009р. 2010 р. 2011 р. 
Біологія1815573
 
Упродовж 2007-2011 років учасники обласного туру Всеукраїнських предметних олімпіад неодноразово здобували призові місця.
Результативність на Всеукраїнських олімпіадах з біології
РікПрізвище, ім’яНавчальний закладКласІІІ етап
місцеІVетап
місцеКерівник
2007Лотушко ВолодимирДубровицька ЗОШ №210ІІІІІПікнер О. Г. 
2008Лотушко ВолодимирДубровицька ЗОШ №211ІІІІПікнер О. Г. 
2009Воротнюк РусланДубровицька ЗОШ №29ІІ-Пікнер О. Г. 
Стовба Ігор
Дубровицька ЗОШ №211ІІПікнер О. Г. 
2010Мірко СтаніславДубровицький ліцей
10ІІПікнер О. Г. 
2011Таранько ДіанаДубровицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 110ІІГладка М. І. 
Мірко СтаніславДубровицький НВК «Ліцей- загальноосвітня школа І-ІІ ступенів»11І-Пікнер О. Г. 
Буткевич ВолодимирДубровицький НВК «Ліцей- загальноосвітня школа І-ІІ ступенів»11ІІІПікнер О. Г. 
 
Особливу роль у роботі з обдарованими учнями відіграє залучення школярів до науково-дослідної, експериментальної роботи, родзинкою якої є Програма «Проект». Мала академія наук учнівської молоді району – одна з найцікавіших форм пошуку, розвитку і підтримки талантів з числа старшокласників. У секціях хіміко-біологічного відділення працюють учні, які виявляють інтерес до поглибленого самостійного вивчення біологічних дисциплін поза шкільною програмою, схильність до наукових досліджень, успішно навчаються в гуртках, секціях, клубах, виступають зі своїми роботами на конференціях, олімпіадах, творчих звітах, зльотах, конкурсах-захистах, беруть участь в олімпіадах тощо. Частина учасників є слухачами, кандидатами, дійсними членами, переможцями МАН хіміко-біологічного відділення Рівненської Малої академії наук учнівської молоді.
 
Переможці ІІ та ІІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук учнівської молоді
Рік
Секція
Прізвище, ім’я
Навчальний заклад
КласІІ
етап,
місцеІІІ етап,
місце
Керівник
2007БіологіяБорікун ТетянаДубровицька ЗОШ №310ІІІЖакун Л. М. 
Екологія
Годунко ВасильДубровицька ЗОШ №210ІІІЛясковець Н. П. 
2008Біологія
Борікун ТетянаДубровицька ЗОШ №311ІІЖакун Л. М. 
ХіміяВальковець ОльгаДубровицький ліцей11ІІІРемезюк Т. В. 
2009Хімія
Нагорна ЛіліяДубровицький ліцей11ІІІРемезюк Т. В. 
Воробей ДмитроБережницька ЗОШ І-ІІІ ст. 10ІІІВоробей М. М. 
Екологія
Воробей ВолодимирБережницька
ЗОШ І-ІІІ ст. 11ІІВоробей М. М. 
Рожко АнгелінаДубровицький ліцей10ІІІПікнер О. Г. 
2010ПсихологіяОлексієвець ДіанаЗалузька ЗОШ
9ІІІБруяка Т. М. 
Зоологія, ботанікаГаврилюк НаталіяЛютинська ЗОШ
10ІІФурсович Л. Д. 
БіологіяРожко АнгелінаДубровицький ліцей11ІІІПікнер О. Г. 
Лісознавство
Белеля ТетянаДубровицький ліцей10ІІІБатан О. Г. 
Фундамен-
тальна екологіяДерачиць
ДмитроТуменська ЗОШ
11ІІІБогельська А. Й. 
2011Зоологія, ботанікаГаврилюк НаталіяЛютинська ЗОШ І-ІІІ ст. 11ІІФурсович Л. Д. 
Біологія людиниМірко СтаніславДубровицький НВК «Ліцей-загальноосвітня школа І-ІІ ст. «11ІІІПікнер О. Г. 
Сєдих ОленаДубровицький НВК «Ліцей-загальноосвітня школа І-ІІ ст. «10ІІЖакун Л. М. 
ХіміяКотяш ОлегДубровицький НВК «Ліцей-загальноосвітня школа І-ІІ ст. «11ІРемезюк Т. В. 
Ремезюк ІлонаДубровицький НВК «Ліцей-загальноосвітня школа І-ІІ ст. «9ІІРемезюк Т. В. 
ЛісознавствоСікідін МаріяОсівська ЗОШ І-ІІІ ст. 9ІІІФедорів Л. Ю. 
АгрономіяЯцута ТетянаЗаслуцька ЗОШ І-ІІ ст. 9ІІІБруяка Т. В. 
Ветеринарія та зоотехнія
Нестерчук ЯнаЛютинська ЗОШ І-ІІІ ст. 10ІІІГриневич М. Н. 
Охорона довкілля та раціональне природоко-
ристуванняЗагура ВладиславТуменська ЗОШ І-ІІІ ст. 9ІІІБогельська А. Й. 
Грицюк ІринаДубровицький НВК «Ліцей-загальноосвітня школа І-ІІ ст. «11ІІІПінчук Н. М. 
 
У навчально-виховних закладах проводиться значна робота щодо збереження та примноження природних багатств, школярі нагромаджують досвід у справі охорони природи, беруть участь у шкільних, районних, обласних та Всеукраїнських акціях і конкурсах. Учні району відзначені як переможці у різного рівня Всеукраїнських та Міжнародних акціях, конкурсах та інших заходах з екології та еколого-натуралістичної роботи, що проводять відділ освіти Дубровицької районної державної адміністрації, комунальний заклад «Станція юних натуралістів» Рівненської районної ради, Національний еколого-натуралістичний центр (м. Київ) та інші українські та міжнародні організації природоохоронного спрямування.
 
Переможці всеукраїнських та міжнародних конкурсів
2010 р.
1. Фінальний етап Всеукраїнського конкурсу «Парки – легені міст та сіл»
Учнівське лісництво Висоцької ЗОШ. ІІІ місце.
Екологічний клуб «Редуцент» Удрицької ЗОШ. ІІІ місце.
Грамота НЕНЦ.
2. Обласний етап Всеукраїнського конкурсу юних раціоналізаторів і винахідників «Природа – людина – виробництво – екологія»
Белеля Олеся. 11 клас. Дубровицький ліцей.
Рабешко Володимир, учень 10 класу. Дубровицький ліцей, переможець
Грамота управління освіти і науки.
3. Всеукраїнськи туру ІІІ Міжнародного екологічного конкурсу «Ліс – зелений друг Землі».
Крупко Лілія, 6 клас. Сварицевицька ЗОШ.
Крупко Олег, 7 клас. Член туристично-краєзнавчого гуртка «Компас». Сварицевицька ЗОШ
Галушко Артем, 6 клас. Сварицевицька ЗОШ.
4. Обласний тур Всеукраїнського конкурсу експериментально-дослідницьких робіт із біології (природознавства) «Юний дослідник». Дипломи управління освіти.
Номінація «Я і природа»:
Шевчук Владислав, 5 клас. Осівська ЗОШ. І місце.
Номінація «Тваринний світ»:
Котяй Дмитро, 4 клас. Великоозерянська ЗОШ, ІІІ місце.
Номінація «Охорона здоров’я»:
Пасько Оксана, 5 клас. Велюнська ЗОШ, І місце. Кер. Пасько Н. П.
5. Всеукраїнська дитяча акція «Посади сад»:
Паламарчук Валерія, 8 клас. Дубровицький НВК, переможець.
Грамота НЕНЦ.
6. Всеукраїнський конкурс школярів та учнівської молоді «Вчимося заповідувати»:
Ганько Тетяна. 9 клас. Висоцьке шкільне лісництво, переможець.
Ліщук Антон. 9 клас. Висоцьке шкільне лісництво, переможець.
Грамота НЕНЦ.
2011р.
ІІ етап Всеукраїнського науково-освітнього проекту «Оптимізація озеленення території навчальних закладів»:
Гурток «Паросток». Великоозерянська ЗОШ, переможець
Грамота НЕНЦ, м. Київ.
2. Обласний етап Всеукраїнського конкурсу юних раціоналізаторів і винахідників «Природа – людина – виробництво – екологія»:
Грицюк Ірина, 11 клас. Дубровицький НВК.
Грамота управління освіти і науки.
3. Обласний етап ІХ Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій «Екософт 2011»:
Черпак Олександр, 11 клас. Дубровицький НВК.
Ревук Владислав, 9 клас. Дубровицький НВК.
Грамота управління освіти і науки.
4. Обласний етап ХV Білоруської конференції учнів:
Ревук Владислав, 9 клас. Стельмащук Євген, 10 клас. Дубровицький НВК. Грамота управління освіти і науки (Наказ №89 від 04. 03. 2011 р.).
4. Національний етап ІV Міжнародного екологічного конкурсу «Світ, зачарований тишею».
Номінація «Про що думаю в тиші» – розповідь:
Придюк Надія, 5 клас. Крупівська ЗОШ. ІІІ місце
Угніва Софія, 5 клас. Крупівська ЗОШ. ІІІ місце
Грамота НЕНЦ, м. Київ.
Учні-переможці різного рівня олімпіад, конкурсів, змагань, а також вчителі, які їх підготували, нагороджуються стипендіями та грошовими преміями на заключному щорічному святі «Таланти твої, Україно!»
На пошук та підтримку обдарованої учнівської молоді спрямована нова районна програма «Обдарованість» на 2011-2016 роки, затверджена сесією Дубровицької районної ради 19 травня 2011 року.
Фото Капча