Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методичні рекомендації для виконання курсової роботи студентами напряму підготовки 6.030505 „Управління персоналом та економіка праці” з дисципліни „Управління персоналом”

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
14
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Міністерство освіти і науки України
 
Національний університет водного господарства та природокористування
 
Кафедра трудових ресурсів і підприємництва
 
102 -100
 
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи студентами напряму підготовки  6.030505 „Управління персоналом та економіка праці” з дисципліни „Управління персоналом”
 
Рекомендовано методичною комісією за напрямом підготовки 6.030505 „ Управління персоналом  і економіка праці” 
Протокол №___ від _______ Рівне – 2010
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни “Управління персоналом” студентами напряму підготовки 6.030505 – “Управління персоналом і економіка праці” / Н.М.Самолюк – Рівне: НУВГП, 2010 – 14 с.
Упорядники: Н.М.Самолюк, к.е.н., старший викладач кафедри трудових ресурсів і підприємництва 
Відповідальний за випуск: В.Я. Гуменюк, д.е.н., завідувач кафедри трудових ресурсів і підприємництва.
 
Зміст
 
Загальні положення
Оформлення курсової роботи
Методика виконання роботи
Оцінювання курсової роботи
Література
Фото Капча