Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методичні рекомендації щодо виконання і захисту дипломних робіт спеціаліста слухачами спеціальності 7.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
51
Мова: 
Українська
Оцінка: 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо виконання і захисту дипломних робіт спеціаліста 

слухачами спеціальності 7.03060101

 

“Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”

 

ЗМІСТ

 

Вступ

І Етапи підготовки і написання бакалаврської роботи

1.1 Організація підготовки бакалаврської роботи

1.2 Організація виконання бакалаврської роботи

1.3 Підготовка до захисту та захист бакалаврської роботи

1.4 Звітність та зберігання бакалаврських робіт

ІІ Загальні вимоги до структури та оформлення бакалаврських робіт

2.1 Цілі та завдання бакалаврської роботи

2.2 Загальні положення

2.3 Організація виконання бакалаврської роботи

2.4 Структура, зміст і обсяг бакалаврської роботи

2.5 Оформлення бакалаврської роботи

ІІІ Підготовка бакалаврської роботи до захисту

IV Публічний захист бакалаврської роботи

Додаток А. Зразок заяви

Додаток Б. Зразок розпорядження про затвердження тематики та призначення наукових керівників бакалаврських робіт

Додаток В. Зразок плану бакалаврської роботи

Додаток Д. Зразок оформлення завдання на бакалаврську роботу

Додаток Е. Зразок відгуку наукового керівника на бакалаврську роботу

Додаток Ж. Зразок оформлення журналу реєстрації бакалаврських робіт

Додаток З.1. Зразок оформлення титульної сторінки

Додаток З.2. Зразок оформлення зворотної сторони титульної сторінки

Додаток Л. Список тем дипломних робіт

Додаток М. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел

Додаток Н. Зразок оформлення посилання на першоджерела

Додаток П. Зразок зовнішньої рецензії на бакалаврську роботу

Додаток Р. Критерії оцінювання

Додаток С. Зразок оформлення наочних матеріалів

Додаток Т. Мовні конструкції, які використовуються у наукових працях для виконання функції зв’язку між реченнями

 

Фото Капча