Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методичні вказівки 06-13-43 до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Маркетинг» для студентів напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» денної і заочної форм навчання

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
48
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Міністерство освіти і науки України

Національний університет водного господарства 

та природокористування

Кафедра маркетингу

06-13-43

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсової роботи

з навчальної дисципліни

«Маркетинг» 

для студентів напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»  денної і заочної форм навчання

Рекомендовано методичною комісією  напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»,

протокол № __ від __ _____ 2014 р.

Рівне – 2014

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Маркетинг» для студентів напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» денної і заочної форм навчання / Мальчик М.В., Гонтаренко Н.А., Толчанова З.О.– Рівне: НУВГП, 2014. –  48 с.

Упорядники: 

М.В.Мальчик, завідувач кафедри маркетингу, 

доктор економічних наук, професор; 

Н.А.Гонтаренко, доцент кафедри маркетингу, кандидат економічних наук, доцент,

З.О.Толчанова, доцент кафедри маркетингу, кандидат економічних наук, доцент,

Відповідальний за випуск: М.В.Мальчик, завідувач кафедри маркетингу, доктор економічних наук, професор

 

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.  РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ. ПОРЯДОК ВИБОРУ СТУДЕНТОМ ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ РОЗДІЛІВ КУРСОВОЇ РОБОТИ

3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

4. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ СТУДЕНТАМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

5. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

6. ДОДАТКИ

 

© Мальчик М.В., Гонтаренко Н.А., Толчанова З.О. 2014

© НУВГП, 2014

 

Фото Капча