Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни „Картографія” студентами за напрямом підготовки 6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій”

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
31
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Національний університет водного господарства та природокористування
Кафедра землеустрою, геодезії та геоінформатики
 
076-158
 
Методичні вказівки
для виконання лабораторних робіт з дисципліни "Картографія"
студентами за напрямом підготовки 6.080101 
"Геодезія, картографія та землеустрій" 
 
            Рекомендовано до друку методичною комісією напряму 6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій"
            Протокол №1 від 11.01.13
 
Рівне-2013
 
Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни "Картографія" студентами за напрямом підготовки 6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій" / С.М. Остапчук, В.М. Корбутяк, О.С. Сунічук - Рівне: НУВГП, 2013. – 30 с.
 
Упорядники: С.М. Остапчук, кандидат технічних наук, доцент;
                       В.М. Корбутяк, кандидат технічних наук, доцент;
                       О.С. Сунічук, асистент
 
Відповідальний за випуск: П.Г.Черняга, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри землеустрою, геодезії та геоінформатики
 
© С.М. Остапчук, В.М. Корбутяк, О.С. Сунічук, 2013
© НУВГП, 2013
 
Зміст
 
Вступ
Лабораторна робота №1. Обчислення довжин дуг меридіанів і паралелей
Лабораторна робота №2. Еліпс спотворень
Лабораторна робота №3. Обчислення картографічних проекцій
Лабораторна робота №4. Побудова картографічних проекцій 
Лабораторна робота №5. Картографічна генералізація
Лабораторна робота №6. Характеристика способів картографічного зображення
Лабораторна робота №7. Відмивка рельєфу
Лабораторна робота №8. Складання фрагменту карти 
Лабораторна робота №9. Оформлення фрагменту карти 
Лабораторна робота №10. Характеристика тематичної карти і географічного атласу
Лабораторна робота №11. Науково-технічні прийоми аналізу картографічних зображень
Рекомендована література
Додаток
 
Фото Капча