Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічної (самостійної) роботи з дисципліни „Геодезичне забезпечення землевпорядних та кадастрових робіт” / С.В. Романчук, Р.М. Янчук - Рівне: НУВГП, 2013. – 33 с.

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
33
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Національний університет водного господарства та природокористування
Кафедра землеустрою, геодезії та геоінформатики
 
Методичні вказівки
для виконання розрахунково-графічної (самостійної роботи) з дисципліни
„ГЕОДЕЗИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗЕМЛЕВПОРЯДНИХ ТА КАДАСТРОВИХ РОБІТ”
 
для студентів за напрямом підготовки 6.080101
„Геодезія, картографія та землеустрій”
денної та заочної форм навчання
 
Рекомендовано методичною комісієюнапряму підготовки 6.080101 „Геодезія,
картографія та землеустрій”
Протокол №__ від _________
 
Рівне-2013
 
ЗМІСТ
 
1. Вертикальне планування та його елементи
2. Стадії вертикального проектування поверхні 
3. Методи проектування при вертикальному плануванні 
4. Складання топографічного плану за матеріалами нівелювання поверхні за квадратами 
5. Підготовка раніше складеного топографічного плану для проектування 
6. Проектування горизонтальної ділянки методом проектних (червоних) висот 
7. Обчислення об'ємів земляних мас 
8. Складання картограми земляних робіт 
9. Проектування похилої площини 
10. Проектування вертикального планування автомобільної дорог
11. Проектування вертикального планування кварталу
12. Зміна об’ємів ґрунту за рахунок його рихлення
13. Послідовність виконання РГР
Література
Фото Капча