Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методичні вказівки до лабораторного курсу

Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
19
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до лабораторного практикуму з курсу
“Програмування систем управління технологічними процесами реального часу” та “Засоби відображення інформації в системах управління технологічними процесами”
 
ЧАСТИНА І
 
Методичні вказівки до лабораторного практикуму з курсу “Програмування систем управління технологічни-ми процесами реального часу” та “Засоби відображення інформації в системах управління технологічними процесами” – Житомир, 2015. – _ с.
 
Укладач: Добржанський О. О.
 
Лабораторний практикум з програмування графічної панелі оператора СП270Т
 
АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ІНТЕРАКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ УСТАВКОЮ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПАРАМЕТРА
 
МЕТА РОБОТИ: Набути навичок розробки графічних інтерфейсів оператора для систем автоматичного управління виконавчими механізмами. Навчитись програмувати сенсорні графічні панелі оператора СП270Т у програмному середовищі Конфігуратор СП200.
ОБЛАДНАННЯ: сенсорна графічна панель оператора СП270Т, середовище програмування графічних панелей оператора Конфігуратор СП200.
 
ЗАВДАННЯ
 
Технологічна схема об’єкту управління:
 
Рис. 8. 1. Технологічна схема об’єкту управління – «накопичувач сировини з керованим рівнем наповнення».
 
Пояснення до рис. 8. 1. :
1, 2- виконавчі механізми кранового типу; 3- об’єкт управління, 4- панель управляючого приладу з задатчиком та елементами контролю заданого та поточного значень.
Алгоритм роботи автоматичної системи управління уставкою технологічного параметра:
  • оператор використовуючи інтерактивну форму має можливість за допомогою кнопок змінювати величину уставки технологічного параметру;
  • на першому екрані форми оператор має кнопочні елементи управління уставкою («+1», «-1»), а також може відстежувати поточне значення уставки;
  • оператор має можливість на запит деталізованої інформації про зміну уставки шляхом переходу на другий екран, де розміщено графік зміни уставки у часі;
  • система захищена від задання позаграничних значень уставки: кнопка збільшення значення уставки зникає при досягненні уставкою максимуму (число +10), аналогічно, кнопка зменшення значення уставки зникає при досягненні уставкою мінімуму (число -10), в нормальному режимі кнопки відображаються та активні;
  • система оснащена сигналізацією максимального значення уставки (+10), мінімального значення уставки  (-10) та знаходження значення уставки у дозволеній зоні (від +5 до -5), причому, сигнал подається контрастною зміною кольору індикатора з переходом в режим пульсації.
 
ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ
 
1. Розробити у середовищі програмування Конфігуратор СП200 інтерактивну візуалізацію для автоматичної систему інтерактивного управління уставкою технологічного параметру.
2. Вивчити порядок завантаження програми у панель.
4. Запустити програму та перевірити працездатність розробленої програми за допомогою емуляції роботи панелі.
5. Запустити програму та перевірити працездатність розробленої програми безпосередньо на панелі.
6. За потреби здійснити корекцію програми.
7. Зробити висновки про виконані завдання. У висновках дати відповіді на питання:
- які можливості програмованих панелі оператора використано при розробці системи автоматичного управління;
- які переваги управління за допомогою програмованих сенсорних панелей оператора з системами управління на базі контактних елементів управління;
- які можливо запропонувати удосконалення чи модифікації щодо розробленої системи управління.
 
ДОДАТКОВІ ЗАВДАННЯ
 
1. Спробувати доопрацювати візуалізацію для панелі оператора окремим додатковим вікном з таблицею алармів (тривог).
 
ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ
 
Порядок програмування панелі оператора СП270Т
Запуск середовища програмування КонфігураторСП200
Пуск-> Всі програми -> Owen -> SP200 -> Sp200
Створення нового проекту та задавання початкових налагоджень
Створюємо новий проект командою Проект -> Новий проект: у полі Вибір панелі обираємо СП270Т-> Далі -> у полі Протокол для порту PLC можна початково обрати Modbus RTU (Панель майстер) -> Далі -> у полі Протокол для порту Download обрати Порт завантаження не використовується (оскільки порт завантаження- Download панелі будемо використовувати тільки для завантаження у панель програми, хоча його також можна використовувати для підключення до контролеру) -> Далі -> у полі Назва можна, наприклад, ввести Мій_проект_01, у полі Автор ввести ім’я виконавця, у полі Коментар можна ввести назву групи, наприклад СІК-12. Нарешті натискаємо кнопку Готово, і на робочому полі Конфігуратор готує: справа – вікно дерева компонентів проекту, а зліва вікно першого екрану візуалізації Screen1.
Робоча область у Screen1, якщо відображена досить дрібно, може бути наближена маштабуванням за допомогою інструмента  . Ця область і є активною областю відображення на самій панелі оператора після завантаження у неї програми проекту. Сітку з точок можливо забрати за допомогою інструмента  . Робота з розробки дизайну візуалізації нагадує роботу у графічному редакторі. Для відображення певних візуальних елементів необхідно спочатку клікнути на них на панелі інструментів, а потім клікнути на місце візуальної форми, куди потрібно розмістити обраний елемент.
Розміщення основних інтерактивних елементів на формі візуалізації
Стовпчиковий індикатор 
Будемо обирати ті інтерактивні елементи візуалізації, які найповніше відповідають запланованій панелі оператора регулюючого приладу, що на рисунку 8. 1.
Для відображення значення заданого технологічного параметра, використаємо елемент, Лінійка   з панелі інструментів. У вікні властивостей, яке, після розміщення елементу на формі, автоматично відобразилось, обрати джерело даних для рівня стовпчикового індикатора, що вміщений у елементі лінійка. Нехай це буде регістр з номером 300 оперативної пам'яті PSW панелі.
(! Не можна застосовувати регістри панелі з номерами нижче 257).
Отже, у вікні властивостей елемента Лінійка, на вкладці
Фото Капча