Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методичні вказівки до лабораторного практикуму

Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
16
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до лабораторного практикуму з курсу
“Програмування систем управління технологічними процесами реального часу” та “Засоби відображення інформації в системах управління технологічними процесами”
 
ЧАСТИНА ІІ
 
Методичні вказівки до лабораторного практикуму з курсу “Програмування систем управління технологічни-ми процесами реального часу” та “Засоби відображення інформації в системах управління технологічними процесами” – Житомир, 2015. – _ с.
 
Укладач: Добржанський О. О.
 
Лабораторний практикум з програмування контролерів OWEN
 
АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ЦИКЛІЧНИМ МЕХАНІЗМОМ
 
МЕТА РОБОТИ: Набути навичок розробки систем автоматичного управління виконавчим механізмом циклічної дії на базі промислових програмованих логічних контролерів.
ОБЛАДНАННЯ: промисловий програмований логічний контролер OWEN PLC 100 – RL, середовище програмування CoDeSys V2. 3 для промислових програмованих логічних контролерів.
 
ЗАВДАННЯ
 
Технологічна схема об’єкта управління:
 
Рис. 2. 1. Технологічна схема об’єкту управління – «промисловий механізм циклічної дії».
 
Алгоритм роботи автоматичної системи управління промисловим механізмом циклічної дії:
- механізм виконує циклічний рух в площині по позиціям – вершинам квадрату А, Б, В, Г, А … у автоматичному режимі;
-тільки при натисненні кнопки «дозволити» розблоковується керування кнопкою «рух» та включається індикатор «дозволити» про дозвіл на запуск системи;
- якщо натиснута кнопка «заборонити», кнопка «рух» блокується, індикатор дозволу вимикається, механізм зупиняється, якщо до цього здійснював рух;
- після натиснення кнопки «рух» механізм починає рух;
- через 10с вмикається сигналізація «підтвердити»;
- ще через 5с, якщо кнопку «рух» не натиснуто, рух механізму припиняється, в іншому випадку сигналізація «підтвердити» вимикається, а рух продовжується без зупинки;
- якщо механізм нерухомий вмикається сигналізація «зупинка».
 
ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ
 
1. Розробити автоматичну систему дискретного управління на базі стандартних FBD елементів.
2. Виконати програму використовуючи стандартні FBD елементи логічного базису CoDeSys.
3. Вивчити порядок програмування логічного контролеру.
4. Запустити програму та перевірити працездатність розробленої програми за допомогою емуляції роботи контролера.
5. Запустити програму та перевірити працездатність розробленої програми безпосередньо на контролері.
6. За потреби здійснити корекцію циклу контролера за допомогою програмного інструменту «Task Configuration».
7. За допомогою програмного інструменту «Sampling Trace» записати під час роботи програми циклограму основних сигналів, яку відобразити у звіті про виконане лабораторне завдання.
8. Зробити висновки про виконані завдання. У висновках дати відповіді на питання:
- які можливості програмованих логічних контролерів використано при розробці системи автоматичного управління;
- які переваги управління за допомогою програмованих логічних контролерів порівняно з системами управління на базі релейно-контактних елементів;
- які можливо запропонувати удосконалення чи модифікації щодо розробленої системи управління.
 
ДОДАТКОВІ ЗАВДАННЯ
 
1. Використавши заготовки графічних файлів із зображеннями елементів механізму, покращити вигляд візуалізації, забезпечивши анімацію із зовнішнім виглядом механізму.
 
ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ
 
Порядок програмування CoDeSys сумісних логічних контролерів.
Створення нового проекту.
Створюємо новий проект командою File -> New.
Налагодження цільової платформи Target Settings:
На сторінці діалогового вікна ‘Configuration’ встановити PLC100-RL.
Головна програма PLC_PRG POU
Наступне вікно визначає тип головного створюваного програмного компоненту POU. Оберемо мову програмування FBD (Function Block Diagram). та ім’я Name PLC_PRG. PLC_PRG це особливий програмний компонент (POU). У проектах однієї задачі він циклічно викликається системою виконання.
Оголошуємо Перемикач підтвердження.
Це змінна яка буде змінювати значення при підтвердженні коректності роботи механізму оператором.
У першому ланцюгу графічного FBD редактору виділіть рядок??? та введіть найменування нашої першої змінної. Нехай це буде Observer (спостерігач). Тепер натисніть на клавіатурі →. У новому діалозі визначення змінної збережіть найменування (Name Observer) та логічний тип (Type BOOL). Змініть клас змінної (Class) на глобальний (VAR_GLOBAL). Підтвердіть визначення – ОК. Тепер визначення змінної Observer повинно з’явитися у вікні глобальних змінних проекту (Global-Variables) :
VAR_GLOBAL
Observer: BOOL;
END_VAR
Детектор заднього фронту.
Оператор повинен підтвердити роботу саме перемикачем кнопки, а не просто спати з постійно натиснутою кнопкою підтвердження. Щоб розрізнити ці ситуації необхідно визначити моменти натиснення та відпускання, тобто переходи значення логічної змінної з нуля (FALSE) у одиницю (TRUE) і навпаки.
Поверніть у вікно редактору PLC_PRG та виділіть позицію справа від змінної Observer. Ви побачити маленький пунктирний прямокутник. Клікніть по ньому правою клавішею мишки. У контекстному меню вводу задайте команду Box.
За замовчуванням, вставляється елемент AND. Скористаємося асистентом вводу: натисніть клавішу F2. У діалоговому вікні (зліва) виберіть категорію: стандартні функціональні блоки (Standart Function Blocks). З тригерів (trigger) стандартної бібліотеки (standart. lib) оберіть R_TRIG. R_TRIG формує логічну одиницю по передньому фронту на вході.
Необхідно задати ім’я для нового екземпляру функціонального блоку R_TRIG. Клікніть мишкою над зображенням тригеру та введіть ім’я Trig1. У діалозі визначення змінних необхідно вказати клас Class VAR (локальні змінні), ім’я (Name) Trig1 та тип (Type R_TRIG). Натисніть ОК.
 
 
Детектор заднього фронту.
Виділіть вихід функціонального блоку Trig1 та
Фото Капча