Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Правові основи працеохоронної політики та охорони праці» для студентів за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці» денної та заочної форм навчання

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
21
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 
Національний університет водного господарства та природокористування
 
Кафедра охорони праці і безпеки життєдіяльності
 
064 – 195
 
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Правові основи працеохоронної політики та охорони праці» для студентів за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці» денної та заочної форм навчання
 
Рекомендовано методичною комісією за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці» Протокол № 8 від 10.12.2012 р.
 
Рівне - 2013
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Правові основи працеохоронної політики та охорони праці» для студентів за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці» денної та заочної форми навчання  / М.В. Бернацький, В.Й. Чабан. – Рівне : НУВГП, 2013. – 39с.
Упорядники: М.В. Бернацький, к.т.н., доцент, В.Й. Чабан, к.т.н., доцент.
Відповідальний за випуск: В.Л. Филипчук, д.т.н., професор, завідувач кафедри охорони праці і безпеки життєдіяльності.
 
ЗМІСТ
 
1. Загальні рекомендації до вивчення дисципліни
2. Плани практичних занять
3. Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці
4. Розробка інструкції з охорони праці
5. Задачі для практичних занять
6. Завдання для самостійної роботи
7. Питання гарантованого рівня знань
8. Рекомендована література
9. Додатки 1-10
Фото Капча