Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методичні вказівки до виконання контрольних та розрахунково-графічних робіт з курсу “Картографія” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»/ Бачишин Б.Д., Рівне. НУВГП, 2010, 32с.

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
32
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Кафедра землеустрою, геодезії та геоінформатики
076-114
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ ТА
РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНИХ РОБІТ
 
З ДИСЦИПЛІНИ “КАРТОГРАФІЯ”
 
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ
ЗА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ 6.080101
«ГЕОДЕЗІЯ, КАРТОГРАФІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ»
 
Рекомендовано до друку методичною комісією
за напрямом підготовки 6.080101 «геодезія, картографія та землеустрій».
Протокол № 5 від 26.02.2010
 
РІВНЕ - 2010
 
ЗМІСТ 
 
Завдання 1. Визначити код картографічного об’єкта згідно єдиної системи класифікації та кодування картографічної інформації
Завдання 2. Описати растрове представлення заданої 
території різними способами
Завдання 3. Виконати стиснення векторної лінійної цифрової картографічної інформації (ЦКІ) рекурентним способом послідовних перевірок
Завдання 4. Виконати стиснення векторної ЦКІ комбінованим екстраполяційно-інтерполяційним способом
Література
Фото Капча