Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи „Проектування земельних ділянок та підготовка розмічувальних елементів для перенесення проекту в натуру” з дисципліни „Геодезичне забезпечення землевпорядних та кадастрових робіт”

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
47
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Міністерство освіти і науки України
Національний університет водного господарства та природокористування
Кафедра землеустрою, геодезії та геоінформатики
 
076-136
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання курсової роботи
„Проектування земельних ділянок та підготовка розмічувальних елементів для перенесення проекту в натуру” з дисципліни „Геодезичне забезпечення землевпорядних та кадастрових робіт” студентами за напрямом підготовки 0801 „Геодезія, картографія та землеустрій” за професійним спрямуванням „Землевпорядкування та кадастр” денної та заочної форм навчання
 
Рекомендовано методичною комісією
за напрямом підготовки „Геодезія,
картографія та землеустрій”
Протокол №12 від 11 січня 2011р.
 
Рівне 2011
 
Методичні вказівки до виконання курсової роботи „Проектування земельних ділянок та підготовка розмічувальних елементів для перенесення проекту в натуру” з дисципліни „Геодезичне забезпечення землевпорядних та кадастрових робіт” студентами за напрямом підготовки 0801 „Геодезія, картографія та землеустрій” за професійним спрямуванням „Землевпорядкування та кадастр” денної та заочної форм навчання / С.В.Романчук, Р.М.Янчук. – Рівне: НУВГП, 2011. - 47 с.
 
Упорядники: С.В.Романчук, кандидат технічних наук, доцент, Р.М.Янчук, кандидат технічних наук
Відповідальний за випуск: завідувач кафедри землеустрою, геодезії та геоінформатики П.Г.Черняга, доктор технічних наук, професор 
© С.В.Романчук, Р.М.Янчук, 2011
© НУВГП, 2011
 
Зміст
 
Вступ
Завдання до виконання курсової роботи
1. Проектування планової знімальної геодезичної мережі для топографічного знімання 1:2000
2. Розрахунок знімальної мережі тріангуляції 
3. Побудова висотного обґрунтування тригонометричним методом
4. Проектування площ земельних ділянок
5. Підготовка та перенесення проекту в натуру
6. Трансформація координат методом Гельмерта
7. Довідкові матеріали
8. Вказівки щодо оформлення та захисту курсової роботи
9. Рекомендована література та ресурси
Фото Капча