Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Фотограмметрія та дистанційне зондування ” / М.П. Мальчук, С.М. Трохимець, Л. М.Чудовець, Рівне: НУВГП, 2013. – 28с.

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
28
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
 
Кафедра землеустрою, геодезії та геоінформатики
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання курсової роботи на тему: «Аналіз аерофотознімка»
із навчальної дисципліни “Фотограмметрія та дистанційне зондування”
 
студентами напряму
6.08.0101„Геодезія, картографія та землеустрій”
заочної форми навчання
 
Рекомендовано методичною
комісією напряму підготовки
„Геодезія, картографія та
землеустрій”
 
Протокол № 2 від 11.02.2013 р.
 
РІВНЕ - 2013
 
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Фотограмметрія та дистанційне зондування ” студентами напряму 6.08.0101 „Геодезія, картографія та землеустрій” заочної форми навчання / М.П. Мальчук, С.М. Трохимець, Л. М.Чудовець, Рівне: НУВГП, 2013. – 28с.
Упорядник: Мальчук М.П.,старший викладач кафедри
землеустрою, геодезії та геоінформатики
Трохимець С. М.,старший викладач кафедри землеустрою, геодезії та геоінформатики
Чудовець Л.М., асистент кафедри землеустрою, геодезії та геоінформатики
Відповідальний за випуск: П.Г.Черняга, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри землеустрою, геодезії та геоінформатики
© Мальчук М.П., 2013
© Чудовець Л.М., 2013
© Трохимець С.М., 2013
©НУВГП, 2013
 
ЗАВДАННЯ
на розробку курсової роботи студенту Слов’янського НКЦ
 
Дисципліна: « Фотограмметрія та дистанційне зондування»
Тема: «Аналіз аерофотознімка».
 
Зміст курсової роботи
 
1. Пояснювальна записка:
Вступ
Розділ 1 Загальні положення
1.1. Знімок як центральна проекція
1.2. Геометричні характеристики аерофотознімка
Розділ 2. Побудова перспективних зображень та визначення геометричних властивостей аерофотознімків
2.1. Побудова перспективних зображень
2.1.1. Побудова зображення прямої, що знаходиться в предметній площині
2.1.2. Побудова зображення вертикальної прямої
2.1.3. Побудова зображення куба довільно розташованого в предметній площині
2.2. Визначення геометричних властивостей аерофотознімка
2.2.1. Визначення масштабу знімка
2.2.2. Зміщення точок на аерознімку під впливом кута нахилу
2.2.3. Зміщення точок на знімку за рельєф місцевості
2.3. Аналітичне трансформування координат планового знімка
Розділ 3. Дешифрування аерофотознімків
Загальні висновки і рекомендації
Список літератури
Фото Капча