Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з вищої геодезії „Розв’язування задач сфероїдної геодезії” студентами напряму 0801 „Геодезія, картографія та землеустрій” / О.А.Тадєєв, Рівне: НУВГП, 2008. – 56 с.

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
55
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Кафедра землеустрою, геодезії та геоінформатики
 
076 - 96
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання курсової роботи з вищої геодезії
„РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ СФЕРОЇДНОЇ ГЕОДЕЗІЇ”
студентами напряму 0801 „Геодезія, картографія та землеустрій”
 
Рекомендовано
методичною комісією напряму 0801
„Геодезія, картографія та землеустрій”.
Протокол № 8 від 18.05.2007р.
 
РІВНЕ 2008
 
ЗМІСТ
 
Вступ
Завдання 1. Обчислення довжини дуги меридіану
Завдання 2. Обчислення довжини дуги паралелі
Завдання 3. Обчислення довжин сторін та площі знімальної трапеції
Завдання 4. Наближене розв’язування трикутників за теоремою Лежандра
Завдання 5. Наближене розв’язування трикутників способом аддитаментів
Завдання 6. Розв’язування прямої геодезичної задачі способом допоміжної точки (спосіб Шрейбера)
Завдання 7. Розв’язування прямої геодезичної задачі за формулами Гауса із середніми аргументами
Завдання 8. Розв’язування оберненої геодезичної задачі за формулами Гауса із середніми аргументами
Завдання 9. Пряма задача проекції Гауса – Крюгера (перехід з поверхні еліпсоїду на площину)
Завдання 10. Розрахунок геодезичних координат пункту за плоскими прямокутними координатами
Список рекомендованої літератури
Фото Капча