Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Метрологія і стандартизація» студентами за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» / І.М. Бялик. – Рівне: НУВГП, 2013. – 30 ст.

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою
Кафедра геодезії та геоінформатики
 
05-04/02
 
Методичні вказівки
до виконання практичних занять
з дисципліни «Метрологія і стандартизація»
студентами за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» денної та заочної форм навчання
 
Рекомендовано методичною
комісією за напрямом підготовки
«Геодезія, картографія та землеустрій»
Протокол № 1 від 05.09.2013 р.
 
Рівне – 2013
 
Зміст
 
Передмова
Практична робота №1 Одиниці вимірювання різних систем та їх взаємне перетворення
Практична робота №2 Загальна характеристика геодезичних приладів, як засобів вимірювальної техніки
Практична робота №3 Організація метрологічного забезпечення геодезичних приладів
Практична робота №4 Організація та проведення геодезичних вимірювань
Практична робота №5 Основи теорії похибок вимірювань та оцінка точності геодезичних вимірювань
Практична робота №6 Державні стандарти України (ДСТУ) та інші нормативно-правові документи в галузі метрології, геодезії та землевпорядкування
Практична робота №7 Ліцензування у галузі землевпорядних робіт та оцінки землі
Рекомендована література
 
Фото Капча