Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методичні вказівки до виконання розрахунково - графічної роботи «Побудова топографічного плану за матеріалами тахеометричного знімання»з дисципліни “Геодезія” / Дмитрів О.П., Чудовець Л.М., Рівне: НУВГП, 2013. – 24 с.

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
23
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
 
Кафедра землеустрою, геодезії та геоінформатики
 
076 - 157
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання розрахунково - графічної роботи «Побудова
топографічного плану за матеріалами тахеометричного знімання»
 
з навчальної дисципліни “Геодезія”
 
студентами напряму
підготовки 6.080101 “Геодезія, картографія та землеустрій”
денної та заочної форм навчання
 
Рекомендовано методичною комісією
напряму підготовки
„Геодезія, картографія та землеустрій”
Протокол №1 від 11 січня 2013р.
 
РІВНЕ - 2013
 
Зміст
 
1. Загальні відомості про тахеометричне знімання
2. Камеральна обробка тахеометричного знімання
2.1. Розрахунок вихідних даних
2.2. Обчислення координат точок розімкненого теодолітного ходу
2.3. Обчислення висот точок геодезичного обґрунтування
2.3.1. Обробка журналу висотно-тахеометричного ходу
2.3.2. Вирівнювання висотного ходу
2.4. Обчислення журналу тахеометричного знімання
3. Побудова топографічного плану
Додатки
Розподіл балів, що присвоюються студентам за виконання розрахунково-графічної роботи
Список використаної літератури
Фото Капча