Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Інженерні конструкції гідротехнічних споруд» / О.І. Корнійчук, Рівне: НУВГП, 2013. - 40 с.

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
45
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Міністерство освіти і науки України
Національний університет водного господарства та 
природокористування
Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури
Кафедра промислового, цивільного будівництва 
та інженерних споруд
03-01-04  
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання розрахунково-графічної (контрольної) роботи з дисципліни «Інженерні конструкції гідротехнічних споруд» для студентів за напрямком підготовки 6.060103
«Гідротехніка (водні ресурси)»
професійного спрямування «Гідромеліорація»
 денної та заочної форм навчання
 
«Розрахунок та конструювання середньої балки 
монолітного залізобетонного акведука»
 
Рекомендовано методичною комісією за напрямом підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)»
Протокол №7 від 25.03.13.
 
Рівне 2013
 
ЗМІСТ
 
ВСТУП
1.Компонування акведука
2.Визначення навантажень, що діють на середню балку 
3.Статичний розрахунок
4.Визначення характеристик матеріалів акведука
5.Перевірка прийнятих розмірів балки
6.Розрахунок міцності нормальних перерізів балки
7.Розрахунок міцності похилих перерізів балки
8.Побудова епюри матеріалів. Конструювання балки
ДОДАТКИ
РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА
Фото Капча